Problem z The Bat!


(Stachan) #1

Używam The Bat! Professional Edition wersja 3.0.1.33

Jak w "Odebranych" uporządkować alfabetycznie foldery, które sukcesywnie dodawałem od kilku miesięcy?


(Okhan) #2

Próbowałeś kliknąć w kolumnę "Nazwa" w oknie, gdzie masz listę kont i folderów?