Problem z otwarciem partycji po dwukrotnym kliknieciu


(Cezi S) #1

Witam

to moj log nie wiem co jest ale partycje sie nie otwieraja

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:12:03, on 2007-11-21

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe

C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Documents and Settings\Cezary\Pulpit\hijackthis.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe


(system) #2

Cezary, piękny log :slight_smile:

Opisz co się nie otwiera i w czym (explorer, totalcommander ...)

Czy kiedykolwiek się otwierały?

Po instalacji czego przestały się otwierać?

Czy w trybie awaryjnym również explorer nie potrafi ich otworzyć?

Logi mówią mi że to komputer Cezarego :stuck_out_tongue: który między innymi używa avasta :wink:

Pozdrawiam


(Nicr) #3

weź otwórz partycje przez prawokilk>>exploruj :smiley: pewnie czai się tam na CIebie plik copy.exe wywal go i jest jeszcze jeden ale nie pamiętam teraz jego nazwy:) wpisz na google copy.exe z tego co pamiętam to nawet na forum jest coś o tym:) joczywiście to tylko moje przypuszczenia:)