Problem z otwierającymi się"Moimi dokumentami"

Witam.Mam mały problem.Męczą mnie otwierające się moje dokumenty przy starcie windows xp.

Mam nadzieję,że ktoś mi w tym pomoże.

Dodaję logi z combofixa

http://wklej.org/id/55774/

Proszę o pomoc

Do Notatnika wklej:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"EXPLORER.EXE"=-


[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{0e5cb845-f9c6-11dd-a855-001109b4e6d3}]


[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{5ba42e47-f2e2-11dd-a83b-001109b4e6d3}]

Z menu Notatnika >>> Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie na Wszystkie pliki >>> Zapisz jako FIX.REG >>>

plik uruchom (dwuklik i OK).

Zrestartuj komputer.

jessi

Wielkie dzięki! !!