Problem z svchost.exe


(Lukasz 01) #1

Witam

Ostatnio mam problem z owym plikiem. Na początku gdy robiłem formata i system był świeży owa aplikacja nie skakała mi aż do 50% zużycia procesora, a teraz właśnie tak jest. Jest to uporczywe dla mnie bo podczas grania wtedy kiedy wzrasta wykorzystanie przez aplikację 50% procesora gra przycina się i zwalnia. Zauważyłem że coś nie tak z tym się stało kiedy zwiększyłem limit dostępnych połączeń w Bit Spirycie, lecz nie mogę tego cofnąć by upewnić się że to napewno to (bo nie wiem jak).

Niżej wyciąg loga z Hijackthis'a:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:56:54, on 2007-06-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Hamachi\hamachi.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\PROGRA~1\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Documents and Settings\Łukasz\Pulpit\HijackThis.exe

D:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "c:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] c:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = D:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: hamachi.lnk = C:\Program Files\Hamachi\hamachi.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - D:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - D:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

(Gutek) #2

Daj log z Combofix


(Lukasz 01) #3

Proszę bardzo log z Combofix'a


(Gutek) #4

Jest czysto :slight_smile: