Problem z samo wyskakującym oknem o nazwie "CID"


(Kostek303) #1


(Asterisk) #2

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł

tematu na konkretny oraz opisz problem - inaczej KOSZ


(qrczak13) #3

Użyj NoLop

Twoje? Jeśli nie to usuń folder w trybie awaryjnym.

Po wykonaniu w/w daj log z ComboFix.