Problem z systemkiem iks-pe


(system) #1

hej witam :slight_smile: bardzo prosze o pomoc w moim systemie XP dzieje sie cos dziwnego mianowicie co jakis czas uruchamia mi sie poczta i chce wysylac emil , pozatym zaobserwowalem iz podczas uruchomienia windowsa uruchamia sie jakies dziwne okno na kilka secund i znika , przeskanowalem kompa nortonem 2006 (wszystkie najnowsze aktualizacje) i nic nie wykryl zadnego virusa , przeskanowalem tez w sieci mksem z najn. baza danych i rowniez czysto ...ponizej przedstawiam skan z Hijack-a ...Bardzo prosze o pomoc :slight_smile: pozdrawiam :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 08:30:43, on 2008-08-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\winlogon.exe

C:\WINDOWS\runsql.exe

C:\WINDOWS\sv.exe

C:\WINDOWS\svzip.exe

C:\WINDOWS\svhoster.exe

C:\WINDOWS\vlc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\wdmon.exe

C:\WINDOWS\svx.exe

C:\WINDOWS\svw.exe

C:\WINDOWS\svc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Programy\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 艁膮cza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe

O4 - HKLM..\Run: [AHQInit] C:\Program Files\Creative\SBLive\Program\AHQInit.exe

O4 - HKLM..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [updateWin] C:\WINDOWS\system32\1041p.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinLogon] C:\WINDOWS\winlogon.exe

O4 - HKLM..\Run: [runsql] C:\WINDOWS\runsql.exe

O4 - HKLM..\Run: [netsv32] C:\WINDOWS\sv.exe

O4 - HKLM..\Run: [netzip] C:\WINDOWS\svzip.exe

O4 - HKLM..\Run: [net64] C:\WINDOWS\svhoster.exe

O4 - HKLM..\Run: [vlc] C:\WINDOWS\vlc.exe

O4 - HKLM..\Run: [wdmon] C:\WINDOWS\wdmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [netx] C:\WINDOWS\svx.exe

O4 - HKLM..\Run: [netw] C:\WINDOWS\svw.exe

O4 - HKLM..\Run: [netc] C:\WINDOWS\svc.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [updateWin] C:\WINDOWS\system32\1041p.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [updateWin] C:\WINDOWS\system32\1041p.exe

O4 - HKCU..\RunServices: [updateWin] C:\WINDOWS\system32\1041p.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\Microsoft Office\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://217.117.128.162/activex/AxisCamControl.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{C1F6CAD0-3029-46D8-8729-E739A54DC9AB}: NameServer = 80.85.224.50,212.160.238.2

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PifEng.dll (file missing)

O23 - Service: Us艂uga Auto-Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Us艂uga Norton Protection Center (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe


(Wesseb) #2

Pobierz ComboFix i daj z niego log


(huber2t) #3

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Otw贸rz notatnik i wklej do niego:

File::

C:\WINDOWS\system32\1041p.exe

C:\WINDOWS\winlogon.exe

C:\WINDOWS\runsql.exe

C:\WINDOWS\sv.exe

C:\WINDOWS\svzip.exe

C:\WINDOWS\svhoster.exe

C:\WINDOWS\vlc.exe

C:\WINDOWS\wdmon.exe

C:\WINDOWS\svx.exe

C:\WINDOWS\svw.exe

C:\WINDOWS\svc.exe

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeci膮gnij i upu艣膰 ikonk臋 CFScript.txt na ikonk臋 ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie si臋 usuwanie i powstanie log, kt贸ry dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w po艣cie dajesz tylko link


(system) #4

oto log :

http://wklej.org/id/620/


(huber2t) #5

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Otw贸rz notatnik i wklej do niego:

File::

C:\WINDOWS\system32\1812999482.dat


Registry::

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Resume copy"=-

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeci膮gnij i upu艣膰 ikonk臋 CFScript.txt na ikonk臋 ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie si臋 usuwanie i powstanie log, kt贸ry dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w po艣cie dajesz tylko link


(system) #6

http://wklej.org/id/623/


(huber2t) #7

Log wyglada na czysty

usu艅 r臋cznie folder C: \Qoobox , usu艅 instalk臋 Combofix z dysku.

Przeczy艣膰 komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizacj臋 autostartu

Wy艂膮cz i w艂膮cz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!


(JNJN) #8

Prosz臋 zmieni膰 temat na konkretny, opcja edytuj.JNJN


(system) #9

wyglada na to iz podane operacje pomogly juz wszytko jest okej :))

huber2t WIELKIE PODZIEKOWANIE !!


(huber2t) #10

Przeskanuj jeszcze antywirusem i daj z niego raport na forum


(system) #11

skanowalem Kaspersky Anti-Virus wszystkie sektory ,dyski obszary .....w raporcie nie wykryto 偶adnych wirusow.......pozdrawiam i dzieki raz jeszcze huber2t za pomocna pomoc ;p :slight_smile: .....temat zakonczony pozdr