Problem z opcją "pokaż ukryte"


(system) #1

Tak jak w temacie gdy zaznaczam pokaż ukryte pliki i foldery nic to nie daje.

Oto log z hijacka:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:16:34, on 2009-10-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

D:\PROGRAMY\PROGRAMS\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe

C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Creative\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\DNA\btdna.exe

C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe

C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe

D:\PROGRAMY\PROGRAMS\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

D:\PROGRAMY\PROGRAMS\Winamp\winamp.exe

D:\PROGRAMY\firefox.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

D:\PROGRAMY\PROGRAMS\HIJACKTHIS\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ask.com/?o=101764&l=dis

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: DefaultSearchHook Class - {C94E154B-1459-4A47-966B-4B843BEFC7DB} - C:\Program Files\AskSearch\bin\DefaultSearch.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O4 - HKLM..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe

O4 - HKLM..\Run: [AcronisTimounterMonitor] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe

O4 - HKLM..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Jet Detection] C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe

O4 - HKLM..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [CTCheck] C:\Program Files\Creative\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKLM..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [bitTorrent DNA] "C:\Program Files\DNA\btdna.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTSyncU.exe] "C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe"

O4 - HKCU..\Run: [AutoStartNPSAgent] C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools] "D:\PROGRAMY\PROGRAMS\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU..\Run: [RGSC] D:\GRY\gta\GTA4444\Rockstar Games Social Club\RGSCLauncher.exe /silent

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\RunOnce: [WiseStubReboot] MSIEXEC /quiet SKIP_PPU_DRIVER_INSTALL=1 /I "C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard\WIS1C4551A64743409391E41477CD655043_9_09_0203.MSI" TRANSFORMS="C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard\WIS1C4551A64743409391E41477CD655043_9_09_0203.MST" WISE_SETUP_EXE_PATH="f:\185.85_desktop_winxp_32bit_international_whql\PhysX_9.09.0408_SystemSoftware.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - D:\PROGRAMY\PROGRAMS\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

--

End of file - 8358 bytes

??? Proszę o pomoc ????


(janki111) #2

combofix powinien załatwić sprawę, najprawdopodobniej złapałeś jakiegoś syfa


(Leon$) #3

usuń HijackThisem >> Fix checked

Pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?s ... ntry395642 ale nie włączaj.

Podczas pobierania i skanu Combofixem proszę wyłączyć wszelkie zapory i antywirusy

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania Combofix

:slight_smile:


(system) #4

Usunąłem hi-jakie tak jak piszesz, ale przy skanowaniu combofixem tak ok 60% czy czego tam jest, ekran robi się niebieski i reboot komputera he i co teraz? :stuck_out_tongue:


(Leon$) #5

po restarcie należy czekać aż Combofix zakończy działanie i wygeneruje log - może to trochę potrwać

:slight_smile:


(system) #6

No niestety etap_50 ukończony -> niebieski ekran -> restart kompa -> system odzyskal sprawność po poważnym błędzie i tyle. Żaden raport od combofixa się nie ukazuje? OCB?


(Leon$) #7

Start >> wyszukaj >> ComboFix.txt

gdyby go nie było

Pobierz OTListIt2: http://www.searchengines.pl/index.php?s ... =392369 przeskanuj daj log OTListIT.txt oraz Extras.txt.

:slight_smile:


(system) #8

Logi z OTL:

OTL.txt http://www.wklejto.pl/45181

Extras.txt http://www.wklejto.pl/45182

?


(Leon$) #9

OTL w oknie Custom Scans-Fixes wklej następujący skrypt:

Kliknij w Run Fix. Zatwierdź restart komputera.

Wylecz pendriva lub kartę pamięci http://www.softpedia.com/get/Security/S ... Tool.shtml

Flash Disinfector http://www.searchengines.pl/index.php?s ... ntry369724

lub format

Pobierz CCleaner http://www.filehippo.com/download_ccleaner/

przeskanuj nim i wyczyść rejestr.

zrób optymalizacje uruchamiania

http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/i ... 378.0.html

Start >> uruchom >> Combofix /u

Wyłącz I włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

potem nowy log OTL

Pobierz System Repair Engineer

http://www.cybertrash.pl/images/tata/System%20Repair/System%20Repair%20Engineer.html

przeskanuj daj log

:slight_smile:


(system) #10

SRENGLOG - http://wklejto.pl/45212

OTL - http://www.wklejto.pl/45213

EXTRAS - http://www.wklejto.pl/45214

-- Dodane 26.10.2009 (Pn) 15:12 --

hmmm coś w tych logach jest?


(jessica) #11

Nie ma.

Sprzątanie:

Uruchom OTL i w oknie Custom Scans/Fixes wklej to:

Kliknij w Run Fix. Zatwierdź restart komputera.

jessi