Problem z open per to mail


(paranoise) #1

Przy wpisywaniu potrzebnej komendy w start, uruchom pojawia mi się komunikat:"Aplication error: unable to launch aplication". Ktoś może miał podobny problem?