Problem z szybkością komputera


(Hormanicus) #1


(Gblade) #2

start>>>uruchom>>>services.msc>>>zatrzymaj i wyłącz usługę Windows Log

1.Startujesz do trybu awaryjnego

2.Wyłanczasz przywracanie systemu (tylko Me/Xp)

3.Kasujesz wpisy w HijackThis

4.Kasujesz pogrubione pliki/foldery

5.Dajesz nowy log z hjt + log z Silent Runners


(Hormanicus) #3

nie wiem czy pomogło bo nie jestem pewien jak zakonczyc operacje...

Po wyjsciu z systemu safemode mam opcje powrotu do normalnego ustawienia z oryginalnym boot lub pozostaniu na trybie diagnostycznym lub jakoś tak ze zmodyfikowanym boot. Wybrałem system oryginalny...


(Gblade) #4

start>>>uruchom>>>services.msc>>>zatrzymaj i wyłącz usługe Windows Log

skasuj pogrubiony plik ręcznie a wpis hijackiem.


(Kuz5) #5

Proszę zmienic tytuł tematu na konkretny :?


(Hormanicus) #6

wyłączyłem usługę Windows log na czas przeprowadzenia czyszczenia a potem ją znowu włączyłęm, Zatem czy ma być ta funkcja wylączona na stale?

W drugim logu który zamieściłem nie ma plików pogrubionych...


(Gblade) #7

a po co ją włączałeś ? , masz wyłączyć i wywalić z rejestru, kasując wpis i plik jeśli będzie na dysku


(Hormanicus) #8

hm a teraz?


(Kuz5) #9

Czysto