Problem z rundll32.exe


(Anascha) #1

Co jakiś czas wyskakuje mi problem z rundll32.exe i explorer.exe

:frowning:

Jestem w tym zielona może mi pomoże czy mam jakieś syfy w kompie


(Gutek) #2

Log czysty

Daj log z ComboFix


(Anascha) #3

oto log z ComboFix

ComboFix 07-11-08.1 - Ania 2007-11-12 22:50:20.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.0.1250.1.1045.18.365 [GMT 1:00]

Running from: C:\Documents and Settings\Ania\Pulpit\ComboFix.exe

* Created a new restore point

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-10-12 to 2007-11-12 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2007-11-12 22:49 51,200 --a------ C:\WINDOWS\NirCmd.exe

2007-11-12 22:00

2007-11-12 21:32

2007-11-12 21:32

2007-11-12 21:32

2007-11-12 21:22

2007-11-12 21:22

2007-11-12 21:22

2007-11-12 20:50

2007-11-12 19:13

2007-11-12 19:03

2007-11-12 19:01

2007-11-12 19:01

2007-11-07 22:57

2007-10-28 17:48

2007-10-28 14:14 118,784 --a------ C:\WINDOWS\SeaMonkeyUninstall.exe

2007-10-28 14:13 118,784 --a------ C:\WINDOWS\GREUninstall.exe

2007-10-20 14:13

2007-10-20 14:13

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2007-11-12 20:36 --------- d-----w C:\Program Files\Neostrada TP

2007-11-12 20:36 --------- d-----w C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium

2007-11-12 20:36 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Ania\Dane aplikacji\OpenOffice.org2

2007-10-25 19:32 --------- d-----w C:\Program Files\Winamp

2007-10-11 12:58 --------- d-----w C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0

2007-10-11 12:38 --------- d-----w C:\Program Files\microsoft frontpage

2007-10-10 14:58 --------- d-----w C:\Program Files\netbeans-5.5.1

2007-10-10 14:57 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\InstallShield

2007-10-10 14:53 --------- d-----w C:\Program Files\Java

2007-10-10 14:47 --------- d-----w C:\Program Files\Xinox Software

2007-10-10 14:19 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\MailFrontier

2007-10-10 09:21 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Java

2007-10-04 16:37 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe

2007-10-04 16:37 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Ania\Dane aplikacji\InterTrust

2007-10-04 16:01 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2007-10-04 16:01 --------- d-----w C:\Program Files\Thomson

2007-10-04 13:20 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Ania\Dane aplikacji\Media Player Classic

2007-10-03 15:31 --------- d-----w C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.2.1

2007-10-03 15:22 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Ania\Dane aplikacji\OpenOffice.ux.pl2

2007-10-03 13:48 24,064 ----a-w C:\WINDOWS\autoload.exe

2007-10-03 13:14 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\AntiVir PersonalEdition Premium

2007-10-01 18:23 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Ania\Dane aplikacji\Gadu-Gadu

2007-10-01 18:14 --------- d-----w C:\Program Files\K-Lite Codec Pack

2007-10-01 18:01 --------- d-----w C:\Program Files\Visagesoft

2007-10-01 18:00 --------- d-----w C:\Program Files\GPLGS

2007-10-01 17:58 --------- d-----w C:\Program Files\Acro Software

2007-10-01 17:54 --------- d-----w C:\Program Files\7-Zip

2007-10-01 17:41 --------- d-----w C:\Program Files\MarBit

2007-10-01 17:33 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Ania\Dane aplikacji\AntiVir PersonalEdition Premium

2007-10-01 17:02 60,506 ----a-w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\firstlsp.reg.dat

2007-10-01 16:37 --------- d-----w C:\Program Files\Usługi online

2007-09-06 14:14 75,248 ----a-w C:\WINDOWS\zllsputility.exe

2007-09-06 14:14 1,086,952 ----a-w C:\WINDOWS\system32\zpeng24.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll" [2004-07-01 09:12]

"nwiz"="nwiz.exe" [2004-07-01 09:12 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]

"NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll" [2004-07-01 09:12]

"avgnt"="C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avgnt.exe" [2007-10-10 16:08]

"WooCnxMon"="C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe" [2003-10-16 17:07]

"SpeedTouch USB Diagnostics"="C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" [2004-01-26 10:38]

"WOOWATCH"="C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe" [2003-10-16 17:07]

"WOOTASKBARICON"="C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe" [2003-10-16 17:07]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe" [2005-04-13 02:48]

"ZoneAlarm Client"="C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" [2007-09-06 15:14]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [2001-10-26 18:29]

"SeaMonkey Quick Launch"="C:\Program Files\mozilla.org\SeaMonkey\SeaMonkey.exe" []

*C:\Documents and Settings\Ania\Menu Start\Programy\Autostart*

OpenOffice.org 2.0.lnk - C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\quickstart.exe [2006-07-14 20:26:34]

R0 avgntmgr;avgntmgr;C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\avgntmgr.sys

R1 avgntdd;avgntdd;C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\avgntdd.sys

R1 VIAPFD;VIAPFD;C:\WINDOWS\System32\Drivers\VIAPFD.SYS

R2 AntiVirMailService;AntiVir PersonalEdition Premium MailGuard;"C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avmailc.exe"

R2 AVEService;AntiVir PersonalEdition Premium MailGuard helper service;"C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avesvc.exe"

*Newly Created Service* - CATCHME

.


(Gutek) #4

To nie jest wina syfu


(Anascha) #5

wielkie dzięki :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: