Problem z SP2 ? chyba.. :|


(Qlimax Mondello) #1

Po zainstalowaniu SP2 przestaly mi poprawnie chodzić programy takie jak eMule, Azureus, Gadu, strony otwierają się tylko przez 5 minut od odpalenia Neostrady, wklejam loga z Hijacka :

Logfile of HijackThis v1.99.1 

Scan saved at 13:42:09, on 2006-04-15 

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) 

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) 


Running processes: 

C:\WINDOWS\System32\smss.exe 

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 

C:\WINDOWS\system32\services.exe 

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 

C:\WINDOWS\Explorer.EXE 

C:\Program Files\WAŻNE PROGRAMY\Avast\aswUpdSv.exe 

C:\Program Files\WAŻNE PROGRAMY\Avast\ashServ.exe 

C:\Program Files\WAŻNE PROGRAMY\Nowy folder\spd.exe 

C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe 

C:\Program Files\WAŻNE PROGRAMY\Daemon\daemon.exe 

C:\PROGRA~1\WANEPR~1\Avast\ashDisp.exe 

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe 

C:\Program Files\WAŻNE PROGRAMY\Nowy folder\cFosSpeed.exe 

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe 

C:\Program Files\Lexmark 2300 Series\ezprint.exe 

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe 

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe 

C:\Program Files\WAŻNE PROGRAMY\Avast\ashMaiSv.exe 

C:\Program Files\WAŻNE PROGRAMY\Avast\ashWebSv.exe 

C:\WINDOWS\System32\lxcgcoms.exe 

C:\Program Files\WAŻNE PROGRAMY\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe 

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe 

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe 

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe 

C:\Program Files\WAŻNE PROGRAMY\Gadu-Gadu\gg.exe 

C:\Program Files\WAŻNE PROGRAMY\Mozilla firefox\mozilla.exe 

C:\Program Files\WAŻNE PROGRAMY\Win Rar\WinRAR.exe 

C:\DOCUME~1\Pablo\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.235\HijackThis.exe 


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/ 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza 

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\WAŻNE PROGRAMY\Adobe acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll 

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll 

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\WAŻNE PROGRAMY\Daemon\daemon.exe" -lang 1033 

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup 

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install 

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit 

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\WANEPR~1\Avast\ashDisp.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon 

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\WAŻNE PROGRAMY\Nowy folder\cFosSpeed.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd 

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [LXCGCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCGtime.dll,_RunDLLEntry@16 

O4 - HKLM\..\Run: [lxcgmon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 2300 Series\lxcgmon.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [EzPrint] "C:\Program Files\Lexmark 2300 Series\ezprint.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s 

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot 

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [WOOKIT] C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\WAŻNE PROGRAMY\Skype\Skype.exe" /nosplash /minimized 

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\WAŻNE PROGRAMY\eMule\emule.exe -AutoStart 

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = ? 

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\WANEPR~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll 

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\WANEPR~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL 

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1142091619392 

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1142091539033 

O16 - DPF: {DECEAAA2-370A-49BB-9362-68C3A58DDC62} - http://static.zangocash.com/cab/Seekmo/ie/bridge-c24.cab?1a9951f9cd6d665ab045f14e003fd6ef2a77beb5f9a0819ccb610a30750a9d5f3ddb5b6381dde29e2d49f74e9ed190a0e7ae6c7eca6a6cc59f02ae01e08f783230e6559ca7:753d4638c8f012bf7a484f75189538b3 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9847FE9B-6645-46D6-8F04-7E69D4988E61}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164 

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll 

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\WAŻNE PROGRAMY\Avast\aswUpdSv.exe 

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\WAŻNE PROGRAMY\Avast\ashServ.exe 

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\WAŻNE PROGRAMY\Avast\ashMaiSv.exe" /service (file missing) 

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\WAŻNE PROGRAMY\Avast\ashWebSv.exe" /service (file missing) 

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - C:\Program Files\WAŻNE PROGRAMY\Nowy folder\spd.exe" -service (file missing) 

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\WAŻNE PROGRAMY\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe 

O23 - Service: lxcg_device - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lxcgcoms.exe 

O23 - Service: SQL Server (SQLEXPRESS) (MSSQL$SQLEXPRESS) - Unknown owner - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe" -sSQLEXPRESS (file missing) 

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(Bbieniol) #2

Widziałeś ten komunikat --> Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów <-- zastosuj sie do niego

Do usunięcia tylko ten wpis:

Co to znaczy poprawnie? Może napiszesz coś dokładniej?


(Dudas bad boy) #3

Te programy co podałeś są to programy internetowe może przeskanuj kompa programami antyszpiegowskimi takie jak ad-aware albo spy-bot :PP


(adam9870) #4

On ma Ewido. On wystarczy :slight_smile: