Problem z textarea


(Blask Ognia) #1

Dlaczego kiedy wstawić tekst zawierający znaki ENTER w textarea ze zmiennej:

Pojawiają się znaki \r\n Próbwałem z filtrowaniem i również nic nie dało:

'.nl2br($zmienna).'


(Piotrek Płatek) #2

Napisz po Polsku to pomożesz nam i sobie.


(system) #3

podstaw tekst do zmiennej w taki sposób:

$tekst = "pierwszy wiersz\ndrugi wiersz\ntrzeci wiersz\n";