Problem z procesem


(Chees) #1

Od paru dni w menadżerze zadanw zakładce procesy pojawia sie proces IEExplore.exe i to szesciokrotnie. Czy to normalne???


(Magik) #2

Nie, to nie jest normalne.

Co prawda niemieckiego nie znam ni w ząb. ale tyle udało mi się wypatrzyć tutaj

http://de.trendmicro-europe.com/enterprise/security_info/ve_detail.php?Vname=WORM_RBOT.AGC

że może to być robak WORM_RBOT.AGC

Tak więc skan na szkodniki, a najlepiej log z HiJack-a.

Updt.

Tutaj jest to po angielsku

http://pl.trendmicro-europe.com/enterprise/security_info/ve_detail.php?id=67124&VName=WORM_RBOT.AGC


(Djkarolek) #3

Na tego robaka to chyba są jakieś Łatki prawda? mi sie wydaje ze na tronie windowsa http://www.microsoft.com


(Chees) #4

Oto mój log

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 15:30:08, on 2004-12-23

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\LANChat Pro\LANChat.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Opera\opera.exe

C:\Program Files\FWatcher\FWatcher.exe

D:\Programy\Instalki programów\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = ftp=192.168.0.1:9202;gopher=192.168.0.1:9202;http=192.168.0.1:9202;https=192.168.0.1:9202;socks=192.168.0.1:808

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

O4 - HKLM..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [sSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM..\Run: [LANChatPro] C:\Program Files\LANChat Pro\LANChat.exe /q

O4 - HKLM..\Run: [WinPatrol] C:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\winpatrol.exe

O4 - HKLM..\Run: [QrsdSrv32] C:\WINDOWS\qrsdsrv.exe

O4 - HKLM..\Run: [GtuzSrv32] C:\WINDOWS\gtuzsrv.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{F831BE12-62E1-41C3-BB2D-97472A0696DC}: NameServer = 192.168.0.1

Ps.Choc ja w tym logu nie dostrzegam nic niepokojacego.


(Dragonlnx) #5

Znasz te dwa pliki/procesy ? nie - wywalasz!


(Chees) #6

zrobiłem ponowny skan i tego procesu juz nie ma O4 - HKLM..\Run: [GtuzSrv32] C:\WINDOWS\gtuzsrv.exe ale pokazal sie inny z takim samym rozszerzeniem :?