Problem z otwarciem "Mojego komputera"


(Akurpisz) #1

Witam

Mój problem polega na tym, iż po pierwszej próbie otwarcia "Mojego komputera" znika pasek zadań i ikonki znajdujące się na pulpicie, jednak po chwili elementy te powracają na swoje miejsce. Po drugiej próbie wyskakuje raport o błędzie aplikacji drwtsn32.exe. Po wciśnięciu "Nie wysyłaj" nie można włączyć żadnego programu ani menu Start... Można jednak dalej korzystać z komputera za pomocą menadżera zadań. Po zresetowaniu, komputer działa normalnie, do kolejnej próby otwarcia "Mojego komputera". Wiem, że aplikacja, o której mowa w raporcie to Dr. Watson. Po jego uruchomieniu w oknie "Błędy aplikacji" utworzyły się raporty... Dokładnie jest ich sześć, oto one:

Wystąpił wyjątek aplikacji:

    Apl: C:\WINDOWS\Explorer.EXE (pid=1112)

    Kiedy: 2009-01-02 @ 09:43:26.235

    Numer wyjątku: 80000007 

()


*----> Informacje o systemie <----*

    Nazwa komputera: PAWEL

    Nazwa użytkownika: Pawelek

    Identyfikator sesji terminala: 0

    Liczba procesorów: 1

    Typ procesora: x86 Family 6 Model 6 Stepping 2

    Wersja systemu Windows: 5.1

    Bieżąca kompilacja: 2600

    Dodatek Service Pack: 2.

    Bieżący typ: Uniprocessor Free

    Zarejestrowana organizacja: 

    Zarejestrowany właściciel: Paweł Kurpisz


*----> Lista zadań <----*

  0 System Process

  4 Error 0xD0000022

 712 Error 0xD0000022

 760 Error 0xD0000022

 784 Error 0xD0000022

 828 Error 0xD0000022

 840 Error 0xD0000022

 996 Error 0xD0000022

1072 Error 0xD0000022

1160 Error 0xD0000022

1228 Error 0xD0000022

1360 Error 0xD0000022

1584 Error 0xD0000022

1632 Error 0xD0000022

1968 Error 0xD0000022

 368 Error 0xD0000022

 452 Error 0xD0000022

 568 Error 0xD0000022

 600 Error 0xD0000022

1112 Explorer.EXE

1496 Error 0xD0000022

1724 RunDll32.exe

1732 hpztsb05.exe

1740 ashDisp.exe

1752 realsched.exe

1764 Error 0xD0000022

1768 qttask.exe

1924 SMSTray.exe

1932 gTaskBar.exe

 708 ctfmon.exe

2060 WgaTray.exe

2120 Error 0xD0000022

2344 Skype.exe

2408 gMouseTask.exe

2432 gKbdTask.exe

2460 gAutoPan.exe

2472 gAutoScroll.exe

2576 Ares.exe

2588 gZoom.exe

2628 GoogleToolbarNotifier.exe

2636 gMGlass.exe

2660 gIMMgm.exe

2672 gDeskMgm.exe

2680 wcescomm.exe

2732 gTaskSwitch.exe

2856 rapimgr.exe

2940 PhLeAutoRun.exe

1152 wuauclt.exe

1044 drwtsn32.exe


*----> Lista modułów <----*

(0000000000e00000 - 0000000000e13000: C:\WINDOWS\system32\browselc.dll

(0000000001000000 - 00000000010ff000: C:\WINDOWS\Explorer.EXE

(00000000020e0000 - 0000000002114000: C:\WINDOWS\system32\msxml71.dll

(00000000021b0000 - 000000000223c000: C:\WINDOWS\system32\shdoclc.dll

(000000000ffd0000 - 000000000fff8000: C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll

(0000000010000000 - 0000000010038000: C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

(0000000010930000 - 0000000010979000: C:\WINDOWS\system32\PortableDeviceApi.dll

(00000000109c0000 - 00000000109ec000: C:\WINDOWS\system32\PortableDeviceTypes.dll

(00000000164a0000 - 00000000164c3000: C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

(0000000020000000 - 00000000202d2000: C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll

(000000004c4f0000 - 000000004c508000: C:\PROGRA~1\WINDOW~2\wmpband.dll

(000000004d530000 - 000000004d588000: C:\WINDOWS\system32\WINHTTP.dll

(0000000059410000 - 00000000595da000: C:\WINDOWS\AppPatch\AcGenral.DLL

(000000005b1d0000 - 000000005b208000: C:\WINDOWS\system32\UxTheme.dll

(000000005ba90000 - 000000005bb02000: C:\WINDOWS\system32\themeui.dll

(000000005cfe0000 - 000000005d006000: C:\WINDOWS\system32\ShimEng.dll

(000000005d520000 - 000000005d5ba000: C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll

(00000000600a0000 - 00000000600d3000: C:\WINDOWS\system32\msutb.dll

(0000000060c60000 - 0000000060c86000: C:\WINDOWS\system32\AcSignIcon.dll

(0000000060d00000 - 0000000060d39000: C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcSignCore16.dll

(000000006ff40000 - 000000006ff94000: C:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll

(0000000071a40000 - 0000000071a48000: C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll

(0000000071a50000 - 0000000071a67000: C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll

(0000000071a70000 - 0000000071a7a000: C:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll

(0000000071ac0000 - 0000000071ad2000: C:\WINDOWS\system32\MPR.dll

(0000000071ba0000 - 0000000071bb3000: C:\WINDOWS\system32\SAMLIB.dll

(0000000071bc0000 - 0000000071bce000: C:\WINDOWS\System32\ntlanman.dll

(0000000071c30000 - 0000000071c37000: C:\WINDOWS\System32\NETRAP.dll

(0000000071c40000 - 0000000071c80000: C:\WINDOWS\System32\NETUI1.dll

(0000000071c80000 - 0000000071c97000: C:\WINDOWS\System32\NETUI0.dll

(0000000072260000 - 0000000072265000: C:\WINDOWS\system32\sensapi.dll

(00000000723c0000 - 00000000723da000: C:\WINDOWS\system32\mydocs.dll

(0000000072ca0000 - 0000000072ca8000: C:\WINDOWS\system32\msacm32.drv

(0000000072cb0000 - 0000000072cb9000: C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv

(0000000072f90000 - 0000000072fb6000: C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV

(0000000072fc0000 - 0000000072fd0000: C:\WINDOWS\system32\WZCSAPI.DLL

(0000000074670000 - 0000000074697000: C:\WINDOWS\system32\msls31.dll

(00000000746d0000 - 000000007471b000: C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll

(0000000074a80000 - 0000000074a88000: C:\WINDOWS\system32\POWRPROF.dll

(0000000074aa0000 - 0000000074aaa000: C:\WINDOWS\system32\BatMeter.dll

(0000000074ae0000 - 0000000074b27000: C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll

(0000000074c30000 - 0000000074c5c000: C:\WINDOWS\system32\OLEACC.dll

(0000000075e60000 - 0000000075f10000: C:\WINDOWS\system32\SXS.DLL

(0000000075f30000 - 0000000075f37000: C:\WINDOWS\System32\drprov.dll

(0000000075f40000 - 0000000075f49000: C:\WINDOWS\System32\davclnt.dll

(0000000075f50000 - 000000007604d000: C:\WINDOWS\system32\BROWSEUI.dll

(0000000076050000 - 00000000760b5000: C:\WINDOWS\system32\MSVCP60.dll

(0000000076330000 - 0000000076340000: C:\WINDOWS\system32\WINSTA.dll

(0000000076350000 - 0000000076355000: C:\WINDOWS\system32\MSIMG32.dll

(0000000076360000 - 000000007637d000: C:\WINDOWS\system32\IMM32.dll

(00000000763d0000 - 0000000076578000: C:\WINDOWS\system32\NETSHELL.dll

(0000000076580000 - 00000000765a1000: C:\WINDOWS\system32\stobject.dll

(00000000765d0000 - 00000000765ed000: C:\WINDOWS\System32\CSCDLL.dll

(00000000768b0000 - 0000000076932000: C:\WINDOWS\system32\CRYPTUI.dll

(0000000076960000 - 0000000076968000: C:\WINDOWS\system32\LINKINFO.dll

(0000000076970000 - 0000000076996000: C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll

(00000000769a0000 - 0000000076a54000: C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll

(0000000076b00000 - 0000000076b11000: C:\WINDOWS\system32\ATL.DLL

(0000000076b20000 - 0000000076b4e000: C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll

(0000000076be0000 - 0000000076beb000: C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL

(0000000076bf0000 - 0000000076c1e000: C:\WINDOWS\system32\credui.dll

(0000000076c20000 - 0000000076c4e000: C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll

(0000000076c80000 - 0000000076ca8000: C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll

(0000000076d50000 - 0000000076d69000: C:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll

(0000000076e70000 - 0000000076e7e000: C:\WINDOWS\system32\rtutils.dll

(0000000076e80000 - 0000000076e92000: C:\WINDOWS\system32\rasman.dll

(0000000076ea0000 - 0000000076ecf000: C:\WINDOWS\system32\TAPI32.dll

(0000000076ed0000 - 0000000076f0c000: C:\WINDOWS\system32\RASAPI32.DLL

(0000000076f40000 - 0000000076f48000: C:\WINDOWS\system32\WTSAPI32.dll

(0000000076f50000 - 0000000076f7d000: C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll

(0000000076fc0000 - 000000007703f000: C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL

(0000000077040000 - 000000007710d000: C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll

(0000000077110000 - 000000007719b000: C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll

(00000000771a0000 - 0000000077247000: C:\WINDOWS\system32\WININET.dll

(00000000773c0000 - 00000000774c3000: C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2982_x-ww_ac3f9c03\comctl32.dll

(00000000774d0000 - 000000007760d000: C:\WINDOWS\system32\ole32.dll

(0000000077910000 - 0000000077a06000: C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll

(0000000077a10000 - 0000000077a65000: C:\WINDOWS\System32\cscui.dll

(0000000077a70000 - 0000000077b05000: C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll

(0000000077b10000 - 0000000077b22000: C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll

(0000000077b30000 - 0000000077b52000: C:\WINDOWS\system32\appHelp.dll

(0000000077bc0000 - 0000000077bc7000: C:\WINDOWS\system32\midimap.dll

(0000000077bd0000 - 0000000077be5000: C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll

(0000000077bf0000 - 0000000077bf8000: C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll

(0000000077c00000 - 0000000077c58000: C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll

(0000000077c60000 - 0000000077c83000: C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll

(0000000077dc0000 - 0000000077e6c000: C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll

(0000000077e70000 - 0000000077f02000: C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll

(0000000077f10000 - 0000000077f58000: C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll

(0000000077f60000 - 0000000077fd6000: C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll

(0000000077fe0000 - 0000000077ff1000: C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll

(000000007c800000 - 000000007c8fc000: C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll

(000000007c900000 - 000000007c9b2000: C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll

(000000007c9c0000 - 000000007d1dd000: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

(000000007d1e0000 - 000000007d49e000: C:\WINDOWS\system32\msi.dll

(000000007dbd0000 - 000000007dec6000: C:\WINDOWS\system32\Mshtml.dll

(000000007df10000 - 000000007dfb1000: C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll

(000000007e1e0000 - 000000007e34f000: C:\WINDOWS\system32\SHDOCVW.dll

(000000007e360000 - 000000007e3f0000: C:\WINDOWS\system32\USER32.dll


*----> Zrzut stanu dla wątku o identyfikatorze 0x468 <----*


eax=00000000 ebx=00000003 ecx=00000054 edx=00000035 esi=000e6628 edi=00000000

eip=7c90eb94 esp=0007fef0 ebp=0007ff08 iopl=0 nv up ei pl nz na pe nc

cs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000 efl=00000202


*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll - 

funkcja: ntdll!KiFastSystemCallRet

Error 0x80070057

BŁĄD ->ntdll!KiFastSystemCallRet:

7c90eb94 c3 ret

Error 0x80070057


*----> Wsteczne śledzenie stosu <----*

*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll - 

WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for C:\WINDOWS\Explorer.EXE

*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll - 

ChildEBP RetAddr Args to Child       

0007ff08 7ca0beb4 00000000 0007ff5c 010132a4 ntdll!KiFastSystemCallRet

0007ff14 010132a4 000e6628 7ffdf000 0007ffc0 SHELL32!Ordinal201+0x28

0007ff5c 0101a936 00000000 00000000 0002069a Explorer+0x132a4

0007ffc0 7c816fd7 00000002 5d524598 7ffdf000 Explorer+0x1a936

0007fff0 00000000 0101a8ce 00000000 78746341 kernel32!RegisterWaitForInputIdle+0x49


*----> Zrzut stosu <----*

000000000007fef0 18 94 36 7e 2a 3c a2 7c - 9c 92 80 7c 28 66 0e 00 ..6~*<.|...|(f..

000000000007ff00 28 66 0e 00 14 ff 07 00 - 14 ff 07 00 b4 be a0 7c (f.............|

000000000007ff10 00 00 00 00 5c ff 07 00 - a4 32 01 01 28 66 0e 00 ....\....2..(f..

000000000007ff20 00 f0 fd 7f c0 ff 07 00 - 00 00 00 00 24 fd 07 00 ............$...

000000000007ff30 50 ff 07 00 e0 ff 07 00 - 27 e0 90 7c 65 ac 80 7c P.......'..|e..|

000000000007ff40 ff ff ff ff 0c 00 00 00 - 00 00 00 00 63 fe 00 00 ............c...

000000000007ff50 b0 00 00 00 01 00 00 00 - 28 66 0e 00 c0 ff 07 00 ........(f......

000000000007ff60 36 a9 01 01 00 00 00 00 - 00 00 00 00 9a 06 02 00 6...............

000000000007ff70 01 00 00 00 02 00 00 00 - 98 45 52 5d 44 00 00 00 .........ER]D...

000000000007ff80 ec 06 02 00 cc 06 02 00 - 9c 06 02 00 00 00 00 00 ................

000000000007ff90 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 e4 f1 07 00 ................

000000000007ffa0 00 00 00 00 a0 20 09 00 - 01 00 00 00 01 00 00 00 ..... ..........

000000000007ffb0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

000000000007ffc0 f0 ff 07 00 d7 6f 81 7c - 02 00 00 00 98 45 52 5d .....o.|.....ER]

000000000007ffd0 00 f0 fd 7f b8 ab 54 80 - c8 ff 07 00 a8 ad 84 82 ......T.........

000000000007ffe0 ff ff ff ff a8 9a 83 7c - e0 6f 81 7c 00 00 00 00 .......|.o.|....

000000000007fff0 00 00 00 00 00 00 00 00 - ce a8 01 01 00 00 00 00 ................

0000000000080000 41 63 74 78 20 00 00 00 - 01 00 00 00 98 24 00 00 Actx ........$..

0000000000080010 c4 00 00 00 00 00 00 00 - 20 00 00 00 00 00 00 00 ........ .......

0000000000080020 14 00 00 00 01 00 00 00 - 06 00 00 00 34 00 00 00 ............4...

Wystąpił wyjątek aplikacji:

    Apl: C:\WINDOWS\Explorer.EXE (pid=1708)

    Kiedy: 2009-01-02 @ 09:55:19.710

    Numer wyjątku: 80000007 

()


*----> Informacje o systemie <----*

    Nazwa komputera: PAWEL

    Nazwa użytkownika: Pawelek

    Identyfikator sesji terminala: 0

    Liczba procesorów: 1

    Typ procesora: x86 Family 6 Model 6 Stepping 2

    Wersja systemu Windows: 5.1

    Bieżąca kompilacja: 2600

    Dodatek Service Pack: 2.

    Bieżący typ: Uniprocessor Free

    Zarejestrowana organizacja: 

    Zarejestrowany właściciel: Paweł Kurpisz


*----> Lista zadań <----*

  0 System Process

  4 Error 0xD0000022

 708 Error 0xD0000022

 756 Error 0xD0000022

 780 Error 0xD0000022

 824 Error 0xD0000022

 836 Error 0xD0000022

 992 Error 0xD0000022

1056 Error 0xD0000022

1144 Error 0xD0000022

1200 Error 0xD0000022

1364 Error 0xD0000022

1524 Error 0xD0000022

1692 Error 0xD0000022

1708 Explorer.EXE

 260 Error 0xD0000022

 552 RunDll32.exe

 564 hpztsb05.exe

 576 ashDisp.exe

 620 realsched.exe

 628 qttask.exe

 636 SMSTray.exe

 640 gTaskBar.exe

1008 Error 0xD0000022

 176 ctfmon.exe

1108 Error 0xD0000022

1128 Skype.exe

1428 Error 0xD0000022

1444 Ares.exe

1448 gMouseTask.exe

1500 Error 0xD0000022

 884 GoogleToolbarNotifier.exe

1556 gKbdTask.exe

1608 wcescomm.exe

 944 gAutoPan.exe

1792 gAutoScroll.exe

1832 gZoom.exe

1840 gMGlass.exe

2032 gIMMgm.exe

2040 rapimgr.exe

2080 gDeskMgm.exe

2104 gTaskSwitch.exe

2168 PhLeAutoRun.exe

2552 Error 0xD0000022

2672 Error 0xD0000022

3392 Error 0xD0000022

1588 WgaTray.exe

 476 wuauclt.exe

3884 drwtsn32.exe


*----> Lista modułów <----*

(0000000001000000 - 00000000010ff000: C:\WINDOWS\Explorer.EXE

(0000000001190000 - 00000000011a3000: C:\WINDOWS\system32\browselc.dll

(0000000001640000 - 00000000016cc000: C:\WINDOWS\system32\shdoclc.dll

(0000000001870000 - 00000000018a8000: C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

(0000000002470000 - 00000000024a4000: C:\WINDOWS\system32\msxml71.dll

(000000000ffd0000 - 000000000fff8000: C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll

(0000000010000000 - 0000000010033000: C:\PROGRA~1\MarkAny\CONTEN~1\MACSMA~1.DLL

(0000000010930000 - 0000000010979000: C:\WINDOWS\system32\PortableDeviceApi.dll

(00000000109c0000 - 00000000109ec000: C:\WINDOWS\system32\PortableDeviceTypes.dll

(00000000164a0000 - 00000000164c3000: C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

(0000000020000000 - 00000000202d2000: C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll

(000000004c4f0000 - 000000004c508000: C:\PROGRA~1\WINDOW~2\wmpband.dll

(000000004d530000 - 000000004d588000: C:\WINDOWS\system32\WINHTTP.dll

(0000000059410000 - 00000000595da000: C:\WINDOWS\AppPatch\AcGenral.DLL

(000000005b1d0000 - 000000005b208000: C:\WINDOWS\system32\UxTheme.dll

(000000005ba90000 - 000000005bb02000: C:\WINDOWS\system32\themeui.dll

(000000005cfe0000 - 000000005d006000: C:\WINDOWS\system32\ShimEng.dll

(000000005d520000 - 000000005d5ba000: C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll

(00000000600a0000 - 00000000600d3000: C:\WINDOWS\system32\msutb.dll

(0000000060c60000 - 0000000060c86000: C:\WINDOWS\system32\AcSignIcon.dll

(0000000060d00000 - 0000000060d39000: C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcSignCore16.dll

(000000006ff40000 - 000000006ff94000: C:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll

(0000000071a40000 - 0000000071a48000: C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll

(0000000071a50000 - 0000000071a67000: C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll

(0000000071a70000 - 0000000071a7a000: C:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll

(0000000071ac0000 - 0000000071ad2000: C:\WINDOWS\system32\MPR.dll

(0000000071ba0000 - 0000000071bb3000: C:\WINDOWS\system32\SAMLIB.dll

(0000000071bc0000 - 0000000071bce000: C:\WINDOWS\System32\ntlanman.dll

(0000000071c30000 - 0000000071c37000: C:\WINDOWS\System32\NETRAP.dll

(0000000071c40000 - 0000000071c80000: C:\WINDOWS\System32\NETUI1.dll

(0000000071c80000 - 0000000071c97000: C:\WINDOWS\System32\NETUI0.dll

(0000000071cf0000 - 0000000071d0c000: C:\WINDOWS\system32\actxprxy.dll

(0000000072260000 - 0000000072265000: C:\WINDOWS\system32\sensapi.dll

(00000000723c0000 - 00000000723da000: C:\WINDOWS\system32\mydocs.dll

(0000000072ca0000 - 0000000072ca8000: C:\WINDOWS\system32\msacm32.drv

(0000000072cb0000 - 0000000072cb9000: C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv

(0000000072f90000 - 0000000072fb6000: C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV

(0000000072fc0000 - 0000000072fd0000: C:\WINDOWS\system32\WZCSAPI.DLL

(0000000074670000 - 0000000074697000: C:\WINDOWS\system32\msls31.dll

(00000000746d0000 - 000000007471b000: C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll

(0000000074a80000 - 0000000074a88000: C:\WINDOWS\system32\POWRPROF.dll

(0000000074aa0000 - 0000000074aaa000: C:\WINDOWS\system32\BatMeter.dll

(0000000074ae0000 - 0000000074b27000: C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll

(0000000074c30000 - 0000000074c5c000: C:\WINDOWS\system32\OLEACC.dll

(0000000075e60000 - 0000000075f10000: C:\WINDOWS\system32\SXS.DLL

(0000000075f30000 - 0000000075f37000: C:\WINDOWS\System32\drprov.dll

(0000000075f40000 - 0000000075f49000: C:\WINDOWS\System32\davclnt.dll

(0000000075f50000 - 000000007604d000: C:\WINDOWS\system32\BROWSEUI.dll

(0000000076050000 - 00000000760b5000: C:\WINDOWS\system32\MSVCP60.dll

(0000000076330000 - 0000000076340000: C:\WINDOWS\system32\WINSTA.dll

(0000000076350000 - 0000000076355000: C:\WINDOWS\system32\MSIMG32.dll

(0000000076360000 - 000000007637d000: C:\WINDOWS\system32\IMM32.dll

(00000000763d0000 - 0000000076578000: C:\WINDOWS\system32\NETSHELL.dll

(0000000076580000 - 00000000765a1000: C:\WINDOWS\system32\stobject.dll

(00000000765d0000 - 00000000765ed000: C:\WINDOWS\System32\CSCDLL.dll

(00000000768b0000 - 0000000076932000: C:\WINDOWS\system32\CRYPTUI.dll

(0000000076960000 - 0000000076968000: C:\WINDOWS\system32\LINKINFO.dll

(0000000076970000 - 0000000076996000: C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll

(00000000769a0000 - 0000000076a54000: C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll

(0000000076b00000 - 0000000076b11000: C:\WINDOWS\system32\ATL.DLL

(0000000076b20000 - 0000000076b4e000: C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll

(0000000076be0000 - 0000000076beb000: C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL

(0000000076bf0000 - 0000000076c1e000: C:\WINDOWS\system32\credui.dll

(0000000076c20000 - 0000000076c4e000: C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll

(0000000076c80000 - 0000000076ca8000: C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll

(0000000076d50000 - 0000000076d69000: C:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll

(0000000076e70000 - 0000000076e7e000: C:\WINDOWS\system32\rtutils.dll

(0000000076e80000 - 0000000076e92000: C:\WINDOWS\system32\rasman.dll

(0000000076ea0000 - 0000000076ecf000: C:\WINDOWS\system32\TAPI32.dll

(0000000076ed0000 - 0000000076f0c000: C:\WINDOWS\system32\RASAPI32.DLL

(0000000076f40000 - 0000000076f48000: C:\WINDOWS\system32\WTSAPI32.dll

(0000000076f50000 - 0000000076f7d000: C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll

(0000000076fc0000 - 000000007703f000: C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL

(0000000077040000 - 000000007710d000: C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll

(0000000077110000 - 000000007719b000: C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll

(00000000771a0000 - 0000000077247000: C:\WINDOWS\system32\WININET.dll

(00000000773c0000 - 00000000774c3000: C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2982_x-ww_ac3f9c03\comctl32.dll

(00000000774d0000 - 000000007760d000: C:\WINDOWS\system32\ole32.dll

(0000000077910000 - 0000000077a06000: C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll

(0000000077a10000 - 0000000077a65000: C:\WINDOWS\System32\cscui.dll

(0000000077a70000 - 0000000077b05000: C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll

(0000000077b10000 - 0000000077b22000: C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll

(0000000077b30000 - 0000000077b52000: C:\WINDOWS\system32\appHelp.dll

(0000000077bc0000 - 0000000077bc7000: C:\WINDOWS\system32\midimap.dll

(0000000077bd0000 - 0000000077be5000: C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll

(0000000077bf0000 - 0000000077bf8000: C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll

(0000000077c00000 - 0000000077c58000: C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll

(0000000077c60000 - 0000000077c83000: C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll

(0000000077dc0000 - 0000000077e6c000: C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll

(0000000077e70000 - 0000000077f02000: C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll

(0000000077f10000 - 0000000077f58000: C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll

(0000000077f60000 - 0000000077fd6000: C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll

(0000000077fe0000 - 0000000077ff1000: C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll

(000000007c800000 - 000000007c8fc000: C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll

(000000007c900000 - 000000007c9b2000: C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll

(000000007c9c0000 - 000000007d1dd000: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

(000000007d1e0000 - 000000007d49e000: C:\WINDOWS\system32\msi.dll

(000000007dbd0000 - 000000007dec6000: C:\WINDOWS\system32\Mshtml.dll

(000000007df10000 - 000000007dfb1000: C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll

(000000007e1e0000 - 000000007e34f000: C:\WINDOWS\system32\SHDOCVW.dll

(000000007e360000 - 000000007e3f0000: C:\WINDOWS\system32\USER32.dll


*----> Zrzut stanu dla wątku o identyfikatorze 0x6b0 <----*


eax=00010090 ebx=00000003 ecx=40000000 edx=00000040 esi=000e6628 edi=00000000

eip=7c90eb94 esp=0007fef0 ebp=0007ff08 iopl=0 nv up ei pl nz na pe nc

cs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000 efl=00000202


*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll - 

funkcja: ntdll!KiFastSystemCallRet

Error 0x80070057

BŁĄD ->ntdll!KiFastSystemCallRet:

7c90eb94 c3 ret

Error 0x80070057


*----> Wsteczne śledzenie stosu <----*

*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll - 

WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for C:\WINDOWS\Explorer.EXE

*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll - 

ChildEBP RetAddr Args to Child       

0007ff08 7ca0beb4 00000000 0007ff5c 010132a4 ntdll!KiFastSystemCallRet

0007ff14 010132a4 000e6628 7ffde000 0007ffc0 SHELL32!Ordinal201+0x28

0007ff5c 0101a936 00000000 00000000 0002069a Explorer+0x132a4

0007ffc0 7c816fd7 00000002 5d524598 7ffde000 Explorer+0x1a936

0007fff0 00000000 0101a8ce 00000000 78746341 kernel32!RegisterWaitForInputIdle+0x49


*----> Zrzut stosu <----*

000000000007fef0 18 94 36 7e 2a 3c a2 7c - 9c 92 80 7c 28 66 0e 00 ..6~*<.|...|(f..

000000000007ff00 28 66 0e 00 14 ff 07 00 - 14 ff 07 00 b4 be a0 7c (f.............|

000000000007ff10 00 00 00 00 5c ff 07 00 - a4 32 01 01 28 66 0e 00 ....\....2..(f..

000000000007ff20 00 e0 fd 7f c0 ff 07 00 - 00 00 00 00 24 fd 07 00 ............$...

000000000007ff30 50 ff 07 00 e0 ff 07 00 - 27 e0 90 7c 65 ac 80 7c P.......'..|e..|

000000000007ff40 ff ff ff ff 0c 00 00 00 - 00 00 00 00 9d ab 00 00 ................

000000000007ff50 b0 00 00 00 01 00 00 00 - 28 66 0e 00 c0 ff 07 00 ........(f......

000000000007ff60 36 a9 01 01 00 00 00 00 - 00 00 00 00 9a 06 02 00 6...............

000000000007ff70 01 00 00 00 02 00 00 00 - 98 45 52 5d 44 00 00 00 .........ER]D...

000000000007ff80 ec 06 02 00 cc 06 02 00 - 9c 06 02 00 00 00 00 00 ................

000000000007ff90 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 e4 f1 07 00 ................

000000000007ffa0 00 00 00 00 a0 20 09 00 - 01 00 00 00 01 00 00 00 ..... ..........

000000000007ffb0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

000000000007ffc0 f0 ff 07 00 d7 6f 81 7c - 02 00 00 00 98 45 52 5d .....o.|.....ER]

000000000007ffd0 00 e0 fd 7f b8 ab 54 80 - c8 ff 07 00 10 38 79 82 ......T......8y.

000000000007ffe0 ff ff ff ff a8 9a 83 7c - e0 6f 81 7c 00 00 00 00 .......|.o.|....

000000000007fff0 00 00 00 00 00 00 00 00 - ce a8 01 01 00 00 00 00 ................

0000000000080000 41 63 74 78 20 00 00 00 - 01 00 00 00 98 24 00 00 Actx ........$..

0000000000080010 c4 00 00 00 00 00 00 00 - 20 00 00 00 00 00 00 00 ........ .......

0000000000080020 14 00 00 00 01 00 00 00 - 06 00 00 00 34 00 00 00 ............4...

Wystąpił wyjątek aplikacji:

    Apl: C:\WINDOWS\explorer.exe (pid=2192)

    Kiedy: 2009-01-02 @ 09:57:41.374

    Numer wyjątku: 80000007 

()


*----> Informacje o systemie <----*

    Nazwa komputera: PAWEL

    Nazwa użytkownika: Pawelek

    Identyfikator sesji terminala: 0

    Liczba procesorów: 1

    Typ procesora: x86 Family 6 Model 6 Stepping 2

    Wersja systemu Windows: 5.1

    Bieżąca kompilacja: 2600

    Dodatek Service Pack: 2.

    Bieżący typ: Uniprocessor Free

    Zarejestrowana organizacja: 

    Zarejestrowany właściciel: Paweł Kurpisz


*----> Lista zadań <----*

  0 System Process

  4 Error 0xD0000022

 708 Error 0xD0000022

 756 Error 0xD0000022

 780 Error 0xD0000022

 824 Error 0xD0000022

 836 Error 0xD0000022

 992 Error 0xD0000022

1056 Error 0xD0000022

1144 Error 0xD0000022

1200 Error 0xD0000022

1364 Error 0xD0000022

1524 Error 0xD0000022

1692 Error 0xD0000022

 260 Error 0xD0000022

 552 RunDll32.exe

 564 hpztsb05.exe

 576 ashDisp.exe

 620 realsched.exe

 628 qttask.exe

 636 SMSTray.exe

 640 gTaskBar.exe

1008 Error 0xD0000022

 176 ctfmon.exe

1108 Error 0xD0000022

1128 Skype.exe

1428 Error 0xD0000022

1444 Ares.exe

1448 gMouseTask.exe

1500 Error 0xD0000022

 884 GoogleToolbarNotifier.exe

1556 gKbdTask.exe

1608 wcescomm.exe

 944 gAutoPan.exe

1792 gAutoScroll.exe

1832 gZoom.exe

1840 gMGlass.exe

2032 gIMMgm.exe

2040 rapimgr.exe

2080 gDeskMgm.exe

2104 gTaskSwitch.exe

2168 PhLeAutoRun.exe

2552 Error 0xD0000022

2672 Error 0xD0000022

3392 Error 0xD0000022

1588 WgaTray.exe

 476 wuauclt.exe

2192 explorer.exe

3732 drwtsn32.exe


*----> Lista modułów <----*

(0000000001000000 - 00000000010ff000: C:\WINDOWS\explorer.exe

(00000000011a0000 - 00000000011b3000: C:\WINDOWS\system32\browselc.dll

(0000000001c30000 - 0000000001cbc000: C:\WINDOWS\system32\shdoclc.dll

(0000000001cc0000 - 0000000001cf8000: C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

(0000000001e70000 - 0000000001ea4000: C:\WINDOWS\system32\msxml71.dll

(0000000010000000 - 0000000010033000: C:\PROGRA~1\MarkAny\CONTEN~1\MACSMA~1.DLL

(0000000010930000 - 0000000010979000: C:\WINDOWS\system32\PortableDeviceApi.dll

(00000000109c0000 - 00000000109ec000: C:\WINDOWS\system32\PortableDeviceTypes.dll

(00000000164a0000 - 00000000164c3000: C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

(0000000020000000 - 00000000202d2000: C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll

(000000004c4f0000 - 000000004c508000: C:\PROGRA~1\WINDOW~2\wmpband.dll

(000000004d530000 - 000000004d588000: C:\WINDOWS\system32\WINHTTP.dll

(0000000059410000 - 00000000595da000: C:\WINDOWS\AppPatch\AcGenral.DLL

(000000005b1d0000 - 000000005b208000: C:\WINDOWS\system32\UxTheme.dll

(000000005ba90000 - 000000005bb02000: C:\WINDOWS\system32\themeui.dll

(000000005cfe0000 - 000000005d006000: C:\WINDOWS\system32\ShimEng.dll

(000000005d520000 - 000000005d5ba000: C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll

(00000000600a0000 - 00000000600d3000: C:\WINDOWS\system32\msutb.dll

(0000000060c60000 - 0000000060c86000: C:\WINDOWS\system32\AcSignIcon.dll

(0000000060d00000 - 0000000060d39000: C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcSignCore16.dll

(000000006ff40000 - 000000006ff94000: C:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll

(0000000071a40000 - 0000000071a48000: C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll

(0000000071a50000 - 0000000071a67000: C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll

(0000000071a70000 - 0000000071a7a000: C:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll

(0000000071ac0000 - 0000000071ad2000: C:\WINDOWS\system32\MPR.dll

(0000000071ba0000 - 0000000071bb3000: C:\WINDOWS\system32\SAMLIB.dll

(0000000071bc0000 - 0000000071bce000: C:\WINDOWS\System32\ntlanman.dll

(0000000071c30000 - 0000000071c37000: C:\WINDOWS\System32\NETRAP.dll

(0000000071c40000 - 0000000071c80000: C:\WINDOWS\System32\NETUI1.dll

(0000000071c80000 - 0000000071c97000: C:\WINDOWS\System32\NETUI0.dll

(0000000071cf0000 - 0000000071d0c000: C:\WINDOWS\system32\actxprxy.dll

(0000000072260000 - 0000000072265000: C:\WINDOWS\system32\sensapi.dll

(00000000723c0000 - 00000000723da000: C:\WINDOWS\system32\mydocs.dll

(0000000072ca0000 - 0000000072ca8000: C:\WINDOWS\system32\msacm32.drv

(0000000072cb0000 - 0000000072cb9000: C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv

(0000000072f90000 - 0000000072fb6000: C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV

(0000000072fc0000 - 0000000072fd0000: C:\WINDOWS\system32\WZCSAPI.DLL

(0000000074670000 - 0000000074697000: C:\WINDOWS\system32\msls31.dll

(00000000746d0000 - 000000007471b000: C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll

(0000000074a80000 - 0000000074a88000: C:\WINDOWS\system32\POWRPROF.dll

(0000000074aa0000 - 0000000074aaa000: C:\WINDOWS\system32\BatMeter.dll

(0000000074ae0000 - 0000000074b27000: C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll

(0000000074c30000 - 0000000074c5c000: C:\WINDOWS\system32\OLEACC.dll

(0000000075f30000 - 0000000075f37000: C:\WINDOWS\System32\drprov.dll

(0000000075f40000 - 0000000075f49000: C:\WINDOWS\System32\davclnt.dll

(0000000075f50000 - 000000007604d000: C:\WINDOWS\system32\BROWSEUI.dll

(0000000076050000 - 00000000760b5000: C:\WINDOWS\system32\MSVCP60.dll

(0000000076330000 - 0000000076340000: C:\WINDOWS\system32\WINSTA.dll

(0000000076350000 - 0000000076355000: C:\WINDOWS\system32\MSIMG32.dll

(0000000076360000 - 000000007637d000: C:\WINDOWS\system32\IMM32.dll

(00000000763d0000 - 0000000076578000: C:\WINDOWS\system32\NETSHELL.dll

(0000000076580000 - 00000000765a1000: C:\WINDOWS\system32\stobject.dll

(00000000765d0000 - 00000000765ed000: C:\WINDOWS\System32\CSCDLL.dll

(00000000768b0000 - 0000000076932000: C:\WINDOWS\system32\CRYPTUI.dll

(0000000076960000 - 0000000076968000: C:\WINDOWS\system32\LINKINFO.dll

(0000000076970000 - 0000000076996000: C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll

(00000000769a0000 - 0000000076a54000: C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll

(0000000076b00000 - 0000000076b11000: C:\WINDOWS\system32\ATL.DLL

(0000000076b20000 - 0000000076b4e000: C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll

(0000000076be0000 - 0000000076beb000: C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL

(0000000076bf0000 - 0000000076c1e000: C:\WINDOWS\system32\credui.dll

(0000000076c20000 - 0000000076c4e000: C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll

(0000000076c80000 - 0000000076ca8000: C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll

(0000000076d50000 - 0000000076d69000: C:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll

(0000000076e70000 - 0000000076e7e000: C:\WINDOWS\system32\rtutils.dll

(0000000076e80000 - 0000000076e92000: C:\WINDOWS\system32\rasman.dll

(0000000076ea0000 - 0000000076ecf000: C:\WINDOWS\system32\TAPI32.dll

(0000000076ed0000 - 0000000076f0c000: C:\WINDOWS\system32\RASAPI32.DLL

(0000000076f40000 - 0000000076f48000: C:\WINDOWS\system32\WTSAPI32.dll

(0000000076f50000 - 0000000076f7d000: C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll

(0000000076fc0000 - 000000007703f000: C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL

(0000000077040000 - 000000007710d000: C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll

(0000000077110000 - 000000007719b000: C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll

(00000000771a0000 - 0000000077247000: C:\WINDOWS\system32\WININET.dll

(00000000773c0000 - 00000000774c3000: C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2982_x-ww_ac3f9c03\comctl32.dll

(00000000774d0000 - 000000007760d000: C:\WINDOWS\system32\ole32.dll

(0000000077910000 - 0000000077a06000: C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll

(0000000077a10000 - 0000000077a65000: C:\WINDOWS\System32\cscui.dll

(0000000077a70000 - 0000000077b05000: C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll

(0000000077b10000 - 0000000077b22000: C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll

(0000000077b30000 - 0000000077b52000: C:\WINDOWS\system32\appHelp.dll

(0000000077bc0000 - 0000000077bc7000: C:\WINDOWS\system32\midimap.dll

(0000000077bd0000 - 0000000077be5000: C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll

(0000000077bf0000 - 0000000077bf8000: C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll

(0000000077c00000 - 0000000077c58000: C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll

(0000000077c60000 - 0000000077c83000: C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll

(0000000077dc0000 - 0000000077e6c000: C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll

(0000000077e70000 - 0000000077f02000: C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll

(0000000077f10000 - 0000000077f58000: C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll

(0000000077f60000 - 0000000077fd6000: C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll

(0000000077fe0000 - 0000000077ff1000: C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll

(000000007c800000 - 000000007c8fc000: C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll

(000000007c900000 - 000000007c9b2000: C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll

(000000007c9c0000 - 000000007d1dd000: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

(000000007d1e0000 - 000000007d49e000: C:\WINDOWS\system32\msi.dll

(000000007dbd0000 - 000000007dec6000: C:\WINDOWS\system32\Mshtml.dll

(000000007df10000 - 000000007dfb1000: C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll

(000000007e1e0000 - 000000007e34f000: C:\WINDOWS\system32\SHDOCVW.dll

(000000007e360000 - 000000007e3f0000: C:\WINDOWS\system32\USER32.dll


*----> Zrzut stanu dla wątku o identyfikatorze 0xd7c <----*


eax=000e9de8 ebx=00000003 ecx=7e1fbf68 edx=7e1e2010 esi=000e9770 edi=00000000

eip=7c90eb94 esp=0007fef0 ebp=0007ff08 iopl=0 nv up ei pl nz na pe nc

cs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000 efl=00000202


*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll - 

funkcja: ntdll!KiFastSystemCallRet

Error 0x80070057

BŁĄD ->ntdll!KiFastSystemCallRet:

7c90eb94 c3 ret

Error 0x80070057


*----> Wsteczne śledzenie stosu <----*

*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll - 

WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for C:\WINDOWS\explorer.exe

*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll - 

ChildEBP RetAddr Args to Child       

0007ff08 7ca0beb4 00000000 0007ff5c 010132a4 ntdll!KiFastSystemCallRet

0007ff14 010132a4 000e9770 7ffd8000 0007ffc0 SHELL32!Ordinal201+0x28

0007ff5c 0101a936 00000000 00000000 0002069a explorer+0x132a4

0007ffc0 7c816fd7 0007ed98 0006e890 7ffd8000 explorer+0x1a936

0007fff0 00000000 0101a8ce 00000000 78746341 kernel32!RegisterWaitForInputIdle+0x49


*----> Zrzut stosu <----*

000000000007fef0 18 94 36 7e 2a 3c a2 7c - 9c 92 80 7c 70 97 0e 00 ..6~*<.|...|p...

000000000007ff00 70 97 0e 00 14 ff 07 00 - 14 ff 07 00 b4 be a0 7c p..............|

000000000007ff10 00 00 00 00 5c ff 07 00 - a4 32 01 01 70 97 0e 00 ....\....2..p...

000000000007ff20 00 80 fd 7f c0 ff 07 00 - 00 00 00 00 24 fd 07 00 ............$...

000000000007ff30 50 ff 07 00 e0 ff 07 00 - 27 e0 90 7c 65 ac 80 7c P.......'..|e..|

000000000007ff40 ff ff ff ff 0c 00 00 00 - 00 00 00 00 d8 07 08 00 ................

000000000007ff50 b0 00 00 00 01 00 00 00 - 70 97 0e 00 c0 ff 07 00 ........p.......

000000000007ff60 36 a9 01 01 00 00 00 00 - 00 00 00 00 9a 06 02 00 6...............

000000000007ff70 05 00 00 00 98 ed 07 00 - 90 e8 06 00 44 00 00 00 ............D...

000000000007ff80 ec 06 02 00 cc 06 02 00 - 9c 06 02 00 00 00 00 00 ................

000000000007ff90 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 2e 00 00 00 ................

000000000007ffa0 00 00 00 00 3a ef 06 00 - 01 00 00 00 05 00 00 00 ....:...........

000000000007ffb0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

000000000007ffc0 f0 ff 07 00 d7 6f 81 7c - 98 ed 07 00 90 e8 06 00 .....o.|........

000000000007ffd0 00 80 fd 7f b8 ab 54 80 - c8 ff 07 00 c0 2a 76 82 ......T......*v.

000000000007ffe0 ff ff ff ff a8 9a 83 7c - e0 6f 81 7c 00 00 00 00 .......|.o.|....

000000000007fff0 00 00 00 00 00 00 00 00 - ce a8 01 01 00 00 00 00 ................

0000000000080000 41 63 74 78 20 00 00 00 - 01 00 00 00 98 24 00 00 Actx ........$..

0000000000080010 c4 00 00 00 00 00 00 00 - 20 00 00 00 00 00 00 00 ........ .......

0000000000080020 14 00 00 00 01 00 00 00 - 06 00 00 00 34 00 00 00 ............4...

Wystąpił wyjątek aplikacji:

    Apl: C:\WINDOWS\explorer.exe (pid=180)

    Kiedy: 2009-01-02 @ 09:59:07.899

    Numer wyjątku: 80000007 

()


*----> Informacje o systemie <----*

    Nazwa komputera: PAWEL

    Nazwa użytkownika: Pawelek

    Identyfikator sesji terminala: 0

    Liczba procesorów: 1

    Typ procesora: x86 Family 6 Model 6 Stepping 2

    Wersja systemu Windows: 5.1

    Bieżąca kompilacja: 2600

    Dodatek Service Pack: 2.

    Bieżący typ: Uniprocessor Free

    Zarejestrowana organizacja: 

    Zarejestrowany właściciel: Paweł Kurpisz


*----> Lista zadań <----*

  0 System Process

  4 Error 0xD0000022

 708 Error 0xD0000022

 756 Error 0xD0000022

 780 Error 0xD0000022

 824 Error 0xD0000022

 836 Error 0xD0000022

 992 Error 0xD0000022

1056 Error 0xD0000022

1144 Error 0xD0000022

1200 Error 0xD0000022

1364 Error 0xD0000022

1524 Error 0xD0000022

1692 Error 0xD0000022

 260 Error 0xD0000022

 552 RunDll32.exe

 564 hpztsb05.exe

 576 ashDisp.exe

 620 realsched.exe

 628 qttask.exe

 636 SMSTray.exe

 640 gTaskBar.exe

1008 Error 0xD0000022

 176 ctfmon.exe

1108 Error 0xD0000022

1128 Skype.exe

1428 Error 0xD0000022

1444 Ares.exe

1448 gMouseTask.exe

1500 Error 0xD0000022

 884 GoogleToolbarNotifier.exe

1556 gKbdTask.exe

1608 wcescomm.exe

 944 gAutoPan.exe

1792 gAutoScroll.exe

1832 gZoom.exe

1840 gMGlass.exe

2032 gIMMgm.exe

2040 rapimgr.exe

2080 gDeskMgm.exe

2104 gTaskSwitch.exe

2168 PhLeAutoRun.exe

2552 Error 0xD0000022

2672 Error 0xD0000022

3392 Error 0xD0000022

1588 WgaTray.exe

 476 wuauclt.exe

 180 explorer.exe

2932 drwtsn32.exe


*----> Lista modułów <----*

(0000000000d70000 - 0000000000d83000: C:\WINDOWS\system32\browselc.dll

(0000000001000000 - 00000000010ff000: C:\WINDOWS\explorer.exe

(0000000002270000 - 00000000022a8000: C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

(00000000027a0000 - 00000000027d4000: C:\WINDOWS\system32\msxml71.dll

(0000000010000000 - 0000000010033000: C:\PROGRA~1\MarkAny\CONTEN~1\MACSMA~1.DLL

(0000000010930000 - 0000000010979000: C:\WINDOWS\system32\PortableDeviceApi.dll

(00000000109c0000 - 00000000109ec000: C:\WINDOWS\system32\PortableDeviceTypes.dll

(00000000164a0000 - 00000000164c3000: C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

(0000000020000000 - 00000000202d2000: C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll

(000000004c4f0000 - 000000004c508000: C:\PROGRA~1\WINDOW~2\wmpband.dll

(000000004d530000 - 000000004d588000: C:\WINDOWS\system32\WINHTTP.dll

(0000000059410000 - 00000000595da000: C:\WINDOWS\AppPatch\AcGenral.DLL

(000000005b1d0000 - 000000005b208000: C:\WINDOWS\system32\UxTheme.dll

(000000005ba90000 - 000000005bb02000: C:\WINDOWS\system32\themeui.dll

(000000005cfe0000 - 000000005d006000: C:\WINDOWS\system32\ShimEng.dll

(000000005d520000 - 000000005d5ba000: C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll

(00000000600a0000 - 00000000600d3000: C:\WINDOWS\system32\msutb.dll

(0000000060c60000 - 0000000060c86000: C:\WINDOWS\system32\AcSignIcon.dll

(0000000060d00000 - 0000000060d39000: C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcSignCore16.dll

(000000006ff40000 - 000000006ff94000: C:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll

(0000000071a40000 - 0000000071a48000: C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll

(0000000071a50000 - 0000000071a67000: C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll

(0000000071a70000 - 0000000071a7a000: C:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll

(0000000071ac0000 - 0000000071ad2000: C:\WINDOWS\system32\MPR.dll

(0000000071ba0000 - 0000000071bb3000: C:\WINDOWS\system32\SAMLIB.dll

(0000000071cf0000 - 0000000071d0c000: C:\WINDOWS\system32\actxprxy.dll

(0000000072260000 - 0000000072265000: C:\WINDOWS\system32\sensapi.dll

(00000000723c0000 - 00000000723da000: C:\WINDOWS\system32\mydocs.dll

(0000000072ca0000 - 0000000072ca8000: C:\WINDOWS\system32\msacm32.drv

(0000000072cb0000 - 0000000072cb9000: C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv

(0000000072f90000 - 0000000072fb6000: C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV

(0000000072fc0000 - 0000000072fd0000: C:\WINDOWS\system32\WZCSAPI.DLL

(0000000074670000 - 0000000074697000: C:\WINDOWS\system32\msls31.dll

(00000000746d0000 - 000000007471b000: C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll

(0000000074a80000 - 0000000074a88000: C:\WINDOWS\system32\POWRPROF.dll

(0000000074aa0000 - 0000000074aaa000: C:\WINDOWS\system32\BatMeter.dll

(0000000074ae0000 - 0000000074b27000: C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll

(0000000074c30000 - 0000000074c5c000: C:\WINDOWS\system32\OLEACC.dll

(0000000075f50000 - 000000007604d000: C:\WINDOWS\system32\BROWSEUI.dll

(0000000076050000 - 00000000760b5000: C:\WINDOWS\system32\MSVCP60.dll

(0000000076330000 - 0000000076340000: C:\WINDOWS\system32\WINSTA.dll

(0000000076350000 - 0000000076355000: C:\WINDOWS\system32\MSIMG32.dll

(0000000076360000 - 000000007637d000: C:\WINDOWS\system32\IMM32.dll

(00000000763d0000 - 0000000076578000: C:\WINDOWS\system32\NETSHELL.dll

(0000000076580000 - 00000000765a1000: C:\WINDOWS\system32\stobject.dll

(00000000765d0000 - 00000000765ed000: C:\WINDOWS\System32\CSCDLL.dll

(00000000768b0000 - 0000000076932000: C:\WINDOWS\system32\CRYPTUI.dll

(0000000076960000 - 0000000076968000: C:\WINDOWS\system32\LINKINFO.dll

(0000000076970000 - 0000000076996000: C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll

(00000000769a0000 - 0000000076a54000: C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll

(0000000076b00000 - 0000000076b11000: C:\WINDOWS\system32\ATL.DLL

(0000000076b20000 - 0000000076b4e000: C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll

(0000000076be0000 - 0000000076beb000: C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL

(0000000076bf0000 - 0000000076c1e000: C:\WINDOWS\system32\credui.dll

(0000000076c20000 - 0000000076c4e000: C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll

(0000000076c80000 - 0000000076ca8000: C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll

(0000000076d50000 - 0000000076d69000: C:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll

(0000000076e70000 - 0000000076e7e000: C:\WINDOWS\system32\rtutils.dll

(0000000076e80000 - 0000000076e92000: C:\WINDOWS\system32\rasman.dll

(0000000076ea0000 - 0000000076ecf000: C:\WINDOWS\system32\TAPI32.dll

(0000000076ed0000 - 0000000076f0c000: C:\WINDOWS\system32\RASAPI32.DLL

(0000000076f40000 - 0000000076f48000: C:\WINDOWS\system32\WTSAPI32.dll

(0000000076f50000 - 0000000076f7d000: C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll

(0000000076fc0000 - 000000007703f000: C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL

(0000000077040000 - 000000007710d000: C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll

(0000000077110000 - 000000007719b000: C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll

(00000000771a0000 - 0000000077247000: C:\WINDOWS\system32\WININET.dll

(00000000773c0000 - 00000000774c3000: C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2982_x-ww_ac3f9c03\comctl32.dll

(00000000774d0000 - 000000007760d000: C:\WINDOWS\system32\ole32.dll

(0000000077910000 - 0000000077a06000: C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll

(0000000077a10000 - 0000000077a65000: C:\WINDOWS\System32\cscui.dll

(0000000077a70000 - 0000000077b05000: C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll

(0000000077b10000 - 0000000077b22000: C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll

(0000000077b30000 - 0000000077b52000: C:\WINDOWS\system32\appHelp.dll

(0000000077bc0000 - 0000000077bc7000: C:\WINDOWS\system32\midimap.dll

(0000000077bd0000 - 0000000077be5000: C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll

(0000000077bf0000 - 0000000077bf8000: C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll

(0000000077c00000 - 0000000077c58000: C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll

(0000000077c60000 - 0000000077c83000: C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll

(0000000077dc0000 - 0000000077e6c000: C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll

(0000000077e70000 - 0000000077f02000: C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll

(0000000077f10000 - 0000000077f58000: C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll

(0000000077f60000 - 0000000077fd6000: C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll

(0000000077fe0000 - 0000000077ff1000: C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll

(000000007c800000 - 000000007c8fc000: C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll

(000000007c900000 - 000000007c9b2000: C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll

(000000007c9c0000 - 000000007d1dd000: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

(000000007d1e0000 - 000000007d49e000: C:\WINDOWS\system32\msi.dll

(000000007dbd0000 - 000000007dec6000: C:\WINDOWS\system32\Mshtml.dll

(000000007df10000 - 000000007dfb1000: C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll

(000000007e1e0000 - 000000007e34f000: C:\WINDOWS\system32\SHDOCVW.dll

(000000007e360000 - 000000007e3f0000: C:\WINDOWS\system32\USER32.dll


*----> Zrzut stanu dla wątku o identyfikatorze 0xb8 <----*


eax=0000000f ebx=00000003 ecx=0000000f edx=000001cf esi=000fd680 edi=00000000

eip=7c90eb94 esp=0007fef0 ebp=0007ff08 iopl=0 nv up ei pl nz na pe nc

cs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000 efl=00000202


*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll - 

funkcja: ntdll!KiFastSystemCallRet

Error 0x80070057

BŁĄD ->ntdll!KiFastSystemCallRet:

7c90eb94 c3 ret

Error 0x80070057


*----> Wsteczne śledzenie stosu <----*

*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll - 

WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for C:\WINDOWS\explorer.exe

*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll - 

ChildEBP RetAddr Args to Child       

0007ff08 7ca0beb4 00000000 0007ff5c 010132a4 ntdll!KiFastSystemCallRet

0007ff14 010132a4 000fd680 7ffdf000 0007ffc0 SHELL32!Ordinal201+0x28

0007ff5c 0101a936 00000000 00000000 0002069a explorer+0x132a4

0007ffc0 7c816fd7 0007ed98 0006e890 7ffdf000 explorer+0x1a936

0007fff0 00000000 0101a8ce 00000000 78746341 kernel32!RegisterWaitForInputIdle+0x49


*----> Zrzut stosu <----*

000000000007fef0 18 94 36 7e 2a 3c a2 7c - 9c 92 80 7c 80 d6 0f 00 ..6~*<.|...|....

000000000007ff00 80 d6 0f 00 14 ff 07 00 - 14 ff 07 00 b4 be a0 7c ...............|

000000000007ff10 00 00 00 00 5c ff 07 00 - a4 32 01 01 80 d6 0f 00 ....\....2......

000000000007ff20 00 f0 fd 7f c0 ff 07 00 - 00 00 00 00 24 fd 07 00 ............$...

000000000007ff30 50 ff 07 00 e0 ff 07 00 - 27 e0 90 7c 65 ac 80 7c P.......'..|e..|

000000000007ff40 ff ff ff ff 0c 00 00 00 - 00 00 00 00 7d 2a 0a 00 ............}*..

000000000007ff50 b0 00 00 00 01 00 00 00 - 80 d6 0f 00 c0 ff 07 00 ................

000000000007ff60 36 a9 01 01 00 00 00 00 - 00 00 00 00 9a 06 02 00 6...............

000000000007ff70 05 00 00 00 98 ed 07 00 - 90 e8 06 00 44 00 00 00 ............D...

000000000007ff80 ec 06 02 00 cc 06 02 00 - 9c 06 02 00 00 00 00 00 ................

000000000007ff90 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 2e 00 00 00 ................

000000000007ffa0 00 00 00 00 3a ef 06 00 - 01 00 00 00 05 00 00 00 ....:...........

000000000007ffb0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

000000000007ffc0 f0 ff 07 00 d7 6f 81 7c - 98 ed 07 00 90 e8 06 00 .....o.|........

000000000007ffd0 00 f0 fd 7f b8 ab 54 80 - c8 ff 07 00 20 50 3f 82 ......T..... P?.

000000000007ffe0 ff ff ff ff a8 9a 83 7c - e0 6f 81 7c 00 00 00 00 .......|.o.|....

000000000007fff0 00 00 00 00 00 00 00 00 - ce a8 01 01 00 00 00 00 ................

0000000000080000 41 63 74 78 20 00 00 00 - 01 00 00 00 98 24 00 00 Actx ........$..

0000000000080010 c4 00 00 00 00 00 00 00 - 20 00 00 00 00 00 00 00 ........ .......

0000000000080020 14 00 00 00 01 00 00 00 - 06 00 00 00 34 00 00 00 ............4...

Wystąpił wyjątek aplikacji:

    Apl: C:\WINDOWS\explorer.exe (pid=808)

    Kiedy: 2009-01-02 @ 18:58:02.423

    Numer wyjątku: 80000007 

()


*----> Informacje o systemie <----*

    Nazwa komputera: PAWEL

    Nazwa użytkownika: Pawelek

    Identyfikator sesji terminala: 0

    Liczba procesorów: 1

    Typ procesora: x86 Family 6 Model 6 Stepping 2

    Wersja systemu Windows: 5.1

    Bieżąca kompilacja: 2600

    Dodatek Service Pack: 2.

    Bieżący typ: Uniprocessor Free

    Zarejestrowana organizacja: 

    Zarejestrowany właściciel: Paweł Kurpisz


*----> Lista zadań <----*

  0 System Process

  4 Error 0xD0000022

 708 Error 0xD0000022

 756 Error 0xD0000022

 780 Error 0xD0000022

 824 Error 0xD0000022

 836 Error 0xD0000022

 992 Error 0xD0000022

1056 Error 0xD0000022

1144 Error 0xD0000022

1200 Error 0xD0000022

1364 Error 0xD0000022

1524 Error 0xD0000022

1692 Error 0xD0000022

 260 Error 0xD0000022

 552 RunDll32.exe

 564 hpztsb05.exe

 576 ashDisp.exe

 620 realsched.exe

 628 qttask.exe

 636 SMSTray.exe

 640 gTaskBar.exe

1008 Error 0xD0000022

 176 ctfmon.exe

1108 Error 0xD0000022

1428 Error 0xD0000022

1444 Ares.exe

1448 gMouseTask.exe

1500 Error 0xD0000022

 884 GoogleToolbarNotifier.exe

1556 gKbdTask.exe

1608 wcescomm.exe

 944 gAutoPan.exe

1792 gAutoScroll.exe

1832 gZoom.exe

1840 gMGlass.exe

2032 gIMMgm.exe

2040 rapimgr.exe

2080 gDeskMgm.exe

2104 gTaskSwitch.exe

2168 PhLeAutoRun.exe

2552 Error 0xD0000022

2672 Error 0xD0000022

3392 Error 0xD0000022

1588 WgaTray.exe

 476 wuauclt.exe

3632 1C.tmp

 348 ntvdm.exe

1764 gg.exe

 808 explorer.exe

 704 drwtsn32.exe


*----> Lista modułów <----*

(0000000001000000 - 00000000010ff000: C:\WINDOWS\explorer.exe

(0000000002010000 - 0000000002023000: C:\WINDOWS\system32\browselc.dll

(0000000002060000 - 0000000002098000: C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

(0000000002200000 - 0000000002234000: C:\WINDOWS\system32\msxml71.dll

(0000000010000000 - 000000001001a000: C:\Program Files\Gadu-Gadu\ggwhook.dll

(0000000010930000 - 0000000010979000: C:\WINDOWS\system32\PortableDeviceApi.dll

(00000000109c0000 - 00000000109ec000: C:\WINDOWS\system32\PortableDeviceTypes.dll

(00000000164a0000 - 00000000164c3000: C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

(0000000020000000 - 00000000202d2000: C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll

(000000004c4f0000 - 000000004c508000: C:\PROGRA~1\WINDOW~2\wmpband.dll

(000000004d530000 - 000000004d588000: C:\WINDOWS\system32\WINHTTP.dll

(0000000059410000 - 00000000595da000: C:\WINDOWS\AppPatch\AcGenral.DLL

(000000005b1d0000 - 000000005b208000: C:\WINDOWS\system32\UxTheme.dll

(000000005ba90000 - 000000005bb02000: C:\WINDOWS\system32\themeui.dll

(000000005cfe0000 - 000000005d006000: C:\WINDOWS\system32\ShimEng.dll

(000000005d520000 - 000000005d5ba000: C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll

(00000000600a0000 - 00000000600d3000: C:\WINDOWS\system32\msutb.dll

(0000000060c60000 - 0000000060c86000: C:\WINDOWS\system32\AcSignIcon.dll

(0000000060d00000 - 0000000060d39000: C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcSignCore16.dll

(000000006ff40000 - 000000006ff94000: C:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll

(0000000071a40000 - 0000000071a48000: C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll

(0000000071a50000 - 0000000071a67000: C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll

(0000000071a70000 - 0000000071a7a000: C:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll

(0000000071ac0000 - 0000000071ad2000: C:\WINDOWS\system32\MPR.dll

(0000000071ba0000 - 0000000071bb3000: C:\WINDOWS\system32\SAMLIB.dll

(0000000071bc0000 - 0000000071bce000: C:\WINDOWS\System32\ntlanman.dll

(0000000071c30000 - 0000000071c37000: C:\WINDOWS\System32\NETRAP.dll

(0000000071c40000 - 0000000071c80000: C:\WINDOWS\System32\NETUI1.dll

(0000000071c80000 - 0000000071c97000: C:\WINDOWS\System32\NETUI0.dll

(0000000071cf0000 - 0000000071d0c000: C:\WINDOWS\system32\actxprxy.dll

(0000000072260000 - 0000000072265000: C:\WINDOWS\system32\sensapi.dll

(00000000723c0000 - 00000000723da000: C:\WINDOWS\system32\mydocs.dll

(0000000072ca0000 - 0000000072ca8000: C:\WINDOWS\system32\msacm32.drv

(0000000072cb0000 - 0000000072cb9000: C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv

(0000000072f90000 - 0000000072fb6000: C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV

(0000000072fc0000 - 0000000072fd0000: C:\WINDOWS\system32\WZCSAPI.DLL

(0000000074670000 - 0000000074697000: C:\WINDOWS\system32\msls31.dll

(00000000746d0000 - 000000007471b000: C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll

(0000000074a80000 - 0000000074a88000: C:\WINDOWS\system32\POWRPROF.dll

(0000000074aa0000 - 0000000074aaa000: C:\WINDOWS\system32\BatMeter.dll

(0000000074ae0000 - 0000000074b27000: C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll

(0000000074c30000 - 0000000074c5c000: C:\WINDOWS\system32\OLEACC.dll

(0000000075d70000 - 0000000075e01000: C:\WINDOWS\system32\MLANG.dll

(0000000075e60000 - 0000000075f10000: C:\WINDOWS\system32\SXS.DLL

(0000000075f30000 - 0000000075f37000: C:\WINDOWS\System32\drprov.dll

(0000000075f40000 - 0000000075f49000: C:\WINDOWS\System32\davclnt.dll

(0000000075f50000 - 000000007604d000: C:\WINDOWS\system32\BROWSEUI.dll

(0000000076050000 - 00000000760b5000: C:\WINDOWS\system32\MSVCP60.dll

(0000000076330000 - 0000000076340000: C:\WINDOWS\system32\WINSTA.dll

(0000000076350000 - 0000000076355000: C:\WINDOWS\system32\MSIMG32.dll

(0000000076360000 - 000000007637d000: C:\WINDOWS\system32\IMM32.dll

(00000000763d0000 - 0000000076578000: C:\WINDOWS\system32\NETSHELL.dll

(0000000076580000 - 00000000765a1000: C:\WINDOWS\system32\stobject.dll

(00000000765d0000 - 00000000765ed000: C:\WINDOWS\System32\CSCDLL.dll

(00000000768b0000 - 0000000076932000: C:\WINDOWS\system32\CRYPTUI.dll

(0000000076960000 - 0000000076968000: C:\WINDOWS\system32\LINKINFO.dll

(0000000076970000 - 0000000076996000: C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll

(00000000769a0000 - 0000000076a54000: C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll

(0000000076b00000 - 0000000076b11000: C:\WINDOWS\system32\ATL.DLL

(0000000076b20000 - 0000000076b4e000: C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll

(0000000076be0000 - 0000000076beb000: C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL

(0000000076bf0000 - 0000000076c1e000: C:\WINDOWS\system32\credui.dll

(0000000076c20000 - 0000000076c4e000: C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll

(0000000076c80000 - 0000000076ca8000: C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll

(0000000076d50000 - 0000000076d69000: C:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll

(0000000076e70000 - 0000000076e7e000: C:\WINDOWS\system32\rtutils.dll

(0000000076e80000 - 0000000076e92000: C:\WINDOWS\system32\rasman.dll

(0000000076ea0000 - 0000000076ecf000: C:\WINDOWS\system32\TAPI32.dll

(0000000076ed0000 - 0000000076f0c000: C:\WINDOWS\system32\RASAPI32.DLL

(0000000076f40000 - 0000000076f48000: C:\WINDOWS\system32\WTSAPI32.dll

(0000000076f50000 - 0000000076f7d000: C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll

(0000000076fc0000 - 000000007703f000: C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL

(0000000077040000 - 000000007710d000: C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll

(0000000077110000 - 000000007719b000: C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll

(00000000771a0000 - 0000000077247000: C:\WINDOWS\system32\WININET.dll

(00000000773c0000 - 00000000774c3000: C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2982_x-ww_ac3f9c03\comctl32.dll

(00000000774d0000 - 000000007760d000: C:\WINDOWS\system32\ole32.dll

(0000000077910000 - 0000000077a06000: C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll

(0000000077a10000 - 0000000077a65000: C:\WINDOWS\System32\cscui.dll

(0000000077a70000 - 0000000077b05000: C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll

(0000000077b10000 - 0000000077b22000: C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll

(0000000077b30000 - 0000000077b52000: C:\WINDOWS\system32\appHelp.dll

(0000000077bc0000 - 0000000077bc7000: C:\WINDOWS\system32\midimap.dll

(0000000077bd0000 - 0000000077be5000: C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll

(0000000077bf0000 - 0000000077bf8000: C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll

(0000000077c00000 - 0000000077c58000: C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll

(0000000077c60000 - 0000000077c83000: C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll

(0000000077dc0000 - 0000000077e6c000: C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll

(0000000077e70000 - 0000000077f02000: C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll

(0000000077f10000 - 0000000077f58000: C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll

(0000000077f60000 - 0000000077fd6000: C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll

(0000000077fe0000 - 0000000077ff1000: C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll

(000000007c800000 - 000000007c8fc000: C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll

(000000007c900000 - 000000007c9b2000: C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll

(000000007c9c0000 - 000000007d1dd000: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

(000000007d1e0000 - 000000007d49e000: C:\WINDOWS\system32\msi.dll

(000000007dbd0000 - 000000007dec6000: C:\WINDOWS\system32\Mshtml.dll

(000000007df10000 - 000000007dfb1000: C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll

(000000007e1e0000 - 000000007e34f000: C:\WINDOWS\system32\SHDOCVW.dll

(000000007e360000 - 000000007e3f0000: C:\WINDOWS\system32\USER32.dll


*----> Zrzut stanu dla wątku o identyfikatorze 0xc58 <----*


eax=0007fe14 ebx=00000003 ecx=00000001 edx=00000113 esi=001536a0 edi=00000000

eip=7c90eb94 esp=0007fef0 ebp=0007ff08 iopl=0 nv up ei pl nz na pe nc

cs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000 efl=00000202


*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll - 

funkcja: ntdll!KiFastSystemCallRet

Error 0x80070057

BŁĄD ->ntdll!KiFastSystemCallRet:

7c90eb94 c3 ret

Error 0x80070057


*----> Wsteczne śledzenie stosu <----*

*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll - 

WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for C:\WINDOWS\explorer.exe

*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll - 

ChildEBP RetAddr Args to Child       

0007ff08 7ca0beb4 00000000 0007ff5c 010132a4 ntdll!KiFastSystemCallRet

0007ff14 010132a4 001536a0 7ffd4000 0007ffc0 SHELL32!Ordinal201+0x28

0007ff5c 0101a936 00000000 00000000 000206a0 explorer+0x132a4

0007ffc0 7c816fd7 80000001 0007d094 7ffd4000 explorer+0x1a936

0007fff0 00000000 0101a8ce 00000000 78746341 kernel32!RegisterWaitForInputIdle+0x49


*----> Zrzut stosu <----*

000000000007fef0 18 94 36 7e 2a 3c a2 7c - 9c 92 80 7c a0 36 15 00 ..6~*<.|...|.6..

000000000007ff00 a0 36 15 00 14 ff 07 00 - 14 ff 07 00 b4 be a0 7c .6.............|

000000000007ff10 00 00 00 00 5c ff 07 00 - a4 32 01 01 a0 36 15 00 ....\....2...6..

000000000007ff20 00 40 fd 7f c0 ff 07 00 - 00 00 00 00 24 fd 07 00 .@..........$...

000000000007ff30 50 ff 07 00 e0 ff 07 00 - 27 e0 90 7c 65 ac 80 7c P.......'..|e..|

000000000007ff40 ff ff ff ff 0c 00 00 00 - 00 00 00 00 79 44 f6 01 ............yD..

000000000007ff50 b0 00 00 00 01 00 00 00 - a0 36 15 00 c0 ff 07 00 .........6......

000000000007ff60 36 a9 01 01 00 00 00 00 - 00 00 00 00 a0 06 02 00 6...............

000000000007ff70 01 00 00 00 01 00 00 80 - 94 d0 07 00 44 00 00 00 ............D...

000000000007ff80 f4 06 02 00 d4 06 02 00 - a4 06 02 00 00 00 00 00 ................

000000000007ff90 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

000000000007ffa0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 01 04 00 00 01 00 00 00 ................

000000000007ffb0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 01 00 01 00 00 00 00 00 ................

000000000007ffc0 f0 ff 07 00 d7 6f 81 7c - 01 00 00 80 94 d0 07 00 .....o.|........

000000000007ffd0 00 40 fd 7f dc ae 54 80 - c8 ff 07 00 b0 e5 3c 82 .@....T.......<.

000000000007ffe0 ff ff ff ff a8 9a 83 7c - e0 6f 81 7c 00 00 00 00 .......|.o.|....

000000000007fff0 00 00 00 00 00 00 00 00 - ce a8 01 01 00 00 00 00 ................

0000000000080000 41 63 74 78 20 00 00 00 - 01 00 00 00 98 24 00 00 Actx ........$..

0000000000080010 c4 00 00 00 00 00 00 00 - 20 00 00 00 00 00 00 00 ........ .......

0000000000080020 14 00 00 00 01 00 00 00 - 06 00 00 00 34 00 00 00 ............4...

Ostatni raport w następnym poście z powodu limitu znaków...


(Akurpisz) #2
Wystąpił wyjątek aplikacji:

    Apl: C:\WINDOWS\explorer.exe (pid=1136)

    Kiedy: 2009-01-02 @ 20:46:48.157

    Numer wyjątku: c0000005 (naruszenie praw dostępu)


*----> Informacje o systemie <----*

    Nazwa komputera: PAWEL

    Nazwa użytkownika: Pawelek

    Identyfikator sesji terminala: 0

    Liczba procesorów: 1

    Typ procesora: x86 Family 6 Model 6 Stepping 2

    Wersja systemu Windows: 5.1

    Bieżąca kompilacja: 2600

    Dodatek Service Pack: 2.

    Bieżący typ: Uniprocessor Free

    Zarejestrowana organizacja: 

    Zarejestrowany właściciel: Paweł Kurpisz


*----> Lista zadań <----*

  0 System Process

  4 Error 0xD0000022

 708 Error 0xD0000022

 756 Error 0xD0000022

 780 Error 0xD0000022

 824 Error 0xD0000022

 836 Error 0xD0000022

 992 Error 0xD0000022

1056 Error 0xD0000022

1144 Error 0xD0000022

1200 Error 0xD0000022

1364 Error 0xD0000022

1524 Error 0xD0000022

1692 Error 0xD0000022

 260 Error 0xD0000022

 552 RunDll32.exe

 564 hpztsb05.exe

 576 ashDisp.exe

 620 realsched.exe

 628 qttask.exe

 636 SMSTray.exe

 640 gTaskBar.exe

1008 Error 0xD0000022

 176 ctfmon.exe

1108 Error 0xD0000022

1428 Error 0xD0000022

1444 Ares.exe

1448 gMouseTask.exe

1500 Error 0xD0000022

 884 GoogleToolbarNotifier.exe

1556 gKbdTask.exe

1608 wcescomm.exe

 944 gAutoPan.exe

1792 gAutoScroll.exe

1832 gZoom.exe

1840 gMGlass.exe

2032 gIMMgm.exe

2040 rapimgr.exe

2080 gDeskMgm.exe

2104 gTaskSwitch.exe

2168 PhLeAutoRun.exe

2552 Error 0xD0000022

2672 Error 0xD0000022

3392 Error 0xD0000022

1588 WgaTray.exe

 476 wuauclt.exe

3632 1C.tmp

 348 ntvdm.exe

1136 explorer.exe

3360 Skype.exe

2212 BearShare.exe

3744 wmplayer.exe

2180 SMSMain.exe

2164 drwtsn32.exe


*----> Lista modułów <----*

(0000000001000000 - 00000000010ff000: C:\WINDOWS\explorer.exe

(0000000001420000 - 0000000001433000: C:\WINDOWS\system32\browselc.dll

(00000000025c0000 - 000000000264c000: C:\WINDOWS\system32\shdoclc.dll

(0000000002890000 - 0000000002b67000: C:\WINDOWS\system32\wmploc.dll

(0000000002f90000 - 0000000002fc4000: C:\WINDOWS\system32\msxml71.dll

(0000000007690000 - 0000000007b17000: C:\WINDOWS\system32\wmp.dll

(000000000ffd0000 - 000000000fff8000: C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll

(0000000010000000 - 0000000010038000: C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

(0000000010930000 - 0000000010979000: C:\WINDOWS\system32\PortableDeviceApi.dll

(00000000109c0000 - 00000000109ec000: C:\WINDOWS\system32\PortableDeviceTypes.dll

(00000000164a0000 - 00000000164c3000: C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

(0000000020000000 - 00000000202d2000: C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll

(000000004c4f0000 - 000000004c508000: C:\PROGRA~1\WINDOW~2\wmpband.dll

(000000004d530000 - 000000004d588000: C:\WINDOWS\system32\WINHTTP.dll

(0000000059410000 - 00000000595da000: C:\WINDOWS\AppPatch\AcGenral.DLL

(000000005b1d0000 - 000000005b208000: C:\WINDOWS\system32\UxTheme.dll

(000000005b3c0000 - 000000005b3d5000: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll

(000000005ba90000 - 000000005bb02000: C:\WINDOWS\system32\themeui.dll

(000000005cfe0000 - 000000005d006000: C:\WINDOWS\system32\ShimEng.dll

(000000005d520000 - 000000005d5ba000: C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll

(00000000600a0000 - 00000000600d3000: C:\WINDOWS\system32\msutb.dll

(0000000060c60000 - 0000000060c86000: C:\WINDOWS\system32\AcSignIcon.dll

(0000000060d00000 - 0000000060d39000: C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcSignCore16.dll

(000000006ff40000 - 000000006ff94000: C:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll

(0000000071a40000 - 0000000071a48000: C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll

(0000000071a50000 - 0000000071a67000: C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll

(0000000071a70000 - 0000000071a7a000: C:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll

(0000000071ac0000 - 0000000071ad2000: C:\WINDOWS\system32\MPR.dll

(0000000071ba0000 - 0000000071bb3000: C:\WINDOWS\system32\SAMLIB.dll

(0000000071bc0000 - 0000000071bce000: C:\WINDOWS\System32\ntlanman.dll

(0000000071c30000 - 0000000071c37000: C:\WINDOWS\System32\NETRAP.dll

(0000000071c40000 - 0000000071c80000: C:\WINDOWS\System32\NETUI1.dll

(0000000071c80000 - 0000000071c97000: C:\WINDOWS\System32\NETUI0.dll

(0000000072260000 - 0000000072265000: C:\WINDOWS\system32\sensapi.dll

(00000000723c0000 - 00000000723da000: C:\WINDOWS\system32\mydocs.dll

(0000000072ca0000 - 0000000072ca8000: C:\WINDOWS\system32\msacm32.drv

(0000000072cb0000 - 0000000072cb9000: C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv

(0000000072f90000 - 0000000072fb6000: C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV

(0000000072fc0000 - 0000000072fd0000: C:\WINDOWS\system32\WZCSAPI.DLL

(0000000074670000 - 0000000074697000: C:\WINDOWS\system32\msls31.dll

(00000000746d0000 - 000000007471b000: C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll

(0000000074a80000 - 0000000074a88000: C:\WINDOWS\system32\POWRPROF.dll

(0000000074aa0000 - 0000000074aaa000: C:\WINDOWS\system32\BatMeter.dll

(0000000074ae0000 - 0000000074b27000: C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll

(0000000074c30000 - 0000000074c5c000: C:\WINDOWS\system32\OLEACC.dll

(0000000075b80000 - 0000000075ba1000: C:\WINDOWS\system32\MSVFW32.dll

(0000000075c20000 - 0000000075c8f000: C:\WINDOWS\system32\jscript.dll

(0000000075e60000 - 0000000075f10000: C:\WINDOWS\system32\SXS.DLL

(0000000075f30000 - 0000000075f37000: C:\WINDOWS\System32\drprov.dll

(0000000075f40000 - 0000000075f49000: C:\WINDOWS\System32\davclnt.dll

(0000000075f50000 - 000000007604d000: C:\WINDOWS\system32\BROWSEUI.dll

(0000000076050000 - 00000000760b5000: C:\WINDOWS\system32\MSVCP60.dll

(0000000076330000 - 0000000076340000: C:\WINDOWS\system32\WINSTA.dll

(0000000076350000 - 0000000076355000: C:\WINDOWS\system32\MSIMG32.dll

(0000000076360000 - 000000007637d000: C:\WINDOWS\system32\IMM32.dll

(00000000763d0000 - 0000000076578000: C:\WINDOWS\system32\NETSHELL.dll

(0000000076580000 - 00000000765a1000: C:\WINDOWS\system32\stobject.dll

(00000000765d0000 - 00000000765ed000: C:\WINDOWS\System32\CSCDLL.dll

(00000000768b0000 - 0000000076932000: C:\WINDOWS\system32\CRYPTUI.dll

(0000000076960000 - 0000000076968000: C:\WINDOWS\system32\LINKINFO.dll

(0000000076970000 - 0000000076996000: C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll

(00000000769a0000 - 0000000076a54000: C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll

(0000000076b00000 - 0000000076b11000: C:\WINDOWS\system32\ATL.DLL

(0000000076b20000 - 0000000076b4e000: C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll

(0000000076be0000 - 0000000076beb000: C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL

(0000000076bf0000 - 0000000076c1e000: C:\WINDOWS\system32\credui.dll

(0000000076c20000 - 0000000076c4e000: C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll

(0000000076c80000 - 0000000076ca8000: C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll

(0000000076d50000 - 0000000076d69000: C:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll

(0000000076e70000 - 0000000076e7e000: C:\WINDOWS\system32\rtutils.dll

(0000000076e80000 - 0000000076e92000: C:\WINDOWS\system32\rasman.dll

(0000000076ea0000 - 0000000076ecf000: C:\WINDOWS\system32\TAPI32.dll

(0000000076ed0000 - 0000000076f0c000: C:\WINDOWS\system32\RASAPI32.DLL

(0000000076f40000 - 0000000076f48000: C:\WINDOWS\system32\WTSAPI32.dll

(0000000076f50000 - 0000000076f7d000: C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll

(0000000076fc0000 - 000000007703f000: C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL

(0000000077040000 - 000000007710d000: C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll

(0000000077110000 - 000000007719b000: C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll

(00000000771a0000 - 0000000077247000: C:\WINDOWS\system32\WININET.dll

(00000000773c0000 - 00000000774c3000: C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2982_x-ww_ac3f9c03\comctl32.dll

(00000000774d0000 - 000000007760d000: C:\WINDOWS\system32\ole32.dll

(0000000077910000 - 0000000077a06000: C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll

(0000000077a10000 - 0000000077a65000: C:\WINDOWS\System32\cscui.dll

(0000000077a70000 - 0000000077b05000: C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll

(0000000077b10000 - 0000000077b22000: C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll

(0000000077b30000 - 0000000077b52000: C:\WINDOWS\system32\appHelp.dll

(0000000077bc0000 - 0000000077bc7000: C:\WINDOWS\system32\midimap.dll

(0000000077bd0000 - 0000000077be5000: C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll

(0000000077bf0000 - 0000000077bf8000: C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll

(0000000077c00000 - 0000000077c58000: C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll

(0000000077c60000 - 0000000077c83000: C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll

(0000000077dc0000 - 0000000077e6c000: C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll

(0000000077e70000 - 0000000077f02000: C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll

(0000000077f10000 - 0000000077f58000: C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll

(0000000077f60000 - 0000000077fd6000: C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll

(0000000077fe0000 - 0000000077ff1000: C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll

(000000007c800000 - 000000007c8fc000: C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll

(000000007c900000 - 000000007c9b2000: C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll

(000000007c9c0000 - 000000007d1dd000: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

(000000007d1e0000 - 000000007d49e000: C:\WINDOWS\system32\msi.dll

(000000007dbd0000 - 000000007dec6000: C:\WINDOWS\system32\Mshtml.dll

(000000007df10000 - 000000007dfb1000: C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll

(000000007e1e0000 - 000000007e34f000: C:\WINDOWS\system32\SHDOCVW.dll

(000000007e360000 - 000000007e3f0000: C:\WINDOWS\system32\USER32.dll


*----> Zrzut stanu dla wątku o identyfikatorze 0xfc8 <----*


eax=00aa0000 ebx=00000000 ecx=00000800 edx=00ab0004 esi=f25c02ec edi=00000000

eip=74704f17 esp=0007fcb0 ebp=0007fcb8 iopl=0 nv up ei pl nz ac po cy

cs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000 efl=00010217


*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll - 

funkcja: MSCTF!TF_RunInputCPL

Error 0x80070057

BŁĄD ->74704f17 8b3a mov edi,[edx] ds:0023:00ab0004=????????

Error 0x80070057


*----> Wsteczne śledzenie stosu <----*

WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.

*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\USER32.dll - 

*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll - 

*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll - 

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for C:\WINDOWS\explorer.exe

*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll - 

ChildEBP RetAddr Args to Child       

0007fcb8 747051db 00000324 0007fd20 00000000 MSCTF!TF_RunInputCPL+0x4868

0007fcf8 747055aa 00000324 00000001 0007fd44 MSCTF!TF_GetThreadFlags+0x1ea

0007fd08 746d5426 00000324 00000fc8 7e368a80 MSCTF!TF_IsInMarshaling+0x89

0007fd44 746e08a7 0000c0ab 00000000 00000000 MSCTF!DllGetClassObject+0x109b

0007fd64 746e0d9b 00000004 00000000 00000000 MSCTF!TF_UninitSystem+0x43e

0007fda4 7e3818e3 00000004 00000000 00000000 MSCTF!TF_UninitSystem+0x932

0007fdd8 7e36f7f6 000a0004 00000000 00000000 USER32!UnhookWinEvent+0x77

0007fe14 7e3801f8 0007fe48 00000000 0007fe58 USER32!EnableMenuItem+0x6f

0007fe38 7c90eae3 0007fe48 00000018 000a0004 USER32!ScrollWindowEx+0xb1

0007fe88 7e369402 0007fed4 00000000 00000000 ntdll!KiUserCallbackDispatcher+0x13

0007feb4 7ca23c4e 0007fed4 00000000 00000000 USER32!PeekMessageW+0x167

0007fef0 7ca23c0e 7c80929c 0015beb0 0015beb0 SHELL32!SHGetFolderPathA+0x203

0007ff08 7ca0beb4 00000000 0007ff5c 010132a4 SHELL32!SHGetFolderPathA+0x1c3

0007ff14 010132a4 0015beb0 7ffd9000 0007ffc0 SHELL32!Ordinal201+0x28

0007ff5c 0101a936 00000000 00000000 0002069a explorer+0x132a4

0007ffc0 7c816fd7 01094860 0006e890 7ffd9000 explorer+0x1a936

0007fff0 00000000 0101a8ce 00000000 78746341 kernel32!RegisterWaitForInputIdle+0x49


*----> Zrzut stosu <----*

000000000007fcb0 20 fd 07 00 00 00 00 00 - f8 fc 07 00 db 51 70 74 ............Qpt

000000000007fcc0 24 03 00 00 20 fd 07 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 $... ...........

000000000007fcd0 00 00 00 00 00 00 aa 00 - 0c 20 71 74 00 00 00 00 ......... qt....

000000000007fce0 c4 fc 07 00 f8 25 80 7c - 94 fd 07 00 48 e5 70 74 .....%.|....H.pt

000000000007fcf0 28 52 70 74 00 00 00 00 - 08 fd 07 00 aa 55 70 74 (Rpt.........Upt

000000000007fd00 24 03 00 00 01 00 00 00 - 44 fd 07 00 26 54 6d 74 $.......D...&Tmt

000000000007fd10 24 03 00 00 c8 0f 00 00 - 80 8a 36 7e 00 00 00 00 $.........6~....

000000000007fd20 00 00 00 00 99 8a 36 7e - 80 8a 36 7e 3d 91 00 00 ......6~..6~=...

000000000007fd30 4c fd 07 00 03 00 00 00 - 00 00 00 00 02 00 00 00 L...............

000000000007fd40 00 00 00 00 64 fd 07 00 - a7 08 6e 74 ab c0 00 00 ....d.....nt....

000000000007fd50 00 00 00 00 00 00 00 00 - 04 00 00 00 04 00 0a 00 ................

000000000007fd60 00 00 00 00 a4 fd 07 00 - 9b 0d 6e 74 04 00 00 00 ..........nt....

000000000007fd70 00 00 00 00 00 00 00 00 - 04 00 00 00 04 00 0a 00 ................

000000000007fd80 00 00 00 00 00 00 a3 00 - 85 00 27 00 78 fd 07 00 ..........'.x...

000000000007fd90 00 00 00 00 04 fe 07 00 - 48 e5 70 74 d8 0d 6e 74 ........H.pt..nt

000000000007fda0 00 00 00 00 d8 fd 07 00 - e3 18 38 7e 04 00 00 00 ..........8~....

000000000007fdb0 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 d4 fe 07 00 ................

000000000007fdc0 02 01 00 00 00 f0 fd 7f - 00 00 00 00 98 00 0b 00 ................

000000000007fdd0 04 00 00 00 02 00 00 00 - 14 fe 07 00 f6 f7 36 7e ..............6~

000000000007fde0 04 00 0a 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 4e 0d 6e 74 ............N.nt

Proszę o pomoc.

pozdrawiam Adrian


(Cosik Ktosik) #3

Podaj logi z programów HijackThis oraz Combofix :arrow: viewtopic.php?f=16&t=36654

Logi wklejasz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org, a w poście dajesz tylko link do nich.


(Akurpisz) #4

Witam

Nie wiem sam dlaczego dopiero teraz, ale jednak przed chwilą spostrzegłem, że nie mogę wejść także w inne foldery :o

Oto log z HiJackThis: http://www.wklej.eu/index.php?id=b185a68ed5

Zaraz wstawie log z Combofix...

pozdrawiam Adrian

// Połączono posty.

Witam

Właśnie skończył się skan Combofix'a. Oto log: http://www.wklej.eu/index.php?id=1cb01e51e3

pozdrawiam Adrian


(huber2t) #5

W logu nic nie widzę

usuń ręcznie folder C:\Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść system Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar całego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!


(Akurpisz) #6

Witam

Dziękuję za odpowiedź... Zrobiłem wszystko co mi kazałeś oprócz skanu... Czy mogę instalować kolejnego antywirusa, gdy jednego mam już na dysku??

pozdrawiam Adrian

P.S.

To już nieważne... Problem ustąpił, choć sam nie wiem, w którym etapie wykonywania twoich poleceń:smiley: Dziękuję bardzo...


(huber2t) #7

Nie można mieć dwóch antywirusów zainstalowanych w systemie