Problem z procesem wuauclt.exe


(Pabarc) #1

od wczoraj wiesza mi się komp, zauważyłem nowy proces i myśle że on jest przyczyną moich problemów, nie potrafię go zamknąć tradycyjnymi metodami, ten proces to wuauclt.exe proszę o pomoc

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:56:13, on 2007-12-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe

C:\Program Files\WLAN\WLAN\wlanutil.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe

O4 - Global Startup: Wireless LAN Utility.lnk = C:\Program Files\WLAN\WLAN\wlanutil.exe

O8 - Extra context menu item: + Offline &Explorer: Download the link - file://G:\Praca\Offline Explorer\Add_UrlO.htm

O8 - Extra context menu item: + Offline E&xplorer: Download the current page - file://G:\Praca\Offline Explorer\Add_AllO.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D6088FDF-D13B-4681-91EF-5D277284B67D}: NameServer = 194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EE31F67E-4610-4988-A8FB-59C4B6AAC0D3}: NameServer = 192.168.1.1

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 7.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://www.angelsms.pl/zycieimages/15.jpg

O24 - Desktop Component 1: (no name) - http://www.angelsms.pl/zycieimages/6.jpg

O24 - Desktop Component 2: (no name) - http://www.angelsms.pl/zycieimages/5.jpg

O24 - Desktop Component 3: (no name) - http://www.angelsms.pl/loczek/smerfetka.gif

O24 - Desktop Component 4: (no name) - http://www.angelsms.pl/dobranoc/38.gif

O24 - Desktop Component 5: (no name) - http://www.angelsms.pl/dobranoc/dobranoc_08.gif

O24 - Desktop Component 6: (no name) - http://www.angelsms.pl/dobranoc/623.gif

O24 - Desktop Component 7: (no name) - http://www.angelsms.pl/dobranoc/smerfy19.gif


--

End of file - 5590 bytes

(Ciuci) #2

Usuń w HJT.

wuauclt.exe to jest proces odpowiedzialny za aktualizacje automatyczne Windows AutoUpdate. Wystarczy zerknąć we właściwości tego pliku.

Daj log z Combo Fix.


(JNJN) #3

Proszę zmienić temat postu na konkretny, opcja edytuj i popraw.JNJN