Problem z ukrytymi plikami


(Hoolgolo13) #1

WItam

Do ukrycia plików zastosowałem program LOCKER. W folder PRIVATE wrzuciłem pliki, wszedłem w ten folder, i na dodatek ukryłem je poprzez windows (właściwości -> ukryj). Zablokowałem folder. Gdy chciałem obejrzeć pliki, odblokowałem folder oraz w opcjach folderów zmieniłem opcje na "pokaż pliki", wszedłem w folder private, a tam pustka, żadnych plików nie było. Wiecie jak można zrobić, żeby te pliki były ?

Pozdrawiam i czekam na pomoc.


(kliszka) #2

Czy w programie Easy File Locker zastosowałeś funkcję Visible - widoczny plik/folder? Jeżeli tak ,to oprócz systemowego :

pokaż i ukryj pliki i foldery musisz jeszcze odblokować w/w funkcję w programie..


(Hoolgolo13) #3

WItam i dziękuje za odpowiedź, ale:

Pliki nie były ukrywane przez program Easy File Locker, tylko przez taki program tworzony poprzez notatkę:

Quote:

Quote: cls

@ECHO OFF

title Folder Private

if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK

if NOT EXIST Private goto MDLOCKER

:CONFIRM

echo Napewno chcesz Zablokowac ten folder??? (Y/N)

set/p "cho=>"

if %cho%==Y goto LOCK

if %cho%==y goto LOCK

if %cho%==n goto END

if %cho%==N goto END

echo ERROR.

goto CONFIRM

:LOCK

ren Private "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

echo Folder zablokowany

goto End

:UNLOCK

echo Wpisz haslo do odblokowania folderu

set/p "pass=>"

if NOT %pass%== MOJE HASŁO goto FAIL

attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Private

echo Folder Odblokowany Pozytywnie

goto End

:FAIL

echo Nieprawidlowe haslo

goto end

:MDLOCKER

md Private

echo Folder Zalozony pozytywnie

goto End

:End

Wtedy zapisuje się to z rozszerzeniem bodajże BIN, i mamy Lockera ; )


(kliszka) #4

Sorrki Stary..ale ja wysiadam..