Problem z trojanem


(Lisek569) #1

ostatbio złapałem trojana i nie moge go usunąć oto logon z hijackthis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:21:18, on 2005-10-07

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\BT Voyager 105 ADSL Modem\dslstat.exe

C:\Program Files\BT Voyager 105 ADSL Modem\dslagent.exe

C:\Program Files\VoyagerTest\fts.exe

C:\program files\onflow\uninstall onflow.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

C:\Program Files\Belkin\Belkin 802.11g Wireless PCI Card Configuration Utility\utility.exe

C:\Program Files\E-Color\True Internet Color\TICIcon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\AOL\ACS\AOLacsd.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\AOL\ACS\AOLDial.exe

C:\PROGRA~1\AOL9~1.0\aoltray.exe

C:\Program Files\AOL 9.0\waol.exe

C:\Program Files\AOL 9.0\shellmon.exe

C:\Program Files\Common Files\AOL\aoltpspd.exe

C:\PROGRA~1\AOLCOM~1\COMPAN~1.EXE

C:\PROGRA~1\COMMON~1\AOL\AOLSPY~1\AOLSPS~1.EXE

C:\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,First Home Page = C:\Program Files\AOL Toolbar\welcome.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: URLLink Class - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet6_38.dll

O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: WhIeHelperObj Class - {c900b400-cdfe-11d3-976a-00e02913a9e0} - C:\Program Files\webHancer\programs\whiehlpr.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: AOL Toolbar - {4982D40A-C53B-4615-B15B-B5B5E98D167C} - C:\Program Files\AOL Toolbar\toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [DSLSTATEXE] C:\Program Files\BT Voyager 105 ADSL Modem\dslstat.exe icon

O4 - HKLM\..\Run: [DSLAGENTEXE] C:\Program Files\BT Voyager 105 ADSL Modem\dslagent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [%FP%Friendly fts.exe] "C:\Program Files\VoyagerTest\fts.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Onflow] "C:\program files\onflow\uninstall onflow.exe" -ofpid

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup -s

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AOLDialer] C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLDial.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AOL Spyware Protection] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\AOL\AOLSPY~1\AOLSP Scheduler.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - Global Startup: 3Deep.lnk = C:\Program Files\E-Color\3Deep\3Deepctl.exe

O4 - Global Startup: AOL 9.0 Tray Icon.lnk = C:\Program Files\AOL 9.0\aoltray.exe

O4 - Global Startup: AOL Companion.lnk = C:\Program Files\AOL Companion\companion.exe

O4 - Global Startup: Belkin 802.11g Wireless PCI Card Configuration Utility.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: SonnReg.lnk = C:\Program Files\E-Color\Registration\SonnReg.exe

O4 - Global Startup: True Internet Color Icon.lnk = C:\Program Files\E-Color\True Internet Color\TICIcon.exe

O8 - Extra context menu item: &AOL Toolbar search - res://C:\Program Files\AOL Toolbar\toolbar.dll/SEARCH.HTML

O9 - Extra button: AOL Toolbar - {4982D40A-C53B-4615-B15B-B5B5E98D167C} - C:\Program Files\AOL Toolbar\toolbar.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: AOL Toolbar - {4982D40A-C53B-4615-B15B-B5B5E98D167C} - C:\Program Files\AOL Toolbar\toolbar.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by WebHancer

O10 - Hijacked Internet access by WebHancer

O10 - Hijacked Internet access by WebHancer

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{63D5CB64-DB9F-4D81-9B56-C7DA0A481AEB}: NameServer = 205.188.146.145

O20 - Winlogon Notify: style2 - C:\WINDOWS\q15952921.dll

O23 - Service: AOL Connectivity Service (AOL ACS) - America Online, Inc. - C:\PROGRA~1\COMMON~1\AOL\ACS\AOLacsd.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

pomóżcie


(Kuz5) #2

W Dodaj/Usun odinstaluj NewDotNet oraz webHancer

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Wpisy 010 usuwasz programem LSPFix

Odpal LSP-Fix i napisz jakie pliki znajdują sie w oknie Keep a my ci napiszemy jak i jaki plik usunąć.

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga


(Musg) #3

pamietaj o sp 2 :twisted: :twisted: :onfire: :hahaha: :hahaha: :gool:

To wazne dla bezpieczenstwa :lol:


(Lisek569) #4

możecie bapisać prościej bo ja aż tak się nie znam:(

Złączono Posta : 07.10.2005 (Pią) 19:59

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:59:12, on 2005-10-07

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\BT Voyager 105 ADSL Modem\dslstat.exe

C:\Program Files\BT Voyager 105 ADSL Modem\dslagent.exe

C:\Program Files\VoyagerTest\fts.exe

C:\program files\onflow\uninstall onflow.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

C:\Program Files\Belkin\Belkin 802.11g Wireless PCI Card Configuration Utility\utility.exe

C:\Program Files\E-Color\True Internet Color\TICIcon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\AOL\ACS\AOLacsd.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\AOL\ACS\AOLDial.exe

C:\PROGRA~1\AOL9~1.0\aoltray.exe

C:\Program Files\AOL 9.0\waol.exe

C:\Program Files\AOL 9.0\shellmon.exe

C:\Program Files\Common Files\AOL\aoltpspd.exe

C:\PROGRA~1\AOLCOM~1\COMPAN~1.EXE

C:\PROGRA~1\COMMON~1\AOL\AOLSPY~1\AOLSPS~1.EXE

C:\Program Files\DC++\DCPlusPlus.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,First Home Page = C:\Program Files\AOL Toolbar\welcome.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: WhIeHelperObj Class - {c900b400-cdfe-11d3-976a-00e02913a9e0} - C:\Program Files\webHancer\programs\whiehlpr.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: AOL Toolbar - {4982D40A-C53B-4615-B15B-B5B5E98D167C} - C:\Program Files\AOL Toolbar\toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [DSLSTATEXE] C:\Program Files\BT Voyager 105 ADSL Modem\dslstat.exe icon

O4 - HKLM\..\Run: [DSLAGENTEXE] C:\Program Files\BT Voyager 105 ADSL Modem\dslagent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [%FP%Friendly fts.exe] "C:\Program Files\VoyagerTest\fts.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Onflow] "C:\program files\onflow\uninstall onflow.exe" -ofpid

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AOLDialer] C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLDial.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AOL Spyware Protection] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\AOL\AOLSPY~1\AOLSP Scheduler.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - Global Startup: 3Deep.lnk = C:\Program Files\E-Color\3Deep\3Deepctl.exe

O4 - Global Startup: AOL 9.0 Tray Icon.lnk = C:\Program Files\AOL 9.0\aoltray.exe

O4 - Global Startup: AOL Companion.lnk = C:\Program Files\AOL Companion\companion.exe

O4 - Global Startup: Belkin 802.11g Wireless PCI Card Configuration Utility.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: SonnReg.lnk = C:\Program Files\E-Color\Registration\SonnReg.exe

O4 - Global Startup: True Internet Color Icon.lnk = C:\Program Files\E-Color\True Internet Color\TICIcon.exe

O8 - Extra context menu item: &AOL Toolbar search - res://C:\Program Files\AOL Toolbar\toolbar.dll/SEARCH.HTML

O9 - Extra button: AOL Toolbar - {4982D40A-C53B-4615-B15B-B5B5E98D167C} - C:\Program Files\AOL Toolbar\toolbar.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: AOL Toolbar - {4982D40A-C53B-4615-B15B-B5B5E98D167C} - C:\Program Files\AOL Toolbar\toolbar.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll

O10 - Hijacked Internet access by WebHancer

O10 - Hijacked Internet access by WebHancer

O10 - Hijacked Internet access by WebHancer

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{63D5CB64-DB9F-4D81-9B56-C7DA0A481AEB}: NameServer = 205.188.146.145

O23 - Service: AOL Connectivity Service (AOL ACS) - America Online, Inc. - C:\PROGRA~1\COMMON~1\AOL\ACS\AOLacsd.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

(Kuz5) #5

Zostało do skasowania:

Jak dla mnie kolejnośc nie gra roli :?

I kto to mówi, nie rozsmieszaj mnie


(Lisek569) #6
Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\BT Voyager 105 ADSL Modem\dslstat.exe

C:\Program Files\BT Voyager 105 ADSL Modem\dslagent.exe

C:\Program Files\VoyagerTest\fts.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Belkin\Belkin 802.11g Wireless PCI Card Configuration Utility\utility.exe

C:\Program Files\E-Color\True Internet Color\TICIcon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\AOL\ACS\AOLacsd.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\AOL\ACS\AOLDial.exe

C:\PROGRA~1\AOL9~1.0\aoltray.exe

C:\Program Files\AOL 9.0\waol.exe

C:\Program Files\AOL 9.0\shellmon.exe

C:\Program Files\Common Files\AOL\aoltpspd.exe

C:\PROGRA~1\AOLCOM~1\COMPAN~1.EXE

C:\PROGRA~1\COMMON~1\AOL\AOLSPY~1\AOLSPS~1.EXE

C:\Program Files\DC++\DCPlusPlus.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,First Home Page = C:\Program Files\AOL Toolbar\welcome.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: AOL Toolbar - {4982D40A-C53B-4615-B15B-B5B5E98D167C} - C:\Program Files\AOL Toolbar\toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [DSLSTATEXE] C:\Program Files\BT Voyager 105 ADSL Modem\dslstat.exe icon

O4 - HKLM\..\Run: [DSLAGENTEXE] C:\Program Files\BT Voyager 105 ADSL Modem\dslagent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [%FP%Friendly fts.exe] "C:\Program Files\VoyagerTest\fts.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AOLDialer] C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLDial.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AOL Spyware Protection] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\AOL\AOLSPY~1\AOLSP Scheduler.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - Global Startup: 3Deep.lnk = C:\Program Files\E-Color\3Deep\3Deepctl.exe

O4 - Global Startup: AOL 9.0 Tray Icon.lnk = C:\Program Files\AOL 9.0\aoltray.exe

O4 - Global Startup: AOL Companion.lnk = C:\Program Files\AOL Companion\companion.exe

O4 - Global Startup: Belkin 802.11g Wireless PCI Card Configuration Utility.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: SonnReg.lnk = C:\Program Files\E-Color\Registration\SonnReg.exe

O4 - Global Startup: True Internet Color Icon.lnk = C:\Program Files\E-Color\True Internet Color\TICIcon.exe

O8 - Extra context menu item: &AOL Toolbar search - res://C:\Program Files\AOL Toolbar\toolbar.dll/SEARCH.HTML

O9 - Extra button: AOL Toolbar - {4982D40A-C53B-4615-B15B-B5B5E98D167C} - C:\Program Files\AOL Toolbar\toolbar.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: AOL Toolbar - {4982D40A-C53B-4615-B15B-B5B5E98D167C} - C:\Program Files\AOL Toolbar\toolbar.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{63D5CB64-DB9F-4D81-9B56-C7DA0A481AEB}: NameServer = 205.188.146.145

O23 - Service: AOL Connectivity Service (AOL ACS) - America Online, Inc. - C:\PROGRA~1\COMMON~1\AOL\ACS\AOLacsd.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

(Qbek50) #7

log ok :slight_smile:


(Kuz5) #8

Log jest juz ok

Ciachnij HijackThis:

Kosmetyka:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

Start => Wszystkie programy => Autostart i kasacja Office z prawokliku

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Lub programem Xp-AntiSpy PL


(Lisek569) #9

(Kuz5) #10

Człowieku mylisz pojecia Log HijackThis a Log Silent Runners powiedz mi czy ja sprawdzałem log Silent czy hijackThis jezeli nie wies to ja ci powiem , nie nie sprawdzałem loga Silent tylko loga HijackThis wiec nie wiem do kogo kierujesz te głupawe teksty, ja napisałem Log jest juz ok chodzi o loga HijackThis którego sprawdzilem ppo wyzuceniu smieci.

A ty sie tu udzielasz do tego sie hihoczesz sam sprawdz ostatniego loga HiajckThis i mi powiedz czy nie jest czysty.

Naucz sie wkońcu czytac ze zrozumieniem bo widze ze masz problemy.

To samo co pan musg naucz sie czytać ze zrozumieniem

No i oczywiscie wasze nic nie warte, nie wnoszace posty leca i na tym kończymy dyskusje jeżeli macie jakieś obiekcje to na pw, a jezeli dalej bedziecie pisać takie bzdury to skończy się to ostzreżeniem :evil:


(Qbek50) #11

fox569 już masz czysty system. Zrób kosmetyke co podał kuz5 i będzie ok :slight_smile: