Problem z Ulubionymi:(


(Syrenka24) #1

Od pewnego czasu nie moge usunąć z moich ulubionych adresów :frowning: , które same sie tam"umieściły". Usuwam je owszem, ale po restarcie wracają, jak bumerang :evil: . Robiłam skan-czysto, adwerem-czysto, sprawdzałam czy jakis program sie niezainstalował-ale nie. Wiec o co chodzi :? ? Jak sie tego pozbyć?? Dzięki


(Damian) #2

Przeskanuj komputer programem HiJackThis i wklej tu z niego loga.


(Tomek Zamlynny) #3

to wyglada na dialera, to są zapewnie tylko skróty, odszukaj elementu docelowego, możesz sprawdzić poprzez sprawdzenie jakie masz włączone aplikacjie kliknij Alt+ Ctrl+ Delete


(Syrenka24) #4

Wklejam tu loga z HijackThis

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 16:51:52, on 2004-09-22

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe

C:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\winpatrol.exe

C:\Program Files\MyPortal\Akuku.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Avant Browser\iexplore.exe

C:\Program Files\DAP\DAP.exe

C:\Documents and Settings\Syrenka\Pulpit\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://searchmyrequest.com/sp.php

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://searchmyrequest.com/sp.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchmyrequest.com/sp.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchmyrequest.com/sp.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchmyrequest.com/sp.php

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchmyrequest.com/sp.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchmyrequest.com/sp.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchmyrequest.com/sp.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:8080

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM..\Run: [smcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [sys29] C:\windows\system32\winzjx32.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinPatrol] C:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\winpatrol.exe

O4 - HKLM..\RunOnce: [spybotSnD] "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe" /autocheck

O4 - HKCU..\Run: [AQQ] C:\Program Files\MyPortal\Akuku.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [Dzieńdobry!] C:\Program Files\VSD Software\Dzieńdobry!\dziendobry.exe /auto

O4 - HKCU..\Run: [spySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera - C:\Program Files\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - C:\Program Files\Avant Browser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony... - C:\Program Files\Avant Browser\OpenAllLinks.htm

O8 - Extra context menu item: Podświetl - C:\Program Files\Avant Browser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Szukaj - C:\Program Files\Avant Browser\Search.htm

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/SSC/Shared ... vSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... /cabsa.cab

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004 ... scan53.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab