Problem z trojanami.Prosze o pomoc

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:48:48, on 2006-03-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

D:\Programy\Norton Internet Security\NISUM.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\VM_STI.EXE

D:\Programy\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe

D:\Programy\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

D:\Programy\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe

D:\Programy\DAEMON Tools\daemon.exe

D:\Programy\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

D:\Programy\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\Programy\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Programy\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Programy\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\Programy\NORTON~3\SPEEDD~1\nopdb.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

D:\Programy\Skype\Phone\Skype.exe

D:\Programy\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

D:\Programy\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Programy\WinAce\WinAce.exe

C:\DOCUME~1\WACICI~1\USTAWI~1\Temp\~AceTemp\hijackthis[1]\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 62.189.6.78 _sip._tls.sip1.callserve.com

O1 - Hosts: 62.189.6.78 _sip._ssl.sip1.callserve.com

O1 - Hosts: 62.189.6.79 _sip._tls.sip2.callserve.com

O1 - Hosts: 62.189.6.79 _sip._ssl.sip2.callserve.com

O1 - Hosts: 62.189.6.85 _sip._tls.sip5.phoneserve.com

O1 - Hosts: 62.189.6.85 _sip._ssl.sip5.phoneserve.com

O1 - Hosts: 62.189.6.86 _sip._tls.sip6.phoneserve.com

O1 - Hosts: 62.189.6.86 _sip._ssl.sip6.phoneserve.com

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Programy\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Programy\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] D:\Programy\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [BigDogPath] C:\WINDOWS\VM_STI.EXE USB PC Camera 301P

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Ulead Memory Card Detector] D:\Programy\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] D:\Programy\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "D:\Programy\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\Programy\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Programy\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Anti Trojan Elite] D:\Programy\Anti Trojan Elite\TJEnder.exe :NO

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Programy\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = D:\Programy\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = D:\Programy\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Programy\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\ProgramY\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/poker_2_0_0_39.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O20 - Winlogon Notify: winrge32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\winrge32.dll

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Proxy Service (ccPxySvc) - Symantec Corporation - D:\Programy\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Usługa Auto-Protect w programie Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Programy\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Internet Security Accounts Manager (NISUM) - Symantec Corporation - D:\Programy\Norton Internet Security\NISUM.EXE

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - D:\Programy\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - D:\Programy\NORTON~3\SPEEDD~1\nopdb.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\Sym

WSC.exe

Widziałeś ten komunikat Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów zastosuj sie do niego

W trybie awaryjnym z wyłącząnym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Poza tym czysto :slight_smile:

Zastosowalem sie do twoich wskazowek ale niestety pliku WINRGE32DLL nie moge usunac.moze jest jakis inny sposob??

W takim razie usuń ten plik programem Pocket Killbox. Odpalasz kildboxa, Zaznaczasz Delete on Reboot , potem w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżke:

C:\WINDOWS\SYSTEM32\ winrge32.dll

Program potem będzie pytal o resecik, oczywiscie masz się zgodzić…

Po tym wszystkim co napisał …::Bieniol::… oraz ja daj nowego loga z HijackThis (kontrolnie).

PS. Popraw tytuł tematu.

Tutaj masz dokładnie opisane: Usuwanie plików będących w użyciu. - bo rozumiem, że na tym polega Twój problem z usunięciem tego pliku :slight_smile:

Czemu nie usunołeś :?

w awaryjnym z wylaczonym przywarcaniem systemu usun wpis w HijackThis a plik tak jak pisałem wcześniej kildboxem.

Usuń w Hijacku ten wpis a plik nadal ręcznie za pomocą Killboxa (opisane wyżej):

Poza tym już czysto :slight_smile:

nie wiem o co biega :shock: ale w awaryjnym oczywiscie z wylaczonym przywracaniem systemu usuwalem wpis w Hijack…(wedle instrukcji) nastepnie plik winrge32.dll usunolem programe od Ciebie .Sprawdzilem nastepnie folder system 32 i nie ma juz tam tego pliku.To nie kumam??Moze zrobic to ponownie??

No to może zrób. A potem nowy log i wreście popraw tytuł tematu

To wejdź jeszcze raz do awaryjnego (upewnij się, że pliku już nie ma) i usuń ten wpis:

I daj log do kontroli…

Przecież nie ma juz tego pliku. To pozostałość wpisu w Rejestrze i nalezy go usunąc Hijackiem

Możesz jeszcze zrobić to:

Start => Uruchom => wpisz msconfig z zakładki Uruchamianie możesz odznaczyć:

CTHELPER.EXE

ADGJDet.exe

nwiz.exe

ccApp.exe

SNDMon.exe

hpcmpmgr.exe

Monitor.exe

HPWuSchd2.exe

daemon.exe

NeroCheck.exe

winampa.exe

jusched.exe

Start > Programy > Autostart > kasacja z prawokliku

sprawdzilem wszystko ponownie i mam nadzieje ze jest OK oto log

Teraz juz wszystko dobrze :slight_smile:

Dla zoptymalizowania pracy systemu mozesz zrobić to, co napisał Robinhio :slight_smile:

i jeszcze jedno to jest rejest po wcziorajszym skanowaniu online

C:\System Volume Information_restore{7C88BA2C-B3AA-4925-AE21-155604C06277}\RP131\A0045337.dll Zainfekowany: Trojan-Downloader.Win32.Small.cml pominięty

C:\System Volume Information_restore{7C88BA2C-B3AA-4925-AE21-155604C06277}\RP131\A0045339.EXE Zainfekowany: Trojan-Downloader.Win32.Adload.z pominięty

C:\System Volume Information_restore{7C88BA2C-B3AA-4925-AE21-155604C06277}\RP131\A0045341.EXE Zainfekowany: Trojan-Downloader.Win32.Adload.z pominięty

C:\System Volume Information_restore{7C88BA2C-B3AA-4925-AE21-155604C06277}\RP131\A0045342.dll Zainfekowany: Trojan-Downloader.Win32.Small.cml pominięty

C:\System Volume Information_restore{7C88BA2C-B3AA-4925-AE21-155604C06277}\RP131\A0045344.dll Zainfekowany: Trojan-Downloader.Win32.Small.cml pominięty

C:\System Volume Information_restore{7C88BA2C-B3AA-4925-AE21-155604C06277}\RP131\A0045346.dll Zainfekowany: Trojan-Downloader.Win32.Small.cml pominięty

C:\System Volume Information_restore{7C88BA2C-B3AA-4925-AE21-155604C06277}\RP131\A0045348.dll Zainfekowany: Trojan-Downloader.Win32.Small.cml pominięty

C:\System Volume Information_restore{7C88BA2C-B3AA-4925-AE21-155604C06277}\RP135\A0045458.exe Zainfekowany: Trojan-Downloader.Win32.VB.yu pominięty

C:\System Volume Information_restore{7C88BA2C-B3AA-4925-AE21-155604C06277}\RP135\A0045461.exe Zainfekowany: Trojan-Downloader.Win32.PurityScan.bt pominięty

D:\Programy\Norton AntiVirus\Quarantine\1071130A.wmf Zainfekowany: Exploit.Win32.IMG-WMF.u pominięty

D:\Programy\Norton AntiVirus\Quarantine\63C73A27 Zainfekowany: Trojan-Downloader.Win32.Small.cml pominięty

Złączono Posta : 24.03.2006 (Pią) 22:39

Wielkie dzieki wszystkim za pomoc !!

Jak uzyskać dostęp do folderu System Volume Information

http://support.microsoft.com/kb/309531/PL/ - gdy będziesz miał dostęp usuń wskazany syf przez scanery :wink:

juz mi w kompie wszystko gra!! wielkie dzieki!! POZDRO! :smiley: