Problem z odinstlowaniem antivirusa2009


(system) #1

Nie mogę odinstalować antivirusa 2009, którego 'polecił' mi system. Okazało się, że mam dużo wirusów itp. Wyskakują błędy związane z tym antywirusem i pojawiają się napisy w języku angielskim na niebieskim tle, potem wyskakuje taki obraz jakby się włączał komputer od nowa tyle że na dole umieszczony jest napis w j.angielskim o tym programie antywirusowym.. Następnie wszystko normalnie jest uruchomione, do czasu kiedy znów wyskoczą te błędy.

Oto log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:06:18, on 2008-11-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brccMCtl.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Antivirus 2009\av2009.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM..\Run: [PaperPort PTD] C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

O4 - HKLM..\Run: [indexSearch] C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe

O4 - HKLM..\Run: [brMfcWnd] C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN

O4 - HKLM..\Run: [setDefPrt] C:\Program Files\Brother\Brmfl06a\BrStDvPt.exe

O4 - HKLM..\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [wsctf.exe] wsctf.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [72852043923685973941662859371943] C:\Program Files\Antivirus 2009\av2009.exe

O4 - HKCU..\Run: [EXPLORER.EXE] EXPLORER.EXE

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{2662985F-D5D6-4D23-A96A-EC555009D6AA}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe (file missing)

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe


(system) #2

po ponownym uruchomnieniu komputera program antivirus2009 'znikł'. Mam nadzieję, że na dobre, ale proszę o sprawdzenie logu. :slight_smile:


(Apdjs) #3

Uzyj opcji "Fix checked" w HJT

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Zaznacz, wklej do notatnika, i zapisz plik jako CFScript.txt najlepiej aby ikonka tego pliku znajdowała się obok ikonki ComboFix.exe

File::

C:\Program Files\Antivirus 2009\av2009.exe

Na czas skanowanie proszę wyłączyć wszelkie zapory i antyvirusy

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe powinno rozpocząć się usuwanie po tym daj log na forum

cfscript10uc2.gif

Loga wklejasz na WKLEJ TO lub WKLEJ a w poście daj linka


(Leon$) #4

usuń HijackThisem >> Fix checked

Pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?s ... ntry395642 ale nie włączaj.

Podczas pobierania i skanu Combofixem proszę wyłączyć wszelkie zapory i antywirusy

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri ... iemoes.gif

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania Combofix

:slight_smile:


(system) #5

http://www.wklej.org/id/20479/

Dzięki za pomoc :slight_smile:


(Spandau) #6

Wylecz pendriva lub kartę pamięci http://www.softpedia.com/get/Security/S ... Tool.shtml

Flash Disinfector http://www.searchengines.pl/index.php?s ... ntry369724

lub format

wklej do notatnika:

Zapisz plik jako CFScript.txt najlepiej aby ikonka tego pliku znajdowała się obok ikonki ComboFix.exe

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe powinno rozpocząć się usuwanie po tym daj log na forum.

Loga wklej na www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj linka


(system) #7

http://wklej.org/id/20534/ :smiley:


(Spandau) #8

Skrypt się nie wykonał ponieważ jest CFScript.txt.txt powinno być CFScript.txt ale to nic :slight_smile:

Pobierz The Avenger zaznacz poniższy tekst

kopiujesz - klikasz na Paste Script from Clipboard - Execute - Potwierdzasz i zgadzasz się na restart klikając OK.

Po wykonaniu skasuj z dysku plik: C:\Avenger\backup.zip i wklej raport na forum C:\avenger.txt

Instrukcja obsługi programu http://cybertrash.pl/images/tata/Avenger/Avenger.html

usuń ręcznie folder C: \Qoobox oraz instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść system oraz rejestr CCleaner

Wykonaj optymalizacje Autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar Mój komputer Kaspersky Online Scanner Przeskanuj system daj raport na forum

lub Dr.WEB CureIt!


(system) #9

czy jest to konieczne? za bardzo nie znam się na takich głębszych sprawach związanymi z komputerem i nie chciałabym czegoś przez przypadek usunąć itp. proszę o odp.

:slight_smile:


(Spandau) #10

Jeśli chodzi Ci o usunięcie tych plików to powinnaś to zrobić, instrukcje do nowego programu podałem. Jeśli chodzi o coś innego to sprecyzuj :slight_smile:


(system) #11

raport The Avenger:

http://wklej.org/id/20546/


(Spandau) #12

No i OK Pliki usunięte teraz możesz przejść do pozostałych punktów :slight_smile:


(system) #13

A czy wykonanie optymalizacji Autostartu jest konieczne?:slight_smile:


(huber2t) #14

Nie, jest ono konieczne ale z pewnością przypieszy twój komputer


(system) #15

po przeskanowaniu komputer jest 'czysty'.

Dziękuję za pomoc. :smiley:


(system) #16

Witam ponownie i proszę o sprawdzenenie loga poniżej: :slight_smile:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.30

Wersja bazy definicji: 1306

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2

2008-12-22 19:24:54

mbam-log-2008-12-22 (19-24-39).txt

Typ skanowania: Pełne skanowanie (C:\|D:\|)

Przeskanowane obiekty: 51014

Upłynęło: 20 minute(s), 38 second(s)

Zainfekowane procesy w pamięci: 0

Zainfekowane moduły pamięci: 0

Zainfekowane klucze rejestru: 4

Zainfekowane wartości rejestru: 3

Zainfekowane pliki rejestru: 0

Zainfekowane foldery: 0

Zainfekowane pliki: 3

Zainfekowane procesy w pamięci:

(Nie wykryto groźnych plików)

Zainfekowane moduły pamięci:

(Nie wykryto groźnych plików)

Zainfekowane klucze rejestru:

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{3c471948-f874-49f5-b338-4f214a2ee0b1} (Trojan.HumourCanine) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} (Adware.HumourCanineToolbar) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects{ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} (Adware.HumourCanineToolbar) -> No action taken.

Zainfekowane wartości rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar{ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} (Adware.HumourCanineToolbar) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks{ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} (Adware.HumourCanineToolbar) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser{ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} (Adware.HumourCanineToolbar) -> No action taken.

Zainfekowane pliki rejestru:

(Nie wykryto groźnych plików)

Zainfekowane foldery:

(Nie wykryto groźnych plików)

Zainfekowane pliki:

C:\Program Files\Conduit\Community Alerts\Alert.dll (Trojan.HumourCanine) -> No action taken.

C:\Program Files\free-downloads.net\free-downloads.netToolbarHelper.exe (Adware.HumourCanineToolbar) -> No action taken.

C:\Program Files\free-downloads.net\tbfree.dll (Adware.HumourCanineToolbar) -> No action taken.


(Michaelp128) #17

Zaznacz i usuń te wpisy.


(system) #18

Proszę o sprawdzenie poniższego loga, ponieważ podczas włączanie przeglądarki komputer strasznie zwalnia i nie możliwe jest normalne korzystanie z niej. :wink:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.30

Wersja bazy definicji: 1306

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2

2008-12-22 19:24:54

mbam-log-2008-12-22 (19-24-39).txt

Typ skanowania: Pełne skanowanie (C:\|D:\|)

Przeskanowane obiekty: 51014

Upłynęło: 20 minute(s), 38 second(s)

Zainfekowane procesy w pamięci: 0

Zainfekowane moduły pamięci: 0

Zainfekowane klucze rejestru: 4

Zainfekowane wartości rejestru: 3

Zainfekowane pliki rejestru: 0

Zainfekowane foldery: 0

Zainfekowane pliki: 3

Zainfekowane procesy w pamięci:

(Nie wykryto groźnych plików)

Zainfekowane moduły pamięci:

(Nie wykryto groźnych plików)

Zainfekowane klucze rejestru:

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{3c471948-f874-49f5-b338-4f214a2ee0b1} (Trojan.HumourCanine) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b} (Adware.Agent) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} (Adware.HumourCanineToolbar) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects{ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} (Adware.HumourCanineToolbar) -> No action taken.

Zainfekowane wartości rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar{ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} (Adware.HumourCanineToolbar) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks{ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} (Adware.HumourCanineToolbar) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser{ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} (Adware.HumourCanineToolbar) -> No action taken.

Zainfekowane pliki rejestru:

(Nie wykryto groźnych plików)

Zainfekowane foldery:

(Nie wykryto groźnych plików)

Zainfekowane pliki:

C:\Program Files\Conduit\Community Alerts\Alert.dll (Trojan.HumourCanine) -> No action taken.

C:\Program Files\free-downloads.net\free-downloads.netToolbarHelper.exe (Adware.HumourCanineToolbar) -> No action taken.

C:\Program Files\free-downloads.net\tbfree.dll (Adware.HumourCanineToolbar) -> No action taken.


(Michaelp128) #19

Tak jak powiedziałem, zeskanuj jeszcze raz, zaznacz te wpisy i napraw.


(huber2t) #20

Podaj log z Combofix

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link