Problem z systemem


(Johny124) #1

mam problem nie wiem za bardzo jak to opisać ... problem polega na tym że po włączeniu komputera po około pięciu minutach zawiesza się dolny pasek nie działa "start" a włączane programy nie odpowiadają , problem jest o tyle dziwny że robiłem dwukrotnie format dysku i wgrywałem windowsa i za każdym razem jest tak samo :?


(Qiko) #2

wrzcuaj logi z hijacka i silent runners.


(Adarek) #3

Przy wyciagniętym kabelku od sieći ??

Najpierw system , poprawki , wszystkie anty , firewal i dopiero włączasz sie do sieci. Albo przynajmniej wszystkie anty , firewal .

Albo sprzęt pada . np zasilacz albo kondensatory na płycie , wiatraki zatkane paprochami , brune styki itp.


(Johny124) #4

Tak przy wyciągniętym kabelku. denerwuje mnie to już

to mój log z hijacka . jak dla mnie wszystko jest w pożądku

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 02:58:48, on 2006-08-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\WINDOWS\SOINTGR.EXE

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Save\Save.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

F:\Programy\HiJack\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM..\Run: [sO5 Integrator Pass Two] C:\WINDOWS\SOINTGR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM..\Run: [eDonkey2000] C:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe -t

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [WhenUSave] "C:\Program Files\Save\Save.exe"

O4 - Global Startup: RaConfig.lnk = C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe


(adam9870) #5

W dodań/usuń programy sprawdź czy jest Save , jeżeli tak to odinstaluj. Folder usuwasz w trybie awaryjnym a wpis w HijackThis.

Po wykonaniu wklej nowy log z HijackThis plus z SilentRunners


(far cry) #6

podczas skanowania i innych rzeczy min. przerabiania wiesza mi sie komputer nie moge go zresetowac tylko poprzez wyłaczenie z listwy oge go odpalic na nowo, logi juz wkleiłem dziekuje za pomoc


(Johny124) #7

adam9870 już to zrobiłem i nadal jest tak samo ... jest jeszcze coś ... svchost.exe

jak uruchamiam kompa , włanczam menadżer zadań i wyłanczam w procesach svchost.exe bo zajmuje mi 99 CPU :?


(Zielonomi6) #8

mam to samo, to na bank jakiś wirus bo 15 dni temu jak zrobiłem formata to zacząl sie ten problem. wcześniej tego nie było a bankowo nie ruszalem nic w kompie


(Bbieniol) #9

Z0nK --> załóż nowy temat i wklej logi :slight_smile:

Johny007 --> zostałeś poproszony o log z Silenta - gdzie on jest?


(Johny124) #10

z miłą chęcią bym to zrobił ... ale ja nie wiem co to jest Silent :wink:


(Yogi Fazzi) #11

poczytaj ten temat

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654


(Johny124) #12

"Silent Runners.vbs", revision 46, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"

Startup items buried in registry:


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["sms-express.com"]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"avgnt" = ""C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min" ["Avira GmbH"]

"SO5 Integrator Pass Two" = "C:\WINDOWS\SOINTGR.EXE" [null data]

"SunJavaUpdateSched" = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe" ["Sun Microsystems, Inc."]

"HPDJ Taskbar Utility" = "C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe" ["HP"]

"eDonkey2000" = "C:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe -t" [null data]

"Onet.pl AutoUpdate" = ""C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe" /updateexetsr" ["Onet.pl"]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

-> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

\InProcServer32(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

-> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{45AC2688-0253-4ED8-97DE-B5370FA7D48A}" = "Shell Extension for Malware scanning"

-> {HKLM...CLSID} = "Shell Extension for Malware scanning"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\shlext.dll" ["H+BEDV Datentechnik GmbH"]

"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}" = "Shell Search Band"

-> {HKLM...CLSID} = "Shell Search Band"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]

HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

Shell Extension for Malware scanning(Default) = "{45AC2688-0253-4ED8-97DE-B5370FA7D48A}"

-> {HKLM...CLSID} = "Shell Extension for Malware scanning"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\shlext.dll" ["H+BEDV Datentechnik GmbH"]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

Shell Extension for Malware scanning(Default) = "{45AC2688-0253-4ED8-97DE-B5370FA7D48A}"

-> {HKLM...CLSID} = "Shell Extension for Malware scanning"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\shlext.dll" ["H+BEDV Datentechnik GmbH"]

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\5zn4p1\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"

Enabled Screen Saver:


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]

Startup items in "5zn4p1" & "All Users" startup folders:


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"RaConfig" -> shortcut to: "C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe" ["Ralink Technology, Corp."]

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 04, 07 - 12

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 05 - 06

Toolbars, Explorer Bars, Extensions:


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}"

-> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

-> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_06"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


AntiVir PersonalEdition Classic Guard, AntiVirService, "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe" ["AVIRA GmbH"]

AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler, AntiVirScheduler, "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe" ["Avira GmbH"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]

Print Monitors:


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

hpzlnt05\Driver = "hpzlnt05.dll" ["HP"]


  • This report excludes default entries except where indicated.

  • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

  • To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.

---------- (total run time: 76 seconds, including 10 seconds for message boxes)


(Bbieniol) #13

Log jest czysty :slight_smile:

O usłudze svchost.exe poczytaj TUTAJ, a tutaj masz funkcje przez niego spełniane


(far cry) #14

poradziłem sobie z problemem troche śmieszna sprawa ale przyczyną zawieszania komputera było zaśmiecenie wiatraka!

wystarczyło go przeczyścić i smiga teraz pięknie !

dzieki za rady i pozdrawiam wszystkich


(Zielonomi6) #15

Far cry ale którego wiatraka ?? tego od zasilacza !!


(far cry) #16

he he dowcipny :evil:


(Badzio9) #17

Johny007 robisz tak: start>uruchom>wklepujesz services.msc i wyłączasz Background Intelligent Transfer Service (Usługa inteligentnego transferu w tle).