Problem z reklamami ad.oinadserver.com


(Drewluk) #1

Witam. Mam problem z reklamiarzami ad.oinadserver.com. Nie mogę tego usunąć żadnymi sposobami. Z dużą częstotliwością wyświetlają się jakieś reklamy. Jest to uciążliwe, tym bardziej, że mam wrażenie, że system jest przez to spowolniony. Zawsze pojawia sie adres strony: ad.oinadserver.com a nastepnie szereg liter zaczynających sięzwykle od AAAA.... Bardzo proszę o pomoc.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:07:41, on 2006-12-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Nikon\Wireless Camera Setup Utility\NkPtpEnum.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy Client\sunasDTServ.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy Client\sunasServ.exe

C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe

C:\Program Files\s?mbols\m?config.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {83A17AB7-EC2E-B8AF-2624-ED5B202B64C3} - C:\WINDOWS\system32\atkzpn.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {83A17AB7-EC2E-B8AF-2624-ED5B202B64C3} - C:\WINDOWS\system32\atkzpn.dll

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [spywareTerminator] "C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sunasDTServ] C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy Client\sunasDTServ.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunasServ] C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy Client\sunasServ.exe

O4 - HKLM..\Run: [bearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Mail to a Friend... - http://client.alexa.com/holiday/script/ ... mailto.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocach ... 0.0.15.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://62.233.158.230/kamery/activex/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {DB893839-10F0-4AF9-92FA-B23528F530AF} - http://deposito.easyaccesssite.com/10636-69.exe

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: NkPtpEnumP2 - Unknown owner - C:\Program Files\Nikon\Wireless Camera Setup Utility\NkPtpEnum.exe" -a -d="C:\Program Files\Nikon\Wireless Camera Setup Utility\NkPtpip.dll (file missing)


(adam9870) #2

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jeżeli któryś z nich będzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki i foldery zaznaczone usuwasz ręcznie z dysku natomiast wpisy w HijackThis.

Poczytaj o usuwaniu folderów z pytajnikiem - Usuwanie PurityScan.

Po wykonaniu proszę pokazać nowy log z HijackThis plus z SilentRunners. Jeżeli podczas uruchamiania silenta pokaże się jakiś błąd to proszę podać jego dokładną treść.


(Drewluk) #3

Dzięki za pomoc. Pozbyłem się tego - jak na razie nic nie wyskakuje. Pozdrawiam ! Oto log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:06:38, on 2006-12-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy Client\sunasDTServ.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy Client\sunasServ.exe

C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Nikon\Wireless Camera Setup Utility\NkPtpEnum.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {83A17AB7-EC2E-B8AF-2624-ED5B202B64C3} - C:\WINDOWS\system32\atkzpn.dll (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [spywareTerminator] "C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sunasDTServ] C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy Client\sunasDTServ.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunasServ] C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy Client\sunasServ.exe

O4 - HKLM..\Run: [bearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Mail to a Friend... - http://client.alexa.com/holiday/script/ ... mailto.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocach ... 0.0.15.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://62.233.158.230/kamery/activex/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {DB893839-10F0-4AF9-92FA-B23528F530AF} - http://deposito.easyaccesssite.com/10636-69.exe

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: NkPtpEnumP2 - Unknown owner - C:\Program Files\Nikon\Wireless Camera Setup Utility\NkPtpEnum.exe" -a -d="C:\Program Files\Nikon\Wireless Camera Setup Utility\NkPtpip.dll (file missing)


(JNJN) #4

Proszę zmienić temat postu na konkretny,opcja zmień i popraw i proszę przeczytać temat przyklejony w tym dziale jak wklejać poprawnie logi.JNJN


(Exjuno) #5

Ja polecam odinstalować BearShare i zainstalować wersje Lite która pozbawiona jest szpiegów,jednak i tak bezpieczniejsze są torrenty.

Nie będe robił off topicku.

Zamieść jeszcze log z Silent Runners

I pamiętaj aby brać logi w znaczniki code lub quote


(Drewluk) #6


(Bbieniol) #7

Usuń ręcznie z dysku folder: C:\Program Files\Common Files\ {48E895C0-0976-1045-0303-041204030030}

Otwórz notatnik i wklej w nim to:

Plik -> zapisz jako -> zmień rozszerzenie na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą FIX.REG

Odpal plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru i reset kompa :slight_smile:

Po zabiegach nowe logi :slight_smile:


(Drewluk) #8

Bardzo dziękuję za pomoc. Zabiegi zostały wykonane i wszystko chyba gra. Przedtem, podczes uruchamiania komputera pojawiał się komunikat z update.exe, że brakuje składnika: system.dll. Być może miało to z wiązek z pozbyciem się tego syfu. Teraz nic już zupełnie się nie pojawia. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję :smiley:

Nowy log:


(Bbieniol) #9

Teraz jest już czysto :slight_smile: