Problem z photoshopem i drukarka

Witam!

Mam problem z photoshopem (próbowałem na 2 wersjach). Wszystko jest ok dopóki nie otworzę pliku. Wtedy PS się zacina i wyskakuje błąd pliku PS.exe (ten że można wysłać błąd do MS). Niżej wklejam loga z hijackthis. Z góry dziękuje za każdą pomoc bo nie wiem co robić ;/

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:56:22, on 2007-10-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

F:\WINNT\System32\smss.exe

F:\WINNT\system32\winlogon.exe

F:\WINNT\system32\services.exe

F:\WINNT\system32\lsass.exe

F:\WINNT\system32\svchost.exe

F:\WINNT\System32\svchost.exe

F:\WINNT\Explorer.EXE

F:\WINNT\system32\spoolsv.exe

F:\Program Files\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe

F:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

F:\WINNT\system32\RUNDLL32.EXE

F:\WINNT\system32\ctfmon.exe

F:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

F:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

F:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

F:\WINNT\system32\CAP3RSK.EXE

F:\PROGRA~1\MICROS~4\rapimgr.exe

F:\WINNT\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\W32X86\3\CAP3SWK.EXE

F:\Program Files\Xfire\xfire.exe

F:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

F:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

F:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

F:\WINNT\system32\svchost.exe

F:\WINNT\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

F:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

F:\WINNT\system32\ZoneLabs\avsys\ScanningProcess.exe

F:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\MAILFR~1\mantispm.exe

F:\WINNT\system32\ZoneLabs\avsys\ScanningProcess.exe

F:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

F:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - F:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] F:\Program Files\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] F:\WINNT\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "F:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE F:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE F:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [CAP3ON] F:\WINNT\system32\spool\drivers\w32x86\3\CAP3ONN.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] F:\WINNT\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "F:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "F:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "F:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'Default user')

O4 - Startup: Xfire.lnk = F:\Program Files\Xfire\xfire.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://F:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://F:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - F:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - F:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - F:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - F:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - F:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - F:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - F:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - F:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - F:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - F:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - F:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - F:\WINNT\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


--

End of file - 6002 bytes

Photoshop oryginalny? :stuck_out_tongue:

mialem jakies starsze triale poprzednie to byl chyba 7.0 a teraz 8.0. dla sprawdzenia ze to nie ich wina mam sprawdzalem na laptopie i nic ;/

Log czysty