Problem z połączeniem na jednym z komputerów

Witam. Od kilku dni zmagam się z problemem na komputerze stacjonarnym, mianowicie jest on podłączony do internetu poprzez router (kabel ethernet). Co kilka/kilkanaście minut tracę połączenie nieokreślony czas (różnie to bywa), raz nie działa całkowicie, czasami przeglądarka nie odpowiada natomiast np. gg, ts3 działają bezproblemowo (internet cały czas jest widoczny). Do tej samej sieci podłączony jest laptop i telefon, które łączą się poprzez wifi i działają poprawnie cały czas. Próbowałem włożyć kartę sieciową, żeby sprawdzić czy problem jest w zintergrowanej karcie, nic się nie zmieniło. Laptop także został podłączony do sieci poprzez kabel - działa prawidłowo. Myślę, że problem tkwi w samym systemie, proszę o pomoc. Pozdrawiam. :slight_smile:

Uruchom wiersz poleceń i podaj wyniki poniższych poleceń :arrow: kopiowanie-wynikow-polecen-wiersza-polecen-windows-t499881.html

ipconfig /all

netsh int ip show config

route print

nslookup dobreprogramy.pl
Microsoft Windows [Wersja 6.1.7600]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Windows\System32>ipconfig /all


Konfiguracja IP systemu Windows


  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : Marek7

  Sufiks podstawowej domeny DNS . . :

  Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

  Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

  Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie


Karta Ethernet Połączenie lokalne 2:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCI GBE Family Controller

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-0C-76-D0-07-B5

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta Ethernet Połączenie lokalne:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 6C-62-6D-42-42-16

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::8980:222d:c848:18d%12(Preferowane)


  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.103(Preferowane)

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 2 listopada 2013 12:41:02

  Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 3 listopada 2013 12:41:02

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.0.1

  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 191652461

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-1A-04-4D-F1-6C-62-6D-42-42-16


  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony


Karta tunelowa isatap.{73A3B51C-17BF-4131-B1B2-D5074A44AD0A}:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 4:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6abd:30a5:297:3e37:84ce(Prefe

rowane)

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::30a5:297:3e37:84ce%11(Preferowane)


  Brama domyślna. . . . . . . . . . : ::

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony


Karta tunelowa isatap.{3F055E9C-DF70-49B3-88B7-C77CFA38359F}:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #2

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

C:\Windows\System32>netsh int ip show config


Konfiguracja interfejsu Połączenie lokalne 2

  DHCP włączone: Tak

  Metryka interfejsu: 5

  Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: 192.168.0.1

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

  Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak


Konfiguracja interfejsu Połączenie lokalne

  DHCP włączone: Tak

  Adres IP: 192.168.0.103

  Prefiks podsieci: 192.168.0.0/24 (maska 255.255.255.0

)

  Brama domyślna: 192.168.0.1

  Metryka bramy: 0

  Metryka interfejsu: 20

  Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: 192.168.0.1

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

  Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak


Konfiguracja interfejsu Loopback Pseudo-Interface 1

  DHCP włączone: Nie

  Adres IP: 127.0.0.1

  Prefiks podsieci: 127.0.0.0/8 (maska 255.0.0.0)

  Metryka interfejsu: 50

  Statycznie skonfigurowane serwery DNS: Brak

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Brak

  Statycznie skonfigurowane serwery WINS: Brak

C:\Windows\System32>route print

===========================================================================

Lista interfejsów

 15...00 0c 76 d0 07 b5 ......Realtek PCI GBE Family Controller

 12...6c 62 6d 42 42 16 ......Realtek PCIe GBE Family Controller

 1...........................Software Loopback Interface 1

 13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP

 11...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface

 14...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP #2

===========================================================================


Tabela tras IPv4

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.103 20

    127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

   192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.103 276

  192.168.0.103 255.255.255.255 On-link 192.168.0.103 276

  192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.103 276

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.103 276

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.103 276

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak


Tabela tras IPv6

===========================================================================

Aktywne trasy:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 11 58 ::/0 On-link

 1 306 ::1/128 On-link

 11 58 2001::/32 On-link

 11 306 2001:0:9d38:6abd:30a5:297:3e37:84ce/128

                  On-link

 12 276 fe80::/64 On-link

 11 306 fe80::/64 On-link

 11 306 fe80::30a5:297:3e37:84ce/128

                  On-link

 12 276 fe80::8980:222d:c848:18d/128

                  On-link

 1 306 ff00::/8 On-link

 11 306 ff00::/8 On-link

 12 276 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak


C:\Windows\System32>nslookup dobreprogramy.pl

Na przyszłość używaj tagu code do publikowania logów, w przeciwnym razie posty będą automatycznie usuwane bez żadnego powiadomienia.

roobal

Nic się nie wyświetla?

C:\Windows\System32>nslookup dobreprogramy.pl

Serwer: dir-300

Address: 192.168.0.1


Nieautorytatywna odpowiedź:

Nazwa: dobreprogramy.pl

Address: 194.0.171.150

nic więcej :slight_smile:

Konfiguracja protokołu IP wporządku, DNSy też odpowiadają. Jeśli wystąpi problem, sprawdź jeszcze raz konfigurację sieci i spróbuj zmienić na dowolny inny DNS i zobacz czy problem nadal występuje. Możesz też przeinstalować i/lub zaktualizować sterownik do karty sieciowej. Sprawdź też czy nie masz jakiejś infekcji w systemie.

Zrobiłem to co doradziłeś, infekcji nie ma, ze sterownikami też probowałem - bez zmian. Przetestowałem także inny kabel ethernet niestety nie pomaga. Więcej pomysłów nie mam.