Problem z uruchomieniem programów... wyskakuje komunikat


(Zaneta 29) #1

wystąpił błąd z aplikacją programu.... Paterm master for rebirth.... ten sam problem jest z otwarcirm wave studio w karcie creative.... prosze o sprawdzenie loga...

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:40:46, on 2006-12-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe

C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE

C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe

C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE

C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe

C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CADI\NotiMan.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTSkinLd.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Admin\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [NVRaidService] C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe

O4 - HKLM..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM..\Run: [LanzarP2006] "C:\DOCUME~1\Admin\USTAWI~1\Temp{309A585F-A860-452F-9F32-CD98BB4FF1AB}{EEBA9416-3207-47E0-9022-116440599DBC}....\P2006tmp\Install.exe" /SETUP:"/l0x0015"

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [CTDVDDET] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE"

O4 - HKLM..\Run: [RCSystem] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" RCSystem * -Startup

O4 - HKLM..\Run: [VolPanel] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe" /r

O4 - HKLM..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE

O4 - HKLM..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [WITaj!] rem -- Anulowane uruchamianie programu WITaj! 2000

O4 - HKCU..\Run: [Wmcs] "C:\DOCUME~1\Admin\MOJEDO~1\PPPATC~1\logonui.exe" -vt yazb

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKCU..\Run: [Creative Detector] "C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe" /R

O4 - HKCU..\Run: [Creative MediaSource Go] "C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe" /SCB

O4 - HKCU..\Run: [bitTorrent] "C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" --force_start_minimized

O4 - Startup: HDDlife.lnk = C:\Program Files\BinarySense\HDDlife\HDDlife.exe

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O8 - Extra context menu item: Add selected links to Link Container - C:\PROGRA~1\GDATA~1\ANTIVI~1\WEBFIL~1\System\Scripts\off_collector_sel.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Show domain links - C:\PROGRA~1\GDATA~1\ANTIVI~1\WEBFIL~1\System\Scripts\off_domain_links.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Critical System Service BootDrv (BootDrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\BootDSvc.exe (file missing)

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: MSSQL$SONY_MEDIAMGR - Unknown owner - C:\Program Files\Sony\Shared Plug-Ins\Media Manager\MSSQL$SONY_MEDIAMGR\Binn\sqlservr.exe (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: SiSoftware Database Agent Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite XI\Win32\RpcDataSrv.exe

O23 - Service: SiSoftware Sandra Agent Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite XI\RpcSandraSrv.exe

O23 - Service: SQLAgent$SONY_MEDIAMGR - Unknown owner - C:\Program Files\Sony\Shared Plug-Ins\Media Manager\MSSQL$SONY_MEDIAMGR\Binn\sqlagent.EXE (file missing)


(adam9870) #2

Start => uruchom => wpisz cmd i kliknij OK => w konsoli, która się otworzy wpisz:

Pliki usuń ręcznie w trybie awaryjnym, a wpisy w hjt.

Użyj ATF Cleaner i przeczyść Current User Temp oraz All Users Temp.

Po wykonaniu proszę pokazać nowy log z HijackThis plus z SilentRunners. Jeżeli podczas uruchamiania silenta pokaże się jakiś błąd, to proszę podać jego dokładną treść.


(JNJN) #3

jana

Wyrzucając Twoje tematy do kosza o coś prosiłem,więc proszę po raz kolejny popraw,następnej prośby nie będzie.JNJN