Problem z partycjami


(Seba65310) #1

Witam !!


(Cosik Ktosik) #2

Wejdź w tryb naprawczy (uruchamiasz komputer z płyty instalacyjnej): klik

i wydaj komendy:

bootrec /fixmbr

bootrec /fixboot

bootrec /rebuildbcd