Problem z plikami *.exe i plikiem msmdquvt.dll

(Ofca84) #1

hej!

mój problem polega na tym ze jak próbuje włączyć jaką kolwiek aplikacje to wyświetla sie komunikat

“Uruchomienie tej aplikacja nie powiodło się, ponieważj nie znaleziono mamdquvt.dll. Ponowne zainstalowanie aplikacji może naprawić ten problem.”

następnie naciskam na “ok” i program się włącza.

skanowałem już Avastem, Combofix, skanerem on-line, i nic jedeynie co zostało to może log z HijackThis wkleje (może tam ktoś cos znajdzie):

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:06:27, on 2008-07-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\VDOTool\TBPanel.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\lg_fwupdate\fwupdate.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSync2.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\WinPatrol.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM…\Run: [Gainward] C:\Program Files\VDOTool\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [LGODDFU] “C:\Program Files\lg_fwupdate\fwupdate.exe” blrun

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [WinPatrol] C:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\winpatrol.exe -expressboot

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU…\Run: [Nokia.PCSync] “C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSync2.exe” /NoDialog

O4 - HKCU…\Run: [PC Suite Tray] “C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe” -onlytray

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Startup: mikolow.net.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Plugin Control) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net … plugin.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{10BA61CD-11DB-4179-9035-2B6A74B68287}: NameServer = 195.225.36.2 195.225.36.16

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{10BA61CD-11DB-4179-9035-2B6A74B68287}: NameServer = 195.225.36.2 195.225.36.16

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: UPnPService - Magix AG - C:\Program Files\Common Files\MAGIX Shared\UPnPService\UPnPService.exe

End of file - 7991 bytes

(huber2t) #2

Log OK

Podaj log z Combofix

(Ofca84) #3

Proszę bardzo :slight_smile: tylko nie jestem pewien czy ComboFix działa poprawnie bo za każdym razem jak próbował coś robić wyskakiwało

“Uruchomienie tej aplikacja nie powiodło się, ponieważj nie znaleziono mamdquvt.dll. Ponowne zainstalowanie aplikacji może naprawić ten problem.” i się tylko naklikałem wciskając “ok” więc nie jestem pewien czy to dobrze wszystko przeskanowło :slight_smile:

ComboFix 08-07-08.5 - USER 2008-07-09 12:00:33.1 - NTFSx86

Running from: C:\Documents and Settings\USER\Pulpit\ComboFix.exe

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED!!

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-06-09 to 2008-07-09 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-07-09 11:42 . 2008-07-09 11:42

2008-07-09 11:19 . 2008-07-09 12:02

2008-07-09 11:19 . 2008-02-21 01:45

2008-07-09 11:19 . 2008-02-21 00:53

2008-07-09 11:19 . 2008-07-09 11:42

2008-07-09 11:19 . 2008-02-21 01:45

2008-07-09 11:19 . 2008-02-21 01:45

2008-07-09 11:19 . 2008-02-21 01:45

2008-07-09 11:19 . 2008-07-09 11:19

2008-06-11 20:17 . 2008-06-14 20:01 273,024 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthport.sys

2008-06-11 20:17 . 2008-06-14 20:01 273,024 -----c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\bthport.sys

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-07-09 09:49 --------- d-----w C:\Program Files\lg_fwupdate

2008-07-04 13:30 --------- d-----w C:\Documents and Settings\USER\Dane aplikacji\skypePM

2008-07-04 13:30 --------- d-----w C:\Documents and Settings\USER\Dane aplikacji\Skype

2008-07-02 20:47 --------- d-----w C:\Program Files\DC++

2008-06-20 17:42 246,784 ----a-w C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll

2008-06-20 10:45 360,320 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip.sys

2008-06-20 10:44 138,368 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\afd.sys

2008-06-20 09:52 225,920 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip6.sys

2008-06-09 18:39 --------- d-----w C:\Program Files\Winamp

2008-05-24 19:06 --------- d-----w C:\Program Files\Zylom Games

2008-05-24 18:14 --------- d-----w C:\Documents and Settings\USER\Dane aplikacji\Zylom

2008-05-20 13:37 --------- d-----w C:\Program Files\MAGIX

2008-05-19 19:38 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Zylom

2008-05-15 08:15 110,592 ----a-w C:\WINDOWS\system32\imm32.dll

2008-05-07 05:16 1,291,264 ----a-w C:\WINDOWS\system32\quartz.dll

2008-04-23 07:20 826,368 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wininet.dll

2008-03-27 19:58 32 ----a-w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ezsid.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“Gadu-Gadu”=“C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” [2007-11-14 12:54 2131392]

“ctfmon.exe”=“C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe” [2006-03-02 14:00 15360]

“Skype”=“C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” [2008-02-01 18:26 22014760]

“swg”=“C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe” [2008-04-07 15:29 68856]

“Nokia.PCSync”=“C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSync2.exe” [2008-03-26 18:41 1232896]

“PC Suite Tray”=“C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe” [2008-03-28 11:20 1079296]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“Gainward”=“C:\Program Files\VDOTool\TBPanel.exe” [2007-11-27 15:36 2169368]

“NvCplDaemon”=“C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll” [2007-11-28 10:45 8523776]

“NvMediaCenter”=“C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll” [2007-11-28 10:45 81920]

“NeroFilterCheck”=“C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe” [2007-03-01 16:57 153136]

“LGODDFU”=“C:\Program Files\lg_fwupdate\fwupdate.exe” [2008-03-16 13:30 249856]

“avast!”=“C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe” [2008-05-16 01:19 79224]

“SunJavaUpdateSched”=“C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe” [2008-02-22 04:25 144784]

“nwiz”=“nwiz.exe” [2007-11-28 10:45 1626112 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]

“RTHDCPL”=“RTHDCPL.EXE” [2007-07-05 10:08 16380416 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“CTFMON.EXE”=“C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE” [2006-03-02 14:00 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

“vidc.I420”= i263_32.drv

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Photo Downloader]

–a------ 2005-06-06 23:46 57344 C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\InCD]

–a------ 2007-05-15 16:55 1057328 C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LanguageShortcut]

–a------ 2006-12-05 23:55 54832 C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

–a------ 2008-03-25 13:07 385024 C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RemoteControl]

--------- 2006-11-23 16:10 56928 C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SecurDisc]

–a------ 2007-05-15 16:55 1628208 C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\NBHGui.exe

[HKLM~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

“%windir%\system32\sessmgr.exe”=

“%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe”=

“C:\Program Files\DC++\DCPlusPlus.exe”=

“C:\Program Files\Counter-Strike Source\hl2.exe”=

“C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe”=

“C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe”=

*Newly Created Service* - CATCHME

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-07-09 12:03:01

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes …

scanning hidden autostart entries …

scanning hidden files …

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

Completion time: 2008-07-09 12:04:02

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-07-09 10:03:48

Pre-Run: 47,683,137,536 bajtów wolnych

Post-Run: 47,959,961,600 bajtów wolnych

100 — E O F — 2008-07-09 09:16:32

(huber2t) #4

Dziewne ale w logach nic nie ma na ten temat

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!

(Gutek) #5

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052

(Ofca84) #6

trochę to trwało ale szybciej nie dałem rady :stuck_out_tongue:

usunięte

zrobione

zrobione

nie dało się wejść do właściwości “mojego komputera”

przeskanowane —> rapotr ----> http://www.wklej.org/id/36489953f2

mam nadzieje, że ktoś będzie wiedział o co chodzi z tym komputerem :]

i co to za plik "msmdquvt.dll’

(huber2t) #7

Usuń ten plik

Przeskanuj obszar całego komputera i daj log an forum

(Ofca84) #8

no niby tak, ale … gdzie go znaleźć bo opcji “wyszukaj” nie daje żadnych rezultatów

ps. i czym przeskanować ?? HijackThis ??

(huber2t) #9

Przeskanuj system Kasperskim

(Ofca84) #10

no właśnie to zrobiłem i loga już podałem

(huber2t) #11

Ale tutaj tylko przeskanowalas

A mnialas obszar calego komputera

(Ofca84) #12

oj, racja :stuck_out_tongue: już się skanuje

W dniu 10.07.2008 , o godzinie 21:24 został dopisany post przez ofca

coś tam niby znalazł tylko jak to usunąć ?? :]

http://www.wklej.org/id/b94447be41

(Leon$) #13

Pobierz i uruchom narzędzie The Avenger Zaznaczasz tekst podany do usunięcia na forum

kopiuj >> klikasz na Paste Script from Clipboard >> Execute >> Potwierdzasz i zgadzasz się na restart klikając OK.

Kasujesz ręcznie z dysku plik: C:\Avenger\backup.zip i wklejasz na forum raport: C:\avenger.txt

:slight_smile: