Problem z Solution Real Ad


(Sylwuska234) #1

Witam, proszę o pomoc w usunięciu Solution Real Ad. Przysparza dużo problemów, korzystanie z internetu jest dosyć usiążliwe i męczące. Wklejam skany FRST:

 

http://wklej.org/id/1670581/

http://wklej.org/id/1670586/

 

Za pomoc serdecznie dziękuję.


(Acorus) #2

Odinstaluj Akamai NetSession Interface,KMP Service.Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: C:\WINDOWS\Tasks\Powiadomienie o zakończeniu obsługi systemu Microsoft Windows XP — co miesiąc.job = C:\WINDOWS\system32\xp_eos.exe
Task: C:\WINDOWS\Tasks\Powiadomienie o zakończeniu obsługi systemu Microsoft Windows XP — logowanie.job = C:\WINDOWS\system32\xp_eos.exe
HKU\S-1-5-21-220523388-261903793-725345543-1004\...\Run: [Akamai NetSession Interface] = C:\Documents and Settings\darek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Akamai\netsession_win.exe [4673432 2014-10-29] (Akamai Technologies, Inc.)
Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\McAfee Security Scan Plus.lnk
ShortcutTarget: McAfee Security Scan Plus.lnk - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\SSScheduler.exe (McAfee, Inc.)
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected ======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
SearchScopes: HKLM - {20F5AB16-9F2E-4E92-93F2-ECB9ABB0EC42} URL = http://search.foxtab.com/?q={searchTerms}amp;s=in1
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McAfeeMSS_IE.dll No File
BHO: Winamp Toolbar Loader - {4accc990-3dc7-4456-a734-5cb4b610a7f5} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamppltb.dll No File
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll No File
BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll No File
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll No File
Toolbar: HKLM - Winamp Toolbar - {a0b1221c-a3ff-4f7c-a393-dc63af5301e9} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamppltb.dll No File
Toolbar: HKU\S-1-5-21-220523388-261903793-725345543-1004 - Winamp Toolbar - {A0B1221C-A3FF-4F7C-A393-DC63AF5301E9} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamppltb.dll No File
FF SearchPlugin: C:\Documents and Settings\darek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\m4a7pmcd.default\searchplugins\Foxtab Web Search.xml [2012-09-01]
FF SearchPlugin: C:\Documents and Settings\darek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\m4a7pmcd.default\searchplugins\winamp-web-search.xml [2012-08-18]
FF Extension: Funmoods.com - C:\Documents and Settings\darek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\m4a7pmcd.default\Extensions\ffxtlbr@funmoods(2).com [2012-08-25]
FF Extension: Solution Real 1.0.1 - C:\Documents and Settings\darek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\m4a7pmcd.default\Extensions\{a5c25b9e-3974-4e91-9864-34f9aca33ff3}.xpi [2014-12-30]
FF HKU\S-1-5-21-220523388-261903793-725345543-1004\...\Firefox\Extensions: [{e4f94d1e-2f53-401e-8885-681602c0ddd8}] - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\McAfee Security Scan\Extensions\{e4f94d1e-2f53-401e-8885-681602c0ddd8}.xpi
CHR Extension: (Solution Real) - C:\Documents and Settings\darek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afladalempchejlhmbamkncpjagacedc [2014-12-31]
S3 McComponentHostService; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McCHSvc.exe [235696 2014-04-09] (McAfee, Inc.)
U3 ad2frny0; C:\WINDOWS\system32\Drivers\ad2frny0.sys [0] (Microsoft Corporation) ==== ATTENTION (zero size file/folder)
S3 HTCAND32; System32\Drivers\ANDROIDUSB.sys [X]
S4 IntelIde; No ImagePath
U1 WS2IFSL; No ImagePath
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Sylwuska234) #3

Dziękuję za pomoc, problem rozwiązany :slight_smile:


(Acorus) #4

Skasuj folder C:\FRST


(Sylwuska234) #5

Zrobione :slight_smile: Internet śmiga, aż miło :slight_smile: