Problem z rozdzielczością ekranu, brak skalowania


(Hnowaczyk1993) #1

do usuniecia