Problem z odświeżaniem pulpitu czy cos tam


(Humcio89) #1

w ogóle ostatnio zaczęły mi sie dziać różne dziwne rzeczy na komputerze i ich nie ogarniam, . pomocy

gram w counter . i minimalizuje sie i strasznie zamula w tym samym momencie . a na przykład jak pisze na gg przeskakuje

mi kursor pisania . taki problem mam

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:34:36, on 2008-08-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\smax4.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Steam\Steam.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.daemon-search.com/startpage

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\smax4.exe" /tray

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\system32\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [sXe Injected] C:\Program Files\sXe Injected\sXe Injected.exe

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [PlayNC Launcher] C:\program files\ncsoft\launcher\NCLauncher.exe /Minimized

O4 - HKCU..\Run: [Orb] "C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [CurseClient] C:\Program Files\Curse\CurseClient.exe

O4 - HKCU..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKCU..\Run: [steam] "c:\program files\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: WinFast® Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--

End of file - 5793 bytes


(Dmirecki) #2

Log wygląda mi na czysty. Pokaż log z ComboFix

Mógłbyś opisać dokładniej swój problem? :slight_smile:


(Agatonster) #3

salamonowskiwojtek ,

Opisz dokładnie problem.

Proszę poprawić pisownię w tytule tematu i w opisie problemu.

W celu edycji swojego posta proszę skorzystać z przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

W związku ze zmianą, jaka obowiązuje przy wklejaniu logów w tym dziale, przeczytaj i zastosuj się do Tematu


(Humcio89) #4

Przepraszam ale zdenerwowany jestem przez tego kompa

ComboFix 08-08-05.05 - Wojtuś 2008-08-06 19:46:30.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.368 [GMT 2:00]

Running from: C:\Documents and Settings\Wojtuś\Pulpit\ComboFix.exe

* Created a new restore point

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED!!

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-07-06 to 2008-08-06 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-08-06 17:33 . 2008-08-06 17:33

2008-07-28 17:35 . 2008-07-28 17:35

2008-07-28 17:35 . 2008-07-28 17:35

2008-07-28 17:27 . 2007-10-12 15:14 3,734,536 --a------ C:\WINDOWS\system32\d3dx9_36.dll

2008-07-28 17:18 . 2008-07-28 17:18

2008-07-28 17:16 . 2008-07-28 17:16

2008-07-28 17:16 . 2008-07-28 17:16

2008-07-28 17:13 . 2008-07-28 17:13

2008-07-28 17:13 . 2008-07-28 17:13 717,296 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys

2008-07-18 17:50 . 2008-07-18 17:50

2008-07-13 14:10 . 2008-07-13 14:10 191,972 --a------ C:\20080713__14_09_14.mp3

2008-07-13 14:08 . 2008-07-13 14:08 239,745 --a------ C:\20080713__14_08_16.mp3

2008-07-13 14:08 . 2008-07-13 14:08 159,339 --a------ C:\20080713__14_07_22.mp3

2008-07-13 14:06 . 2008-07-13 14:06 351,215 --a------ C:\20080713__14_05_16.mp3

2008-07-13 14:04 . 2008-08-02 22:29 120,959 --a------ C:\20080713__14_01_02.mp3

2008-07-13 14:00 . 2008-07-13 14:00

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-08-06 13:38 --------- d-----w C:\Program Files\Steam

2008-08-06 07:17 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Wojtuś\Dane aplikacji\skypePM

2008-08-06 07:17 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Wojtuś\Dane aplikacji\Skype

2008-07-28 15:18 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2008-07-18 16:18 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Wojtuś\Dane aplikacji\Winamp

2008-07-18 15:50 --------- d-----w C:\Program Files\Winamp

2008-07-17 16:19 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Wojtuś\Dane aplikacji\iMesh

2008-07-10 21:13 --------- d-----w C:\Program Files\sXe Injected

2008-07-07 15:55 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Wojtuś\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu

2008-07-06 10:05 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Wojtuś\Dane aplikacji\teamspeak2

2008-07-04 07:29 --------- d-----w C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu

2008-06-28 12:05 --------- d-----w C:\Program Files\Valve

2008-06-20 17:42 246,784 ----a-w C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll

2008-06-20 10:45 360,320 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip.sys

2008-06-20 10:44 138,368 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\afd.sys

2008-06-20 09:52 225,920 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip6.sys

2008-06-14 18:01 273,024 ------w C:\WINDOWS\system32\drivers\bthport.sys

2008-06-12 12:15 --------- d-----w C:\Program Files\Teamspeak2_RC2

2008-05-07 05:16 1,291,264 ----a-w C:\WINDOWS\system32\quartz.dll

2008-03-29 09:15 21,848 ----a-w C:\Documents and Settings\Wojtuś\Dane aplikacji\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2007-12-06 14:54 32 ----a-w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ezsid.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]

"{57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B}"= "C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll" [2008-07-02 21:39 1267040]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid{57bca5fa-5dbb-45a2-b558-1755c3f6253b}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\WINAMPTB.AOLTBSearch.1]

[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib{538CD77C-BFDD-49b0-9562-77419CAB89D1}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\WINAMPTB.AOLTBSearch]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 00:44 15360]

"PlayNC Launcher"="C:\program files\ncsoft\launcher\NCLauncher.exe" [2008-06-20 13:28 38128]

"Orb"="C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" [2007-10-23 02:47 360448]

"Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2007-11-12 16:48 21760296]

"MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 18:24 1694208]

"CurseClient"="C:\Program Files\Curse\CurseClient.exe" [2008-01-30 22:33 477696]

"Nowe Gadu-Gadu"="C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe" [2008-06-27 10:28 8798816]

"Steam"="c:\program files\steam\steam.exe" [2008-07-10 23:16 1271032]

"DAEMON Tools Lite"="C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" [2008-07-24 17:02 490952]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2004-11-02 21:24 32768]

"NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2005-07-20 22:07 7110656]

"NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2005-07-20 22:07 86016]

"SoundMAXPnP"="C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe" [2006-05-01 04:07 843776]

"avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2007-12-04 15:00 79224]

"WinampAgent"="C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [2008-07-09 23:33 36352]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 02:11 132496]

"QuickTime Task"="C:\WINDOWS\system32\qttask.exe" [2007-12-06 00:00 98304]

"Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-01-11 23:16 39792]

"nwiz"="nwiz.exe" [2005-07-20 22:07 1519616 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 00:44 15360]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-02-13 11:01:04 83360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"msacm.iac2"= C:\PROGRA~1\ACEMEG~1\SystemS\Intel\iac25_32.ax

"vidc.divx"= C:\PROGRA~1\ACEMEG~1\SystemS\DivX\DivX520.dll

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"=

"C:\Program Files\Winamp Remote\bin\Orb.exe"=

"C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe"=

"C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbStreamerClient.exe"=

"C:\Program Files\Valve\hl.exe"=

"C:\WINDOWS\system32\dpvsetup.exe"=

"C:\Program Files\iMesh Applications\iMesh\iMesh.exe"=

"C:\Program Files\BitLord\BitLord.exe"=

"C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE"=

"C:\Documents and Settings\Wojtuś\Pulpit\WoW\Repair.exe"=

"C:\Documents and Settings\Wojtuś\Pulpit\WoW\World of Warcraft\mirc.exe"=

"C:\Program Files\MAIET\Gunz\GunzLauncher.exe"=

"C:\Program Files\MAIET\Gunz\Gunz.exe"=

"C:\Program Files\Steam\SteamApps\fiddes\counter-strike\hl.exe"=

"C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"=

"C:\Program Files\Steam\Steam.exe"=

"C:\Program Files\Steam\SteamApps\flanagin\counter-strike\hl.exe"=

"C:\Program Files\Ubisoft\Assassin's Creed\AssassinsCreed_Dx9.exe"=

"C:\Program Files\Ubisoft\Assassin's Creed\AssassinsCreed_Dx10.exe"=

"C:\Program Files\Ubisoft\Assassin's Creed\AssassinsCreed_Launcher.exe"=

"C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"=

S3 XDva120;XDva120;C:\WINDOWS\system32\XDva120.sys []

*Newly Created Service* - CATCHME

*Newly Created Service* - PROCEXP90

.

  • ORPHANS REMOVED - - - -

HKLM-Run-sXe Injected - C:\Program Files\sXe Injected\sXe Injected.exe

.

------- Supplementary Scan -------

.

FireFox -: Profile - C:\Documents and Settings\Wojtuś\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\eghrled8.default\

FireFox -: prefs.js - STARTUP.HOMEPAGE - www.google.pl

**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-08-06 19:48:21

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

Completion time: 2008-08-06 19:49:08

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-08-06 17:49:04

Pre-Run: 142,947,037,184 bajtów wolnych

Post-Run: 143,240,056,832 bajtów wolnych

136 --- E O F --- 2008-07-09 01:00:24


(Gutek) #5

Wklej do Notatnika:

Driver::

XDva120

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16t=253052