Problem z RPC


(Davinho) #1

Witam !

Wiem, że pewnie sporo razy rozwiązywaliście ten problem jednak chciałbym nabrać pewności co do infekcji.

Otóż dzisiaj gdy uruchomiłem komputer od razu wywoływał się komunikat : "Trwa zamykanie systemu ... Zamkniecie zostalo zainicjowane przez ZARZADZANIE NT/SYSTEM. System windows musi byc uruchomiony ponownie poniewaz usluga zdalne wywolywanie procedur (RPC) zostala nieoczekiwanie przerwana."

I tak kilka razy.

Sformatowałem. Dalej to samo.

Jak zwykle próbowałem znalezc pomocy i tu i w googlach.

W jednym z forów wyczytałem, że przy zarządzaniu zdalnym wywolywaniem procedur w opcjach wlaczyc przy pierwszym błędzie ponowne uruchomienie usługi. Jak narazie wszystko git. Z tym, że boje się, że za chwilę znów może się to powtórzyć.

Pokazuje się rowniez w menu start jakis dialer do góry i również na dysku C.

Gdzieś znalazłem, że to Delsim dialer.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:19:18, on 2007-02-19

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_13\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\SpoonProxy\spserv.exe

C:\WINDOWS\msnmsgr.exe

C:\Program Files\SpoonProxy\proxy.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe

C:\Documents and Settings\Dave\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.pajacyk.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.168.0.1:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_13\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_13\bin\npjpi142_13.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_13\bin\npjpi142_13.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SpoonProxy (spserv) - Pi-Soft Consulting, LLC - C:\Program Files\SpoonProxy\spserv.exe

O23 - Service: Windows Messenger - Unknown owner - C:\WINDOWS\msnmsgr.exe

Z góry dziękuję za pomoc.


(Gutek) #2

Skan AVG Anti-Spyware 7.5 po update :wink:

Brak SP2, antywirusa i firewalla

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE - popraw