Problem z trojanami


(Spaterek) #1

Witam .

NOD 32 podczas dogłębnej analizy widzi pełno trojanów. Ciągler je usuwam, a one powstają . Mój Log z HijackThis :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:31:44, on 2007-08-18

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system\smss.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\WINDOWS\System32\mmdmm.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\directxclickers.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\ASUS\Asus Probe\AsusProb.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\Eset\nod32.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\wscvs.exe

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: WebAssist - {85589B5D-D53D-4237-A677-46B82EA275F3} - C:\WINDOWS\WebAssist.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [mmsass] mmdmm.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [startdrv] C:\WINDOWS\Temp\startdrv.exe

O4 - HKLM..\Run: [Microsoft Directx clicks] directxclickers.exe

O4 - HKLM..\Run: [Windows Server Client Verification Service] "C:\WINDOWS\system32\wscvs.exe" *

O4 - HKLM..\Run: [Program Access Service] mbgtcfcdsq.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Asus Probe\AsusProb.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM..\RunServices: [Windows System Update Tools] upds.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [mmsass] mmdmm.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Microsoft Directx clicks] directxclickers.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Program Access Service] mbgtcfcdsq.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Microsoft Directx clicks] directxclickers.exe

O4 - HKCU..\RunServices: [Auto File System Conversion Utility] C:\WINDOWS\system32\scricon.exe

O4 - HKCU..\RunServices: [Microsoft Directx clicks] directxclickers.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [Microsoft Directx clicks] directxclickers.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [Windows Server Client Verification Service] "C:\WINDOWS\system32\wscvs.exe" * (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\RunServices: [Auto File System Conversion Utility] C:\WINDOWS\system32\scricon.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS.DEFAULT..\RunServices: [Auto File System Conversion Utility] C:\WINDOWS\system32\scricon.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{AAD38F1D-E95E-43E6-BF1F-31A570E63BDE}: NameServer = 213.241.79.37 83.238.255.76

O20 - Winlogon Notify: crypt - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crypts.dll

O23 - Service: mika_serv (mikaserv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\mikaserv.exe (file missing)

O23 - Service: ms hexidecimal defx (mshexdefx) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\dllcache\ivchost.exe (file missing)

O23 - Service: Network Windows Service (MSWindows) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\urdvxc.exe (file missing)

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Windows NT Session Manager (WINNTSMSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system\smss.exe

O23 - Service: Windows Server Client Verification Service (wscvs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wscvs.exe (file missing)

--

End of file - 6586 bytes

Pomocy. Jestem zielony w te klocki.


(jessica) #2

Jak widać - NOD się nie mylił!

Wpisy "F2", "02" i "04" możesz od razu sfiksować w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

Pozostałe dopiero po usuwaniu plików i usług.

Użyj najpierw SDFix.

Potem ComboFix:

(na dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.

Daj też oczywiście raport SDFix oraz nowy log Hijacka.

jessi