Problem z trojanem


(Wuwu2) #1

zlapalem jakies swinstwo na kompa ktore ustawilo srone startowa na about blank i uniemozliwia otwarcie strony onetu..jak rowniez wysylanie poczty..AVG Free wykryl trojana pod siezka dostepu C:\win\sys\IPSTV.DLL...ale nie potrafi go usunac ..co robic pomozcie!


(Musg) #2

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654


(Wuwu2) #3

dobra dzieki…jak sie z tym uporam to wysle loga…wadliwa strone z tym swinstwem podeslal ktos na gg :smiley:

Złączono Posta : 26.08.2005 (Pią) 15:57

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:58:45, on 05-08-26

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\APPER.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\MKS_MENU.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\MKS_MON.EXE

C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGCC.EXE

C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGEMC.EXE

C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGAMSVR.EXE

C:\PROGRAM FILES\SPYWARE DOCTOR\SWDOCTOR.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\MKS_SCAN.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\JAVAIT32.EXE

C:\PROGRAM FILES\OUTLOOK EXPRESS\MSIMN.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINRAR\WINRAR.EXE

C:\WINDOWS\TEMP\RAR$EX17.421\HIJACKTHIS.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system\ipstv.dll/sp.html#69589

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system\ipstv.dll/sp.html#69589

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\system\ipstv.dll/sp.html#69589

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system\ipstv.dll/sp.html#69589

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system\ipstv.dll/sp.html#69589

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system\ipstv.dll/sp.html#69589

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system\ipstv.dll/sp.html#69589

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O2 - BHO: Class - {AE884A96-1EF5-429D-849F-84B4D4D79959} - C:\WINDOWS\SYSTEM\IPCI.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM…\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM…\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM…\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM…\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM…\Run: [MKS_MON] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_mon.exe

O4 - HKLM…\Run: [WINPD.EXE] C:\WINDOWS\SYSTEM\WINPD.EXE

O4 - HKLM…\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGCC.EXE /STARTUP

O4 - HKLM…\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGEMC.EXE

O4 - HKLM…\Run: [AVG7_AMSVR] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGAMSVR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [JAVAIT32.EXE] C:\WINDOWS\JAVAIT32.EXE

O4 - HKLM…\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM…\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [APPER.EXE] C:\WINDOWS\SYSTEM\APPER.EXE /s

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE” /tray

O4 - HKCU…\Run: [spyware Doctor] “C:\PROGRAM FILES\SPYWARE DOCTOR\SWDOCTOR.EXE” /Q

O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204