Problem z reklamiarzem i trojanem


(Fuxiarz7) #1

Witam mam duży problem z Kompem.

Ostatnio ściągnąłem przez torrenty program Adobe Dreamweaver i okazało się że były podczepione do niego trojany i reklamiarze.

teraz komp chodzi mi masakrycznie wolno, czesto sie wiesza, nie moge zrobić przywracania systemu bo pokazuje się tylko białe okienko i nic...

Nawet naprawic systemu nie moge bo przy próbie instalacji systemu wiesza mi sie komp.

Avast mi wykrył: Vaspup, Agent-lts, Trojan-gen.

Usunąłem ale chyba nieskutecznie

załączam log z hijacka, prosze o pomoc.

Logfile of Browser Hijack Recover(BHR) v2.2

http://www.browser-hijack.com/

Log created on 2008-09-02 22:46:55

Microsoft Windows XP Professional Dodatek Service Pack 3 (Build 2600)

Internet Explorer v7.0.5730.13 Update Versions: 0

[Process Manager] - [Process]

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\CameraFixer.exe

C:\WINDOWS\vsnpstd.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Hard Drive Inspector\HDInspector.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\system32\HDDSvc.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe

F:\Program Files\Sybase\Shared\Sybase Central 4.2\scjview.exe

F:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\dbisqlg.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\RegistryBooster.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\Iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Browser Hijack Recover\bhr.exe

[iE Options] - [Normal]

R0 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =

R0 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title =

R1 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.com

[iE Options] - [iE Menu]

[iE Options] - [internet Options]

[iE Options] - [iE Search Hooks]

R3 - URLSearchHook: Microsoft Url Search Hook - {CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll

[iE Add-Ons] - [Toolbars]

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

[iE Add-Ons] - [Explorer Bars]

O9 - Extra "View" Explorer Bars: Pasek eksploratora wyszukiwania plików - {C4EE31F3-4768-11D2-BE5C-00A0C9A83DA1} - C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

O9 - Extra "View" Explorer Bars: Pasek eksploratora - {EFA24E64-B078-11D0-89E4-00C04FC9E26E} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

[iE Add-Ons] - [Context Menu]

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

[iE Add-Ons] - [bHOs]

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll

[iE Add-Ons] - [Tools Menu]

O9 - Extra "Tool" Menu Item: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\npjpi160_07.dll

O9 - Extra "Tool" Menu Item: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra "Tool" Menu Item: Diagnozuj problemy z połączeniami... - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra "Tool" Menu Item: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

[iE Add-Ons] - [Tools Button]

O9 - Extra "Tool" Menu Item: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\npjpi160_07.dll

O9 - Extra Button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra Button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\PROGRA~1\Visio\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra "Tool" Menu Item: Diagnozuj problemy z połączeniami... - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra Button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

[system Options]

[startUp]

04 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run swg = C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

04 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Gadu-Gadu = C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

04 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ctfmon.exe = C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

04 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run BitComet = C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe

04 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run DAEMON Tools Pro Agent = C:\Program Files\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe

04 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run amva = C:\WINDOWS\system32\amvo.exe

04 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run SybaseCentral42 = F:\Program Files\Sybase\Shared\Sybase Central 4.2\scjview.exe" -preload

04 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run DBISQL9 = F:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\dbisqlg.exe" -preload

04 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run DAEMON Tools Lite = C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

04 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Uniblue RegistryBooster 2009 = C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\RegistryBooster.exe /S

04 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run NvCplDaemon = RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

04 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run nwiz = nwiz.exe /install

04 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run CameraFixer = C:\WINDOWS\CameraFixer.exe

04 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run snpstd = C:\WINDOWS\vsnpstd.exe

04 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run avast! = C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

04 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run QuickTime Task = C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

04 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run NvMediaCenter = RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

04 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ISUSPM Startup = C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -startup

04 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ISUSScheduler = C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

04 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run HDInspector.exe = C:\Program Files\Hard Drive Inspector\HDInspector.exe

04 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run RTHDCPL = RTHDCPL.EXE

04 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run HP Software Update = C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

04 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run WinampAgent = C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

04 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run SunJavaUpdateSched = C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

04 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run RemoteControl = C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

04 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Alcmtr = ALCMTR.EXE

04 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Sccs = C:\Documents and Settings\Ania\sccs.exe

04 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Css = C:\Documents and Settings\Ania\css.exe

O4 - C:\Documents and Settings\Fuxiarz\Menu Start\Programy\Autostart\Adobe Gamma.lnk = C:\PROGRA~1\COMMON~1\Adobe\CALIBR~1\ADOBEG~1.EXE

O4 - C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\PROGRA~1\HP\DIGITA~1\bin\hpqtra08.exe

O4 - C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\HP Digital Imaging Monitor.lnk.disabled = C:\PROGRA~1\HP\DIGITA~1\bin\hpqtra08.exe


(huber2t) #2

fix w hiajckthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Otwórz notatnik i wklej do niego:

File::

C:\Documents and Settings\Ania\css.exe

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link