Problem z pop up


(Danielxx85) #1

Od jakiegoś czasu wyskakują mi reklamy w przeglądarce, ale nie są to zwykłe pop up. Przeglądarka nie musi być włączona aby te reklamy wyskakiwały. Jest to bardzo denerwujące bo otwierają się w aktywnym oknie, które właśnie przeglądam. (też gdy przegladarka nie jest uruchomiona). Jak zlikwidować ten problem?


(El Presidento) #2

Wklej Loga.

Najprawdopodobniej spyware :roll:


(system) #3

Musisz mieć jakiegoś syfka :confused: Zajrzyj tutaj:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewforum.php?f=16 i oblukaj przyklejone tematy.


(Danielxx85) #4
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:12:39, on 2005-10-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program Files\Trend Micro\Internet Security 2005\pccguide.exe

C:\WINDOWS\TBPanel.exe

C:\PROGRA~1\FASTDE~1\FAST2.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\PcCtlCom.exe

C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\Tmntsrv.exe

C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\tmproxy.exe

C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\TmPfw.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DfrgNTFS.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\blue.AMD64\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [pccguide.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\Internet Security 2005\pccguide.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM\..\Run: [msresearch] C:\windows\msresearch.exe

O4 - HKCU\..\Run: [FAST Defrag] C:\PROGRA~1\FASTDE~1\FAST2.EXE -tray

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F8A74AEA-BE48-4D55-91F9-7D8D19168F0D}: NameServer = 10.2.0.2,10.2.0.1

O20 - Winlogon Notify: Reliability - C:\WINDOWS\system32\ktjml7111.dll

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Trend Micro Central Control Component (PcCtlCom) - Trend Micro Incorporated. - C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\PcCtlCom.exe

O23 - Service: Trend Micro Real-time Service (Tmntsrv) - Trend Micro Incorporated. - C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\Tmntsrv.exe

O23 - Service: Trend Micro Personal Firewall (TmPfw) - Trend Micro Inc. - C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\TmPfw.exe

O23 - Service: Trend Micro Proxy Service (tmproxy) - Trend Micro Inc. - C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\tmproxy.exe

(Gutek) #5

Co do log-a:

w trybiwe awaryjnym i ręcznie usuń pliki co do qpisu 020 zobacz i zastosuj: Usuwanie VX2.BetterInternet


(Danielxx85) #6

C:\WINDOWS\system32\ktjml7111.dll nie chce się usunąć w trybie awaryjnym. Próbowałem unlocerem i też nie dało rady.


(Gutek) #7

Miałeś zastosować Usuwanie VX2.BetterInternet - czy zrobiłeś? Jak zrobisz daj nowy LOG :wink:


(Danielxx85) #8
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:40:46, on 2005-10-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\Internet Security 2005\pccguide.exe

C:\WINDOWS\TBPanel.exe

C:\PROGRA~1\FASTDE~1\FAST2.EXE

C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\PcCtlCom.exe

C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\Tmntsrv.exe

C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\tmproxy.exe

C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\TmPfw.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Documents and Settings\blue.AMD64\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [pccguide.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\Internet Security 2005\pccguide.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM\..\Run: [msresearch] C:\windows\msresearch.exe

O4 - HKCU\..\Run: [FAST Defrag] C:\PROGRA~1\FASTDE~1\FAST2.EXE -tray

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F8A74AEA-BE48-4D55-91F9-7D8D19168F0D}: NameServer = 10.2.0.2,10.2.0.1

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Trend Micro Central Control Component (PcCtlCom) - Trend Micro Incorporated. - C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\PcCtlCom.exe

O23 - Service: Trend Micro Real-time Service (Tmntsrv) - Trend Micro Incorporated. - C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\Tmntsrv.exe

O23 - Service: Trend Micro Personal Firewall (TmPfw) - Trend Micro Inc. - C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\TmPfw.exe

O23 - Service: Trend Micro Proxy Service (tmproxy) - Trend Micro Inc. - C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\tmproxy.exe

(Gutek) #9

skoro jest: Pocket Killbox Zaznaczasz opcję Delete on Reboot i w polu Full Path of File to Delete wklejasz ścieżkę C:\windows\ msresearch.exe Program poprosi o reset kompa ... czyli resetujesz.

I powiedz po tym czy już OK


(Danielxx85) #10

Wielkie dzięki za pomoc. Teraz wszystko jest w jak najlepszym porządku :slight_smile: