Problem z Rootkitem! proszę o pomoc


(Remek17dg) #1

Proszę o Sprawdzenie Loga

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:21:55, on 2008-11-29

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

I:\WINDOWS\System32\smss.exe

I:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

I:\WINDOWS\system32\services.exe

I:\WINDOWS\system32\lsass.exe

I:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

I:\WINDOWS\system32\svchost.exe

I:\WINDOWS\System32\svchost.exe

I:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

I:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

I:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

I:\WINDOWS\Explorer.EXE

I:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

I:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

I:\Program Files\Winamp\winampa.exe

I:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

I:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

I:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

I:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

I:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

I:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

I:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

I:\Program Files\MagicDisc\MagicDisc.exe

I:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

I:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

I:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

I:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

I:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

I:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

I:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

I:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - I:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - I:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - I:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - I:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.1.2.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - I:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - I:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [startCCC] "I:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"

O4 - HKLM..\Run: [avast!] I:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "I:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "I:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "I:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "I:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [Anti-Blaxx Manager] I:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] I:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] I:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] I:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] I:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] I:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "I:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [bearShare] "I:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools Lite] "H:\Bartek\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU..\Run: [kamsoft] I:\WINDOWS\system32\kamsoft.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] I:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] I:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] I:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] I:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: MagicDisc.lnk = I:\Program Files\MagicDisc\MagicDisc.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = I:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = I:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://I:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://I:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://I:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - I:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - I:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - I:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - I:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://I:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.1.2.dll/206 (file missing)

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{04F8BEFD-CB7E-477D-9C0B-C755E9E86A14}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - I:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - I:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - I:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - I:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - I:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - I:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - I:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - I:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - I:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - I:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Unknown owner - I:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe (file missing)

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - I:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - I:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

--

End of file - 7135 bytes


(Spandau) #2

Usuń te wpisy w HJT

Uruchom HijackThis - Do a system scan only - w oknie programu pokaże się log - zaznacz kratki przy podanych wpisach - klikasz Fix checked

Pobierz Combofix przeskanuj system i daj log na forum.

Loga wklej na www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj tylko linka


(Remek17dg) #3

http://www.wklejto.pl/16831


(Remek17dg) #4

To jest Log Z combofixa

Proszę o sprawdzenie i dalsze instrukcje


(huber2t) #5

Do wyleczenia pendrive z wirusów użyj

Perlovg Removal Tool

Flash Disinfector

lub format

otwórz notatnik i wklej

Z menu Notatnika -> Plik -> Zapisz jako -> Zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą Fix.reg

Uruchom ten plik, uruchom ponownie komputer

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar całego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!