Problem z samo minimalizującymi się programami


(rav87) #1

Jak w temacie czyli programy pełno ekranowe same się minimalizują.

Dołączam logi z OTL

OTL.txt- http://wklej.org/id/589108/

Extras.txt- http://wklej.org/id/589109/