Problem z sshnas21.dll


(Janek Boreczek) #1

Kiedy włączam komputer, to za każdym razem pokazuje mi się błąd, że nie odnaleziono modułu sshnas21.dll. Usunąłem go za pomocą avasta. To właśnie wtedy zaczął się pojawiać komunikat. Żaden ze znalezionych sposobów w internecie nie pomaga. Próbowałem setki razy. W jaki sposób rozwiązać ten problem??? Błagam o pomoc! !!


(Spandau) #2

Nie ma loga nie ma analizy Obowiązkowo potrzebny log OTL Instrukcja otl-gmer-rsit-dss-inne-instrukcje-t370405.html


(Janek Boreczek) #3

Proszę:

http://wklej.to/cuuuX to jest OTL.Txt

http://wklej.to/WaADg to jest Extras.Txt


(Spandau) #4

Usuwanie proszę wykonać to w takiej kolejności jak podaje

W okno Własne opcje skanowania / skrypt w OTL wklej:

Klikasz na Wykonaj skrypt. Zgadzasz się na restart komputera. Log z usuwania na forum

Następnie wykonaj pełne skanowanie Malwarebytes (masz program na dysku) Usuń co znajdzie podaj log na forum

Następnie ponownie uruchamiasz OTL klikasz raz jeszcze Skanuj i dajesz nowy log na forum Czyli dwa logi OTL jeden z usuwania drugi z nowego skanowania po usuwaniu oraz log Malwarebytes


(Janek Boreczek) #5

Pomogło! Niestety nie dało się tego raportu zacytować. To jest raport z OTL:

All processes killed

========== OTL ==========

No active process named MWSOEMON.EXE was found!

No active process named M3SRCHMN.EXE was found!

Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-4054736284-1458372803-1032554476-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\{00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID{00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D}\ deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\2.bin\MWSSRCAS.DLL moved successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects{00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D}\ deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID{00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D}\ deleted successfully.

File C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\2.bin\MWSSRCAS.DLL not found.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects{07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}\ deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID{07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}\ deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSBAR.DLL moved successfully.

Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}\ deleted successfully.

File C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSBAR.DLL not found.

Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-4054736284-1458372803-1032554476-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}\ not found.

File C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSBAR.DLL not found.

Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\My Web Search Bar Search Scope Monitor deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\M3SRCHMN.EXE moved successfully.

Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\MyWebSearch Email Plugin deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSOEMON.EXE moved successfully.

Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\MyWebSearch Plugin deleted successfully.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\M3PLUGIN.DLL moved successfully.

Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-4054736284-1458372803-1032554476-1002\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Metropolis deleted successfully.

Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-4054736284-1458372803-1032554476-1002\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\SpeedUpMyPC deleted successfully.

========== FILES ==========

C:\Windows\Tasks{BBAEAEAF-1275-40e2-BD6C-BC8F88BD114A}.job moved successfully.

========== COMMANDS ==========

[EMPTYTEMP]

User: All Users

User: Default

->Temp folder emptied: 0 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes

User: Default User

->Temp folder emptied: 0 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes

User: Gość

->Temp folder emptied: 0 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes

->Flash cache emptied: 0 bytes

User: Janek

->Temp folder emptied: 2141421 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 55778662 bytes

->Java cache emptied: 0 bytes

->FireFox cache emptied: 178816418 bytes

->Google Chrome cache emptied: 17949164 bytes

->Flash cache emptied: 3328 bytes

User: ntt

->Temp folder emptied: 0 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes

User: Public

%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes

%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes

%systemroot%\System32 .tmp files removed: 0 bytes

%systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes

Windows Temp folder emptied: 1666162 bytes

RecycleBin emptied: 0 bytes

Total Files Cleaned = 244,00 mb

OTL by OldTimer - Version 3.2.22.3 log created on 03132011_152751

Files\Folders moved on Reboot...

File move failed. C:\Windows\temp_avast_\Webshlock.txt scheduled to be moved on reboot.

Registry entries deleted on Reboot...


(Spandau) #6

To nie jest wszystko o co prosiłem


(Janek Boreczek) #7

Log z Malvarebytes

Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100

Wersja bazy: 5997

Windows 6.0.6002 Service Pack 2

Internet Explorer 8.0.6001.19019

2011-03-13 16:37:47

mbam-log-2011-03-13 (16-37-47).txt

Typ skanowania: Pełne skanowanie (C:\|)

Przeskanowano obiektów: 289110

Upłynęło: 56 minut(y), 9 sekund(y)

Zainfekowanych procesów w pamięci: 0

Zainfekowanych modułów w pamięci: 0

Zainfekowanych kluczy rejestru: 117

Zainfekowanych wartości rejestru: 2

Zainfekowane informacje rejestru systemowego: 0

Zainfekowanych folderów: 17

Zainfekowanych plików: 70

Zainfekowanych procesów w pamięci:

(Nie znaleziono zagrożeń)

Zainfekowanych modułów w pamięci:

(Nie znaleziono zagrożeń)

Zainfekowanych kluczy rejestru:

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{07B18EAB-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib{07B18EA0-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface{07B18EAA-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\MyWebSearchToolBar.SettingsPlugin.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\MyWebSearchToolBar.SettingsPlugin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats{07B18EAB-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved{07B18EAB-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{0F8ECF4F-3646-4C3A-8881-8E138FFCAF70} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib{8CA01F0E-987C-49C3-B852-2F1AC4A7094C} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface{1093995A-BA37-41D2-836E-091067C4AD17} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\FunWebProducts.IECookiesManager.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\FunWebProducts.IECookiesManager (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{147A976F-EEE1-4377-8EA7-4716E4CDD239} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{1E0DE227-5CE4-4ea3-AB0C-8B03E1AA76BC} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{25560540-9571-4D7B-9389-0F166788785A} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib{C8CECDE3-1AE1-4C4A-AD82-6D5B00212144} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface{17DE5E5E-BFE3-4E83-8E1F-8755795359EC} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\FunWebProducts.DataControl.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\FunWebProducts.DataControl (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved{25560540-9571-4D7B-9389-0F166788785A} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{3DC201FB-E9C9-499C-A11F-23C360D7C3F8} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib{E47CAEE0-DEEA-464A-9326-3F2801535A4D} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface{3E1656ED-F60E-4597-B6AA-B6A58E171495} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\FunWebProducts.HTMLMenu.2 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\FunWebProducts.HTMLMenu (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved{3DC201FB-E9C9-499C-A11F-23C360D7C3F8} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{3E720452-B472-4954-B7AA-33069EB53906} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib{3E720450-B472-4954-B7AA-33069EB53906} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface{3E720451-B472-4954-B7AA-33069EB53906} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\MyWebSearch.HTMLPanel.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\MyWebSearch.HTMLPanel (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved{3E720452-B472-4954-B7AA-33069EB53906} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{53CED2D0-5E9A-4761-9005-648404E6F7E5} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\MyWebSearchToolBar.ToolbarPlugin.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\MyWebSearchToolBar.ToolbarPlugin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{63D0ED2C-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib{8E6F1830-9607-4440-8530-13BE7C4B1D14} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface{63D0ED2B-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\FunWebProducts.PopSwatterSettingsControl.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\FunWebProducts.PopSwatterSettingsControl (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved{63D0ED2C-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{7473D292-B7BB-4f24-AE82-7E2CE94BB6A9} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib{7473D290-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface{7473D291-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{7473D294-B7BB-4f24-AE82-7E2CE94BB6A9} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\MyWebSearch.PseudoTransparentPlugin.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\MyWebSearch.PseudoTransparentPlugin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved{7473D294-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{7473D296-B7BB-4f24-AE82-7E2CE94BB6A9} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{84DA4FDF-A1CF-4195-8688-3E961F505983} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{8E6F1832-9607-4440-8530-13BE7C4B1D14} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\FunWebProducts.PopSwatterBarButton.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\FunWebProducts.PopSwatterBarButton (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{938AA51A-996C-4884-98CE-80DD16A5C9DA} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib{29D67D3C-509A-4544-903F-C8C1B8236554} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface{2E3537FC-CF2F-4F56-AF54-5A6A3DD375CC} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{98D9753D-D73B-42D5-8C85-4469CDA897AB} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\FunWebProducts.HTMLMenu.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved{98D9753D-D73B-42D5-8C85-4469CDA897AB} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{9FF05104-B030-46FC-94B8-81276E4E27DF} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ScreenSaverControl.ScreenSaverInstaller.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ScreenSaverControl.ScreenSaverInstaller (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved{9FF05104-B030-46FC-94B8-81276E4E27DF} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{A9571378-68A1-443d-B082-284F960C6D17} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{ADB01E81-3C79-4272-A0F1-7B2BE7A782DC} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\MyWebSearch.OutlookAddin.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\MyWebSearch.OutlookAddin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{B813095C-81C0-4E40-AA14-67520372B987} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\FunWebProducts.KillerObjManager.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\FunWebProducts.KillerObjManager (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{C9D7BE3E-141A-4C85-8CD6-32461F3DF2C7} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\FunWebProducts.HistoryKillerScheduler.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\FunWebProducts.HistoryKillerScheduler (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{CFF4CE82-3AA2-451F-9B77-7165605FB835} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\FunWebProducts.HistorySwatterControlBar.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\FunWebProducts.HistorySwatterControlBar (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{D9FFFB27-D62A-4D64-8CEC-1FF006528805} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib{0D26BC71-A633-4E71-AD31-EADC3A1B6A3A} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface{E342AF55-B78A-4CD0-A2BB-DA7F52D9D25E} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{E79DFBCA-5697-4fbd-94E5-5B2A9C7C1612} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib{E79DFBC0-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface{72EE7F04-15BD-4845-A005-D6711144D86A} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\MyWebSearch.ChatSessionPlugin.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\MyWebSearch.ChatSessionPlugin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved{E79DFBCA-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib{D518921A-4A03-425E-9873-B9A71756821E} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface{CF54BE1C-9359-4395-8533-1657CF209CFE} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib{F42228FB-E84E-479E-B922-FBBD096E792C} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface{6E74766C-4D93-4CC0-96D1-47B8E07FF9CA} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{56256A51-B582-467e-B8D4-7786EDA79AE0} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{56256A51-B582-467e-B8D4-7786EDA79AE0} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings{00A6FAF1-072E-44CF-8957-5838F569A31D} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats{00A6FAF1-072E-44CF-8957-5838F569A31D} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings{07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats{07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy{59C7FC09-1C83-4648-B3E6-003D2BBC7481} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy{68AF847F-6E91-45dd-9B68-D6A12C30E5D7} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy{9170B96C-28D4-4626-8358-27E6CAEEF907} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy{D1A71FA0-FF48-48dd-9B6D-7A13A3E42127} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy{DDB1968E-EAD6-40fd-8DAE-FF14757F60C7} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy{F138D901-86F0-4383-99B6-9CDD406036DA} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\LKGGOPABUH (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MyWebSearch (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\NtWqIVLZEWZU (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\VXEG3ZNNE5 (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\XML (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\ (Hijack.Zones) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FocusInteractive (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Fun Web Products (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MyWebSearch (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\RunDll32Policy\f3ScrCtr.dll (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Multimedia\WMPlayer\Schemes\f3pss (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\MyWebSearch.OutlookAddin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Word\Addins\MyWebSearch.OutlookAddin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\MyWebSearch bar Uninstall (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

Zainfekowanych wartości rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Media\WMSDK\Sources\f3PopularScreensavers (Adware.MyWebSearch) -> Value: f3PopularScreensavers -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform\FunWebProducts (Adware.MyWebSearch) -> Value: FunWebProducts -> Quarantined and deleted successfully.

Zainfekowane informacje rejestru systemowego:

(Nie znaleziono zagrożeń)

Zainfekowanych folderów:

c:\program files\funwebproducts (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\funwebproducts\screensaver (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\funwebproducts\screensaver\Images (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\1.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\Avatar (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\Game (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\History (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\icons (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\Message (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\Notifier (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\Settings (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\SrchAstt (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\SrchAstt\1.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\SrchAstt\2.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

Zainfekowanych plików:

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\F3HISTSW.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\F3DTACTL.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\F3HTMLMU.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\M3HTML.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\F3POPSWT.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\M3SKIN.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\F3CJPEG.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\F3SCRCTR.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\M3OUTLCN.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\F3HTTPCT.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\M3MSG.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\F3REPROX.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\MWSOEPLG.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\$Recycle.Bin\s-1-5-21-4054736284-1458372803-1032554476-1001\$R5UIB5M.exe (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\1.bin\F3SCRCTR.DLL (PUP.FunWebProducts) -> Not selected for removal.

c:\program files\mywebsearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\1.bin\MWSOESTB.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\F3IMSTUB.DLL (PUP.FunWebProducts) -> Not selected for removal.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\F3PSSAVR.SCR (PUP.FunWebProducts) -> Not selected for removal.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\F3RESTUB.DLL (PUP.FunWebProducts) -> Not selected for removal.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\F3SCHMON.EXE (PUP.FunWebProducts) -> Not selected for removal.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\F3WPHOOK.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\M3HIGHIN.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\M3IDLE.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\M3IMPIPE.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\M3MEDINT.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\M3SKPLAY.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\M3SLSRCH.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\MWSOESTB.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\MWSSVC.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\NPMYWEBS.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Windows\System32\f3PSSavr.scr (PUP.FunWebProducts) -> Not selected for removal.

c:_OTL\movedfiles\03132011_152751\c_program files\mywebsearch\bar\2.bin\M3PLUGIN.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:_OTL\movedfiles\03132011_152751\c_program files\mywebsearch\bar\2.bin\M3SRCHMN.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:_OTL\movedfiles\03132011_152751\c_program files\mywebsearch\bar\2.bin\MWSBAR.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:_OTL\movedfiles\03132011_152751\c_program files\mywebsearch\bar\2.bin\MWSOEMON.EXE (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:_OTL\movedfiles\03132011_152751\c_program files\mywebsearch\SrchAstt\2.bin\MWSSRCAS.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\M3FFXTBR.JAR (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\F3BKGERR.JPG (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\F3SPACER.WMV (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\F3WALLPP.DAT (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\FWPBUDDY.PNG (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\m3ffxtbr.manifest (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\M3NTSTBR.JAR (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\2.bin\m3ntstbr.manifest (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\Avatar\COMMON.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\Game\CHECKERS.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\Game\CHESS.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\Game\REVERSI.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\icons\CM.ICO (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\icons\MFC.ICO (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\icons\PSS.ICO (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\icons\SMILEY.ICO (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\icons\WB.ICO (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\icons\ZWINKY.ICO (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\Message\COMMON.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\Notifier\COMMON.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\Notifier\DOG.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\Notifier\FISH.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\Notifier\KUNGFU.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\Notifier\LIFEGARD.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\Notifier\MAID.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\Notifier\MAILBOX.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\Notifier\OPERA.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\Notifier\ROBOT.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\Notifier\SEDUCT.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\Notifier\SURFER.F3S (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mywebsearch\bar\Settings\s_pid.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

-- Dodane 13.03.2011 (N) 17:03 --

Log z OTL jest tu: http://wklej.to/8bDoc


(Spandau) #8

W związku z tym nowym wpisem

Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

W logu oprócz Avasta widzę Avirę (lub pozostałości po niej) jeden antywirus należy odinstalować Jeśli masz z tym problem pisz będziemy usuwać ręcznie

W okno Własne opcje skanowania / skrypt w OTL wklej:

Klikasz na Wykonaj skrypt. Zgadzasz się na restart komputera. Log z usuwania na forum

Proszę wykonać pełny skan Dr.WEB CureIt! Jeśli coś znajdzie podaj raport na forum

Podaj raport Gmera na obecność rootkitów Jak prawidłowo przygotować system i wykonać skan Gmerem znajdziesz tutaj http://www.fixitpc.pl/topic/60-diagnost ... u-rootkit/

Po tym podaj nowy log OTL Uruchamiasz OTL klikasz Skanuj i prezentujesz powstały raport na forum Teraz proszę nic nie wklejać W okno Własne opcje skanowania / skrypt jak zrobiłeś to ostatnio


(Janek Boreczek) #9

Nie mogę odinstalować Aviry. Poza tym, ta instrukcja wyłączania przywracania systemu jest do Windows XP, a ja mam Vistę Home Premium. Nie do końca rozumiem, jakie to może mieć również konsekwencje.


(Spandau) #10

W okno Własne opcje skanowania / skrypt w OTL wklej:

Klikasz na Wykonaj skrypt. Zgadzasz się na restart komputera. Log z usuwania na forum Reszte instrukcji masz w poście powyżej

Przepraszam pomyliłem linki http://www.vista.pl/artykuly/11250_przy ... vista.html Nie będzie miało żadnych konsekwencji ponieważ po usunięciu infekcji włączysz przywracanie i utworzysz sobie nowy punkt przywracania Jeśli tego nie zrobisz system utworzy taki punkt za Ciebie


(Janek Boreczek) #11

Odinstalowałem Avirę za pomocą tego skryptu. Przechodzę do etapu z wyłączaniem przywracania. Tu jest log z usuwania Aviry, jeśli jest dla Pana przydatny: http://wklej.to/pmcxw

-- Dodane 14.03.2011 (Pn) 16:33 --

Jest to ( http://wklej.to/KX1MM) log z wykonania tego skrypta:

-- Dodane 14.03.2011 (Pn) 17:34 --

Nie mogę w żaden sposób wykonać pełnego skanu za pomocą Dr Web, jedynie szybki, który niczego nie wykazał.


#12

jbor , proszę o zapoznanie się z tematem zasady-wklejania-logow-forum-t253052.html i dostosowanie się do niego. W przeciwnym wypadku temat poleci do kosza.


(Spandau) #13

Jeszcze prosiłem o to

Może spróbuj użyć KVRT http://www.dobreprogramy.pl/Kaspersky-V ... 12768.html


(Janek Boreczek) #14

Kaspersky zatrzymał się przy skanowaniu na 5%, powtarzał non stop kilka tych samych elementów ( tyle pamiętam,że było tam coś związane z Apple)


(Spandau) #15

W takim razie przeskanuj system Avastem który masz na dysku Nadal brakuje raportu Gmera


(Janek Boreczek) #16

Avast nie znalazł zagrożenia


(Spandau) #17

Uruchom OTL klikasz Sprzątanie To wszystko


(Janek Boreczek) #18

Avast nie znalazł nic, dosłownie nic.


(Spandau) #19

Wiem, dlatego piszę że to moim zdaniem wszystko.


(Janek Boreczek) #20

Avast nie wykrył dosłownie niczego! !!

-- Dodane 23.03.2011 (Śr) 17:59 --

Avast nic nie wykrył.