Problem z procesami. explorer.exe


(Xladyflamex) #1

Witam. Nie mam pojęcia co pochrzaniłam w systemie, ale mam nadzieję, że pomożecie mi naprawić. Po pewnym czasie od włączenia komputera zaczął mi migać pasek start i ikony [włączał się i wyłączał explorer.exe, przynajmniej tak myślałam]. Oczywiście przeszłam do Menagera i wyłączyłam i ponownie włączyłam proces, ale jest to samo. Przy czym po parokrotnym 'mignięciu' wyskakuje mi taki oto błąd:

W tej chwili proces całkowicie wyłączyłam i pracuję na Menagerze, ale to strasznie niewygodne. Proszę Was bardzo o pomoc! Co można z tym zrobić? ;/


(huber2t) #2

Daj log z Hijackthis


(Xladyflamex) #3
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:09:32, on 2008-05-01

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.17184)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\LClock\LClock.exe

C:\Program Files\D-Link AirPlus G\AirPlus.exe

C:\Program Files\Rapidown\rapidown.exe

D:\Program Files\Thoosje Sidebar V2.3\Thoosje Vista Sidebar.exe

D:\Program Files\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox 3 Beta 5\firefox.exe

D:\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe

D:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\IH_iexplore.dll

O3 - Toolbar: StylerToolBar - {D2F8F919-690B-4EA2-9FA7-A203D1E04F75} - C:\Program Files\Styler\TB\StylerTB.dll

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [LogonStudio] "D:\Program Files\WinCustomize\LogonStudio\logonstudio.exe" /RANDOM

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ViStart] C:\Program Files\ViStart\ViStart.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Rapidown.lnk = C:\Program Files\Rapidown\rapidown.exe

O4 - Startup: Thoosje Vista Sidebar.lnk = D:\Program Files\Thoosje Sidebar V2.3\Thoosje Vista Sidebar.exe

O4 - Startup: UberIcon.lnk = D:\Program Files\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus G Configuration Utility.lnk = ?

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: Download all by Rapidown... - C:\Program Files\Rapidown\rapidownGetAll.htm

O8 - Extra context menu item: Download by Rapidown... - C:\Program Files\Rapidown\rapidownGet.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Rapidown - {57E91B47-F40A-11D1-B792-444553540011} - C:\Program Files\Rapidown\rapidown.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Rapidown - {57E91B47-F40A-11D1-B792-444553540011} - C:\Program Files\Rapidown\rapidown.exe

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1204974659510

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://medias.ados.fr/people/5/5/5505/Lucas-Grabeel/photos/11854-lucas-grabeel.jpg

O24 - Desktop Component 1: (no name) - http://lnx.gowildcats-hsm.com/lucasgrabeel/templates/AdInfinitum/images/top_image.jpg

(huber2t) #4

W logu nic nie widać


(Xladyflamex) #5

No więc co z tym zrobić? ;/

PS. To może być spowodowane przez SP3? Wgrałam go wczoraj i może to to?


(huber2t) #6

To jest bardzo prawdopodobne że winowajcą jest sp3


(Xladyflamex) #7

No ale wczoraj nic się nie działo... dzisiaj rano też nie.

Teraz się kompletnie załamałam - to wyskoczyło przy logowaniu:

No i co zrobić? Nikt nie wie jak to odwrócić i naprawić ten proces? Może jakiś program, który wyłapuje błędy Windowsa? :frowning:


(pakeroso) #8

Może to stąd powstało, że miałaś zainstalowany Vista Inspirat przed instalacją SP3.

Spróbuj odinstalować VI2, a jeśli to nie pomoże to spróbuj użyć przywracania systemu gdzieś sprzed 2 dni.


(Xladyflamex) #9

No dobrze, tylko heh, jak przywrócić ten system? Nie krzyczcie, jestem tylko nieobytą z komputerami do końca dziewczyną x)


(pakeroso) #10

START -> Akcesoria -> Narzędzia systemowe -> Przywracanie systemu, tam wybierasz punkt z danego dnia i dajesz "dalej".

Oczywiście najpierw spróbuj odinstalować Vista Inspirat.


(Xladyflamex) #11

Odinstalowałam, przywróciłam i nic to nie dało... ;/