Problem z services - sprawdzenie loga


(Irnmaiden) #1

Witam:-)

Po włączeniu windowsa i zalogowaniu na konto użytkownika wywala mi komunikat o błędzie pliku services.exe

Po zraportowaniu błędu windows stwierdził, iż jest to wirus win32/small.CA

Przesyłam log abyście sprawdzili co i jak :wink:

Pozdro Inerno


(adam9870) #2

Usuń wpisy HJT.

Wyłącz komputer >>> wciśnij i trzymaj wciśnięty klawisz F5 lub F8 >>> włącz komputer >>> w momencie kiedy pojawi się ekran wyboru systemu puść klawisz F5 lub F8 i za pomocą strzałek wybierz pozycję Tryb awaryjny z obsługą linii komend >>> poczekaj na uruchomienie systemu, a następnie w linii komend wydaj następujące polecenia po czym komputer zostanie uruchomiony ponownie.

Opróżnij kosz.

Po wykonaniu pokaż nowy log z HijackThis i SilentRunners.


(Irnmaiden) #3

oto log z HJT

pozdro Inferno


(Slake1) #4

Opróżnij Kosz.

Wpis zafixuj.

Pokaż następnie nowy log + log z Silent'a.


(Irnmaiden) #5

log z silent

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"

Startup items buried in registry:


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"ctfmon.exe" = "D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"PowerBar" = ""D:\Program Files\CyberLink DVD Solution\Multimedia Launcher\PowerBar.exe" /AtBootTime" ["Cyberlink, Corp."]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"RemoteControl" = ""D:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"" ["Cyberlink Corp."]

"NeroFilterCheck" = "D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"HP Software Update" = "D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" ["Hewlett-Packard Co."]

"SunJavaUpdateSched" = ""D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"avgnt" = ""D:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min" ["Avira GmbH"]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"Services" = "D:\RECYCLER\Services\services.exe" [file not found]

"Windows Defender" = ""C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide" [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "Adobe PDF Reader Link Helper"

\InProcServer32(Default) = "D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

\InProcServer32(Default) = "D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

-> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

\InProcServer32(Default) = "D:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

-> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

\InProcServer32(Default) = "D:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = "D:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{45AC2688-0253-4ED8-97DE-B5370FA7D48A}" = "Shell Extension for Malware scanning"

-> {HKLM...CLSID} = "Shell Extension for Malware scanning"

\InProcServer32(Default) = "D:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\shlext.dll" ["Avira GmbH"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32(Default) = "D:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

-> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

\InProcServer32(Default) = "D:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

-> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

\InProcServer32(Default) = "D:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

-> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

\InProcServer32(Default) = "D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = "D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll" [MS]

"{967B2D40-8B7D-4127-9049-61EA0C2C6DCE}" = "PowerISO"

-> {HKLM...CLSID} = "PowerISO"

\InProcServer32(Default) = "c:\Program Files\PowerISO\PWRISOSH.DLL" ["PowerISO Computing, Inc."]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

-> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"

\InProcServer32(Default) = "D:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\

<> "{091EB208-39DD-417D-A5DD-7E2C2D8FB9CB}" = "Microsoft AntiMalware ShellExecuteHook"

-> {HKLM...CLSID} = "Microsoft AntiMalware ShellExecuteHook"

\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\WINDOW~1\MpShHook.dll" [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\

"WPDShServiceObj" = "{AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5}"

-> {HKLM...CLSID} = "WPDShServiceObj Class"

\InProcServer32(Default) = "D:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll" [MS]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}(Default) = "PDF Column Info"

-> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

\InProcServer32(Default) = "D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]

HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

PowerISO(Default) = "{967B2D40-8B7D-4127-9049-61EA0C2C6DCE}"

-> {HKLM...CLSID} = "PowerISO"

\InProcServer32(Default) = "c:\Program Files\PowerISO\PWRISOSH.DLL" ["PowerISO Computing, Inc."]

Shell Extension for Malware scanning(Default) = "{45AC2688-0253-4ED8-97DE-B5370FA7D48A}"

-> {HKLM...CLSID} = "Shell Extension for Malware scanning"

\InProcServer32(Default) = "D:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\shlext.dll" ["Avira GmbH"]

WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32(Default) = "D:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

PowerISO(Default) = "{967B2D40-8B7D-4127-9049-61EA0C2C6DCE}"

-> {HKLM...CLSID} = "PowerISO"

\InProcServer32(Default) = "c:\Program Files\PowerISO\PWRISOSH.DLL" ["PowerISO Computing, Inc."]

WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32(Default) = "D:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

PowerISO(Default) = "{967B2D40-8B7D-4127-9049-61EA0C2C6DCE}"

-> {HKLM...CLSID} = "PowerISO"

\InProcServer32(Default) = "c:\Program Files\PowerISO\PWRISOSH.DLL" ["PowerISO Computing, Inc."]

Shell Extension for Malware scanning(Default) = "{45AC2688-0253-4ED8-97DE-B5370FA7D48A}"

-> {HKLM...CLSID} = "Shell Extension for Malware scanning"

\InProcServer32(Default) = "D:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\shlext.dll" ["Avira GmbH"]

WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32(Default) = "D:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

Group Policies {policy setting}:


Note: detected settings may not have any effect.

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}

"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Devices: Allow undock without having to log on}

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "D:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"

Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "D:\Documents and Settings\Kamil.KOCON\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"

Enabled Screen Saver:


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "D:\WINDOWS\system32\ssmypics.scr" [MS]

Startup items in "Kamil" & "All Users" startup folders:


D:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start\Programy\Autostart

"DSLMON" -> shortcut to: "D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe" [empty string]

"HP Digital Imaging Monitor" -> shortcut to: "D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe" ["Hewlett-Packard Co."]

Enabled Scheduled Tasks:


"MP Scheduled Scan" -> launches: "C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe Scan -RestrictPrivileges" [MS]

"WebReg psc 1500 series" -> launches: "D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqwrg.exe "psc 1500 series"" ["Hewlett-Packard Co."]

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05

Toolbars, Explorer Bars, Extensions:


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBC}"

-> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_01"

\InProcServer32(Default) = "D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

-> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_01"

\InProcServer32(Default) = "D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\npjpi160_01.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{E2E2DD38-D088-4134-82B7-F2BA38496583}\

"MenuText" = "@xpsp3res.dll,-20001"

"Exec" = "%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe" [MS]

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


AntiVir PersonalEdition Classic Guard, AntiVirService, ""D:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe"" ["Avira GmbH"]

AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler, AntiVirScheduler, ""D:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe"" ["Avira GmbH"]

Machine Debug Manager, MDM, ""D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe"" [MS]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

Windows Defender, WinDefend, ""C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe"" [MS]

Print Monitors:


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

HP Standard TCP/IP Port\Driver = "HpTcpMon.dll" ["Hewlett Packard"]

hpzlnt12\Driver = "hpzlnt12.dll" ["HP"]


<>: Suspicious data at a malware launch point.

  • This report excludes default entries except where indicated.

  • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

  • The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

took 34 seconds.

---------- (total run time: 106 seconds)

Złączono Posta : 19.05.2007 (Sob) 13:09

log z silent


(Slake1) #6

A gdzie nowy log z Hijacka?


(Irnmaiden) #7

dałem stare logi

nowy z hjt

i nowy log z silent

P.s czy nie znamy się z forum pc format?


(Gutek) #8

Już jest Ok czyli czysto :wink:


(Irnmaiden) #9

No to dzkięki wszystkim:-)

Już jest dobrze.


(Marcin2018) #10

mam problem w wielu programach wyskakuje mu błąd po zgłoszeniu raportu dostaje informacje o wiurusie win32/small.ca podaje loga z hijackthis