Problem z reklamiarzami..drivecleaner.com ,Malware itd

Złapałem coś złośliwego Niestety wszelkie próby likwidacji nie pomogły. Co chwile wzswietlanz jest komunikat Malware Alert ,pojawia sie strona drivecleaner errorsave,ameana itp.Proszę o pomoc

Oto log z HHIJ.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:43:13, on 2007-06-29

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\hijack\hijackthis\HijackThis.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\adobe\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\NppBho.dll

O2 - BHO: MSVPS System - {49CF52D7-8D58-4E22-A874-AAD721F5B523} - C:\WINDOWS\ddesupport.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\UIBHO.dll

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [skrót do strony właściwości High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb11.exe

O4 - HKLM…\Run: [HPHUPD06] D:\hP{AAC4FC36-8F89-4587-8DD3-EBC57C83374D}\hphupd06.exe

O4 - HKLM…\Run: [HP Component Manager] “C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe”

O4 - HKLM…\Run: [HPHmon06] C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [RedLine Taskbar] C:\Program Files\RedLine\Taskbar.exe

O4 - HKLM…\Run: [KonektorTP] “d:\konektor\konektortp.exe” tray

O4 - HKLM…\Run: [screenManager Pro for LCD] C:\Program Files\EIZO\ScreenManager Pro for LCD\Lcdctrl.exe

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] D:\hP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM…\Run: [ATICCC] “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe” runtime

O4 - HKLM…\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [PD0870 STISvc] RunDLL32.exe P0870Pin.dll,RunDLL32EP 513

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools-1033] “C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKLM…\Run: [speedTouch USB Diagnostics] “C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [Windows Defender] “C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe” -hide

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [MsgCenterExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\RealOneMessageCenter.exe” -osboot

O4 - HKLM…\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [ccApp] “C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [osCheck] “C:\Program Files\Norton Internet Security\osCheck.exe”

O4 - HKLM…\Run: [symantec PIF AlertEng] “C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe” /a /m “C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll”

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [NBJ] “D:\nero\Nero BackItUp\NBJ.exe”

O4 - HKCU…\Run: [skype] “E:\Natalia\Programy\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [MyTraveler] C:\Documents and Settings\natalia\Dane aplikacji\MyTraveler\MyTraveler.exe

O4 - HKCU…\Run: [Creative WebCam Tray] “C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe”

O4 - HKCU…\Run: [CTSyncU.exe] “C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe”

O4 - HKCU…\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU…\Run: [MailScanner] d:\MKS_VIR_2006\Mks_mail.exe

O4 - Global Startup: gameutil.exe.lnk = ?

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\office\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O15 - Trusted Zone: http://mks.com.pl

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v … 7892354937

O16 - DPF: {9C024426-7859-4B2D-AB4C-B1E370AE7549} - http://us.mcafee.com/Apps/WSC/en-us/Wsc … erCtrl.cab

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = dns4.tpi.pl,dns5.tpi.pl

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = dns4.tpi.pl,dns5.tpi.pl

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = dns4.tpi.pl,dns5.tpi.pl

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: msole - {8DA7F78D-5529-4B30-AD9A-64200CA6137D} - C:\WINDOWS\msole.dll

O21 - SSODL: msdde - {CC8A3D45-529F-48C2-BC26-03A14CB999AC} - C:\WINDOWS\msdde.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: hdlSrv - Unknown owner - F:\NONADMIN\hdlSrv.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PifEng.dll (file missing)

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

http://www.unicorn.ksiezyc.pl/WWW/instrukcje/vundo.html

wlodek113 Wszystkie logi umieszczane na forum powinny być obejmowane tagami

w trybie awaryjnym.

Pliki na czerwono usuń w trybie awaryjnym, a wpisy w HJT.

Folder i zawartość Twoja?

Przeczyść rejestr - jv16 PowerTools 2006 1.5.2.350

Po wykonaniu w/w daj log z ComboFix.