Problem z sagem MYX5-2v


(kristoff08) #1

czy można i jeśli tak to jak usunąć wbudowane gry, dzwonki i tapety? mam kabel usb! jakie oprogramowanie jest potrze3bne? czy to w ogóle możliwe????

help :o