Problem z predkoscia neta


(Lol42) #1

Z 10 mb/s zrobiło mi się 512 kb/s . Czy to moja wina czy dostawcy internetu ? Oto log z Combofixa :

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\documents and settings\Administrator\Dane aplikacji\BITS

c:\documents and settings\Administrator\Dane aplikacji\BITS\BITS.ini

c:\documents and settings\Administrator\Dane aplikacji\BITS\DHTTable.dat

c:\documents and settings\Administrator\Dane aplikacji\BITS\ProxyList.ini

c:\windows\system32_003516_.tmp.dll

c:\windows\system32_003660_.tmp.dll

c:\windows\system32_003661_.tmp.dll

c:\windows\system32\win32.dll

.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2009-05-26 do 2009-4-26 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-04-26 18:19 . 2009-04-26 18:19 -------- d-----w c:\documents and settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\ESET

2009-04-14 15:19 . 2009-04-14 15:19 -------- d-----w c:\program files\Gadu-Gadu

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-04-04 09:49 . 2009-01-12 16:31 -------- d-----w c:\documents and settings\Administrator\Dane aplikacji\Skype

2009-04-04 09:05 . 2009-01-12 16:34 -------- d-----w c:\documents and settings\Administrator\Dane aplikacji\skypePM

2009-04-01 14:10 . 2008-12-13 19:07 -------- d-----w c:\program files\Java

2009-04-01 14:10 . 2001-10-26 16:15 75706 ----a-w c:\windows\system32\perfc015.dat

2009-04-01 14:10 . 2001-10-26 16:15 451696 ----a-w c:\windows\system32\perfh015.dat

2009-03-16 12:44 . 2008-12-13 16:14 -------- d-----w c:\program files\Common Files\Adobe

2009-03-13 20:50 . 2009-03-13 20:49 -------- d-----w c:\documents and settings\Administrator\Dane aplikacji\GetRightToGo

2009-03-13 20:50 . 2009-03-13 20:50 -------- d-----w c:\program files\Intel Desktop Board

2009-03-13 20:31 . 2009-03-13 20:31 -------- d-----w c:\documents and settings\Administrator\Dane aplikacji\Nokia

2009-03-13 20:25 . 2008-12-13 10:45 -------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-03-09 03:19 . 2008-12-13 19:07 410984 ----a-w c:\windows\system32\deploytk.dll

2008-12-13 19:04 . 2008-12-13 10:38 69232 ----a-w c:\documents and settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\GDIPFONTCACHEV1.DAT

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]

"ALLUpdate"="d:\programy\ALLPlayer\ALLUpdate.exe" [2008-11-24 869888]

"Odkurzacz-MCD"="d:\programy\Odkurzacz\odk_mcd.exe" [2008-08-16 264704]

"WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-12-01 204288]

"MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2008-04-14 1695232]

"Nowe Gadu-Gadu"="c:\program files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2009-04-10 9818728]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-10-07 13574144]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2008-10-07 86016]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"egui"="d:\programy\Este NOD32\egui.exe" [2008-09-16 1447168]

"Adobe Reader Speed Launcher"="d:\programy\Adobe\Reader\Reader_sl.exe" [2009-02-27 35696]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-03-09 148888]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" - c:\windows\RTHDCPL.exe [2006-06-13 16239616]

"SkyTel"="SkyTel.EXE" - c:\windows\SkyTel.exe [2006-05-16 2879488]

"nwiz"="nwiz.exe" - c:\windows\system32\nwiz.exe [2008-10-07 1630208]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\System32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^BTTray.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\BTTray.lnk

backup=c:\windows\pss\BTTray.lnkCommon Startup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001

"UpdatesDisableNotify"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"=

"d:\Programy\FlashGet\FlashGet.exe"=

"d:\Programy\Office\Office12\OUTLOOK.EXE"=

"d:\Programy\Office\Office12\GROOVE.EXE"=

"d:\Programy\Office\Office12\ONENOTE.EXE"=

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"=

"c:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"=

"d:\Programy\Firefox\firefox.exe"=

"d:\Programy\Odkurzacz\odkurzacz.exe"=

"d:\Programy\Opera\opera.exe"=

R3 CrystalSysInfo;CrystalSysInfo; [x]

S1 epfwtdir;epfwtdir;c:\windows\system32\DRIVERS\epfwtdir.sys [2008-08-18 34312]

S2 ekrn;Eset Service;d:\programy\Este NOD32\ekrn.exe [2007-12-21 468224]

.

.

------- Skan uzupełniający -------

.

uStart Page = hxxp://www.wyborcza.pl/0,0.html?p=015

IE: &Download All with FlashGet - d:\programy\FlashGet\jc_all.htm

IE: &Download with FlashGet - d:\programy\FlashGet\jc_link.htm

IE: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - d:\programy\Office\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Wyślij do interfejsu &Bluetooth - d:\programy\Bluetooth\btsendto_ie_ctx.htm

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\0ampt2l1.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - google.pl

FF - plugin: d:\k-lite codec pack\Real Alternative\browser\plugins\nppl3260.dll

FF - plugin: d:\k-lite codec pack\Real Alternative\browser\plugins\nprpjplug.dll

FF - plugin: d:\programy\Adobe\Reader\browser\nppdf32.dll

FF - plugin: d:\programy\Firefox\plugins\npganymedenet.dll

---- FIREFOX - SPOSÓB POSTĘPOWANIA ----

d:\programy\Firefox\greprefs\all.js - pref("media.enforce_same_site_origin", false);

d:\programy\Firefox\greprefs\all.js - pref("media.ogg.enabled", true);

d:\programy\Firefox\greprefs\all.js - pref("media.wave.enabled", true);

d:\programy\Firefox\greprefs\all.js - pref("media.autoplay.enabled", true);

d:\programy\Firefox\greprefs\all.js - pref("browser.urlbar.autocomplete.enabled", true);

d:\programy\Firefox\greprefs\all.js - pref("capability.policy.mailnews.*.wholeText", "noAccess");

d:\programy\Firefox\greprefs\all.js - pref("network.http.prompt-temp-redirect", true);

d:\programy\Firefox\greprefs\all.js - pref("network.tcp.sendbuffer", 131072);

d:\programy\Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.blocklist.level", 2);

d:\programy\Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.urlbar.restrict.typed", "~");

d:\programy\Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.urlbar.default.behavior", 0);

d:\programy\Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.ssl_override_behavior", 2);

d:\programy\Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("security.alternate_certificate_error_page", "certerror");

d:\programy\Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.privatebrowsing.autostart", false);

d:\programy\Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.privatebrowsing.dont_prompt_on_enter", false);

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-04-26 20:22

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 3 NTFS

skanowanie ukrytych procesów ...

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ...

skanowanie ukrytych plików ...

skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0

**************************************************************************

.

--------------------- Pliki DLL ładowane pod uruchomionymi procesami ---------------------

  • > 'explorer.exe'(3076)

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\btncopy.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

------------------------ Pozostałe uruchomione procesy ------------------------

.

d:\programy\Ad-aware\aawservice.exe

c:\windows\system32\rundll32.exe

d:\programy\Bluetooth\bin\btwdins.exe

c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe

c:\program files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

c:\windows\system32\nvsvc32.exe

c:\program files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

c:\windows\system32\wbem\wmiapsrv.exe

c:\windows\system32\wscntfy.exe

.

**************************************************************************

.

Czas ukończenia: 2009-04-26 20:24 - komputer został uruchomiony ponownie

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-04-26 18:23

Przed: 14 489 853 952 bajtów wolnych

Po: 14 415 716 352 bajtów wolnych

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-PLK.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn

159


(Gutek) #2

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052

Combo część usunął, zrób jeszcze tak - Proszę pobrać i użyć Malwarebytes' Anti-Malware

Wciskamy Skanuj , wybieramy dyski do skanowania i Rozpoczynamy skanowanie , na końcu wciskamy Usuń zaznaczone jak będą i Ok  :wink:


(Lol42) #3

ok dzieki za pomoc :wink:


(Gutek) #4

Gdzie raport ze skanu Malwarebytes' Anti-Malware?