Problem z urządzeniami pod USB


(Pawel9156) #1

Witam.

Od początku jak tylko zainstalowałem WinXp Sp2 na swoim laptopie Asus F5V mam mały ale bardzo denerwujący problem. Jak tylko podłączę do obojętnie jakiego portu USB pendriva, aparat cyfrowy, mp4, cokolwiek z przenośną pamięcią pokazuje mi się ten debilny komunikat:

Windows : Brak dysku. Exception Processing message c0000013 Parameters 75bf9c 4 75b3bf9c 75b3bf9c

Po naciśnięciu 12 razy anuluj problem znika i pojawia się po paru sekundach od nowa! Jak zresetuję kompa i nie podłączam urządzeń pod USB wszystko gra jak w bajce. Wcześniej miałem kompa stacjonarnego Win2ooo i nigdy nie było problemów! Bez sterowników podłączałem urządzenia i wszystko cykało tip top a teraz ten Xp! Proszę o radę. Jestem tutaj nowy, poczytałem chyba z 5 godz. no i doszedłem do wniosku że mój problem jeszcze nie wystąpił a te inne z tym samym komunikatem zostały rozwiązane na tym forum tak więc i spróbuję i ja :slight_smile:

Jestem gotowy do wykonywania poleceń! W miarę czasu mojego jak i osoby która zechce mi pomagać mam nadzieję że rozwiążemy ten problem.

Na początek wklejam loga z HijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 05:28:33, on 2008-04-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\WINDOWS\system32\acs.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

E:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\oodag.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

E:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

E:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe

E:\Program Files\Atheros\ACU.exe

E:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe

E:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

E:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

E:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE

E:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe

E:\Program Files\PowerForPhone\PowerForPhone.exe

E:\Program Files\ATK Hotkey\Hcontrol.exe

E:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

E:\WINDOWS\system32\oodtray.exe

E:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

E:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

E:\WINDOWS\system32\ACEngSvr.exe

E:\WINDOWS\system32\ASUSTPE.exe

E:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

E:\Program Files\ATK Hotkey\ATKOSD.exe

E:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

E:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

E:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe

E:\Program Files\ATK Hotkey\WDC.exe

E:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe

E:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe

E:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe

E:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

E:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

E:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

E:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\Program Files\zabkat\xplorer2_lite\xplorer2_lite.exe

E:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = ;

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart Web Printing 1.0 - {AE84A6AA-A333-4B92-B276-C11E2212E4FE} - E:\Program Files\HP\Smart Web Printing\SmartWebPrinting.dll

O2 - BHO: ZoneAlarm Spy Blocker BHO - {F0D4B231-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - E:\Program Files\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL

O3 - Toolbar: ZoneAlarm Spy Blocker - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - E:\Program Files\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL

O4 - HKLM..\Run: [synTPEnh] E:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM..\Run: [Wireless Console 2] "E:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ACU] "E:\Program Files\Atheros\ACU.exe" -nogui

O4 - HKLM..\Run: [Power_Gear] E:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe 1

O4 - HKLM..\Run: [sMSERIAL] E:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [ATKMEDIA] E:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE

O4 - HKLM..\Run: [ACMON] "E:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe"

O4 - HKLM..\Run: [PowerForPhone] E:\Program Files\PowerForPhone\PowerForPhone.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATKHOTKEY] "E:\Program Files\ATK Hotkey\Hcontrol.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] E:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "E:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM..\Run: [OODefragTray] E:\WINDOWS\system32\oodtray.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "E:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ZoneAlarm Client] "E:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [startCCC] E:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe

O4 - HKCU..\Run: [ASUSTPE] E:\WINDOWS\system32\ASUSTPE.exe

O4 - HKCU..\Run: [updateMgr] E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9

O4 - HKCU..\Run: [AlcoholAutomount] "E:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\axcmd.exe" /automount

O4 - HKCU..\Run: [Odkurzacz-MCD] E:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [skype] "E:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: CCC.lnk = ?

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = E:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = E:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan ... asinst.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - E:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - E:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Usługa konfiguracji Atheros (ACS) - Atheros - E:\WINDOWS\system32\acs.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - E:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - E:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - E:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - E:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - E:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - E:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

--

End of file - 9163 bytes

Gryzą mnie te pozycje:

E:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

E:\WINDOWS\system32\oodtray.exe

Tak prawdę pisząc nie wiem w jaki sposób rozpoznać trojana lub inne świństwo, czytam i odrzucam te mi znane a te które widzę pierwszy raz z miłą chęcią wysłał bym na wakacje... ale boję się że rozkwaszę system.

Bardzo proszę o pomoc !!


(huber2t) #2

E:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE Sterowniki Realtek

E:\WINDOWS\system32\oodtray.exe Defragmentator

Pokaż log z Combofix


(Pawel9156) #3

Witam.

Dziękuję za podpowiedź, teraz już wiem co oznaczają te wpisy :slight_smile:

Oto log z Combofix'a:

ComboFix 08-04-07.5 - pawel9156 2008-04-08 17:18:31.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.1312 [GMT 2:00]

Running from: F:\Instalki\ComboFix.exe

* Created a new restore point

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED!!

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-03-08 to 2008-04-08 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-04-08 05:28 . 2008-04-08 05:28

2008-04-07 21:57 . 2008-04-07 22:25

2008-04-07 21:57 . 2008-04-07 21:57 30,590 --a------ E:\WINDOWS\system32\pavas.ico

2008-04-07 21:57 . 2008-04-07 21:57 2,550 --a------ E:\WINDOWS\system32\Uninstall.ico

2008-04-07 21:57 . 2008-04-07 21:57 1,406 --a------ E:\WINDOWS\system32\Help.ico

2008-04-07 17:14 . 2008-04-07 17:14

2008-04-07 17:14 . 2001-11-05 09:23 299,923 --a------ E:\WINDOWS\system32\drivers\sonyhcs.sys

2008-04-07 17:14 . 2002-10-15 22:41 102,220 --a------ E:\WINDOWS\system32\drivers\sonypvs1.sys

2008-04-07 17:14 . 2001-07-03 20:33 53,248 --a------ E:\WINDOWS\system32\SONYHCY.DLL

2008-04-07 17:14 . 2001-11-05 09:23 38,739 --a------ E:\WINDOWS\system32\drivers\sonyhcc.sys

2008-04-07 17:14 . 2001-11-05 09:23 6,097 --a------ E:\WINDOWS\system32\drivers\sonyhcb.sys

2008-04-07 17:14 . 2001-07-03 20:39 3,654 --a------ E:\WINDOWS\system32\drivers\Sonyhcp.dll

2008-04-06 14:27 . 2001-08-17 21:56 7,552 --a------ E:\WINDOWS\system32\drivers\SONYPVU1.SYS

2008-04-06 14:27 . 2001-08-17 21:56 7,552 --a--c--- E:\WINDOWS\system32\dllcache\sonypvu1.sys

2008-04-05 16:24 . 2008-04-05 16:24

2008-04-05 13:19 . 2008-04-05 16:59

2008-04-02 22:00 . 2008-03-29 19:31 75,856 --a------ E:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys

2008-04-02 22:00 . 2008-03-29 19:35 20,560 --a------ E:\WINDOWS\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2008-04-02 06:00 . 2008-04-02 06:00 16 --a------ E:\WINDOWS\system32\buyurl_rm.dat

2008-03-28 12:10 . 2008-03-28 12:19

2008-03-27 16:41 . 2008-03-27 17:14

2008-03-27 16:03 . 2008-03-27 16:03

2008-03-27 16:02 . 2008-03-27 16:02 98,927 --a------ E:\WINDOWS\hpqins16.dat

2008-03-22 23:47 . 2008-04-05 22:39

2008-03-22 23:33 . 2008-03-22 23:33

2008-03-22 23:32 . 2008-04-05 23:32

2008-03-22 23:29 . 2008-03-22 23:43

2008-03-22 13:16 . 2008-02-22 03:33 69,632 --a------ E:\WINDOWS\system32\javacpl.cpl

2008-03-22 13:12 . 2008-03-22 13:12

2008-03-22 00:34 . 2004-08-04 01:44 221,184 --a------ E:\WINDOWS\system32\wmpns.dll

2008-03-21 23:35 . 2008-04-08 16:37

2008-03-21 23:35 . 2008-03-21 23:35 32 --a------ E:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ezsid.dat

2008-03-21 23:33 . 2008-03-21 23:33

2008-03-21 23:33 . 2008-03-21 23:33

2008-03-21 23:33 . 2008-04-08 16:37

2008-03-21 23:33 . 2007-07-09 15:11 584,192 -----c--- E:\WINDOWS\system32\dllcache\rpcrt4.dll

2008-03-21 23:32 . 2008-03-21 23:33

2008-03-21 23:15 . 2008-03-22 00:39

2008-03-21 18:40 . 2008-03-21 18:40

2008-03-21 18:36 . 2008-03-21 18:36

2008-03-21 18:36 . 2008-03-22 00:00

2008-03-21 07:15 . 2008-03-21 07:15

2008-03-21 07:15 . 2008-03-21 07:15

2008-03-21 06:47 . 2008-03-21 06:47

2008-03-21 06:47 . 2008-03-21 06:47

2008-03-21 06:27 . 2008-04-08 16:35 80,451 --a------ E:\WINDOWS\system32\oodbs.lor

2008-03-20 23:57 . 2008-03-20 23:57

2008-03-20 23:57 . 2008-03-20 23:57

2008-03-20 23:55 . 2008-03-22 13:16

2008-03-20 23:55 . 2008-03-20 23:55

2008-03-20 23:48 . 2008-03-20 23:48 0 --a------ E:\WINDOWS\oodcnt.INI

2008-03-20 23:47 . 2008-03-20 23:47

2008-03-20 23:39 . 2008-03-20 23:39

2008-03-20 23:39 . 2008-03-20 23:39

2008-03-20 23:34 . 2008-03-20 23:35

2008-03-20 18:36 . 2008-03-20 18:36 0 --a------ E:\WINDOWS\nsreg.dat

2008-03-20 18:32 . 2008-03-20 18:32

2008-03-20 18:32 . 2008-03-20 18:32

2008-03-20 18:13 . 2008-03-22 21:55

2008-03-20 00:31 . 2008-03-20 00:34

2008-03-20 00:27 . 2005-05-26 16:34 2,297,552 --a------ E:\WINDOWS\system32\d3dx9_26.dll

2008-03-20 00:21 . 2008-03-20 00:21

2008-03-20 00:20 . 2008-03-20 00:20

2008-03-20 00:06 . 2008-03-20 00:06

2008-03-20 00:00 . 2008-03-20 00:00

2008-03-20 00:00 . 2008-03-20 00:02

2008-03-19 23:59 . 2008-03-19 23:59

2008-03-19 23:25 . 2008-03-19 23:29

2008-03-19 23:25 . 2008-03-19 23:33

2008-03-19 07:11 . 2008-04-05 16:35 49 --a------ E:\WINDOWS\NeroDigital.ini

2008-03-19 07:04 . 2007-06-21 14:32 3,073,320 --a------ E:\WINDOWS\system32\AdvrCntr2D6E0B790.dll

2008-03-19 06:58 . 2007-06-21 14:32 996,648 --a------ E:\WINDOWS\system32\ShellManager10E2D762.dll

2008-03-19 06:58 . 2007-06-20 19:22 638,976 --a------ E:\WINDOWS\system32\NEROINSTAEC43759.DB

2008-03-19 06:50 . 2008-03-19 06:50

2008-03-19 06:40 . 2003-06-19 02:31 17,920 --a------ E:\WINDOWS\system32\mdimon.dll

2008-03-19 06:40 . 2008-03-19 06:40 421 --a------ E:\WINDOWS\ODBC.INI

2008-03-19 06:36 . 2008-03-19 06:36

2008-03-19 06:35 . 2008-03-19 06:37

2008-03-19 06:34 . 2008-03-19 06:34

2008-03-19 00:12 . 2008-03-27 16:04

2008-03-18 23:36 . 2008-03-18 23:36

2008-03-18 23:32 . 2008-03-18 23:32 716,272 --a------ E:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys

2008-03-18 23:29 . 2008-04-07 18:52

2008-03-18 23:09 . 2008-04-08 17:21 4,112,416 --ahs---- E:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.dat

2008-03-18 23:09 . 2008-04-08 06:16 50,660 --ahs---- E:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.idx

2008-03-18 23:07 . 2008-03-18 23:07

2008-03-18 23:05 . 2008-03-18 23:05

2008-03-18 23:05 . 2008-03-13 23:11 75,248 --a------ E:\WINDOWS\zllsputility.exe

2008-03-18 23:05 . 2004-04-27 05:40 11,264 --a------ E:\WINDOWS\system32\SpOrder.dll

2008-03-18 23:05 . 2008-04-04 06:04 4,212 ---h----- E:\WINDOWS\system32\zllictbl.dat

2008-03-18 23:04 . 2008-03-18 23:04

2008-03-18 22:52 . 2008-04-08 17:14

2008-03-18 19:02 . 2008-03-18 19:02

2008-03-18 00:34 . 2008-03-29 19:35 94,544 --a------ E:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon2.sys

2008-03-18 00:34 . 2008-01-17 17:34 93,264 --a------ E:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon.sys

2008-03-18 00:34 . 2008-03-29 19:27 42,912 --a------ E:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys

2008-03-18 00:34 . 2008-03-29 19:26 26,944 --a------ E:\WINDOWS\system32\drivers\aavmker4.sys

2008-03-18 00:34 . 2008-03-29 19:29 23,152 --a------ E:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys

2008-03-18 00:33 . 2008-03-18 00:33

2008-03-18 00:33 . 2008-03-29 19:45 1,146,232 --a------ E:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-03-13 21:11 1,086,952 ----a-w E:\WINDOWS\system32\zpeng24.dll

2008-03-13 21:05 --------- d-----w E:\Program Files\microsoft frontpage

2008-03-13 21:01 --------- d-----w E:\Program Files\Usługi online

2008-03-05 15:03 479,752 ----a-w E:\WINDOWS\system32\XAudio2_0.dll

2008-03-05 15:03 238,088 ----a-w E:\WINDOWS\system32\xactengine3_0.dll

2008-03-05 15:00 25,608 ----a-w E:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_3.dll

2008-03-05 14:56 3,786,760 ----a-w E:\WINDOWS\system32\D3DX9_37.dll

2008-03-05 14:56 1,420,824 ----a-w E:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_37.dll

2008-02-05 22:07 462,864 ----a-w E:\WINDOWS\system32\d3dx10_37.dll

2008-01-10 12:16 159,839 ----a-w E:\WINDOWS\system32\xvidvfw.dll

2008-01-10 12:15 755,027 ----a-w E:\WINDOWS\system32\xvidcore.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects{F0D4B231-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA}]

2008-03-18 23:07 262144 --a------ E:\Program Files\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

"{F0D4B239-DA4B-4DAF-81E4-DFEE4931A4AA}"= "E:\Program Files\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL" [2008-03-18 23:07 262144]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid{f0d4b239-da4b-4daf-81e4-dfee4931a4aa}]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 01:44 15360]

"StartCCC"="E:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2006-11-10 14:35 90112]

"ASUSTPE"="E:\WINDOWS\system32\ASUSTPE.exe" [2006-10-14 12:43 69632]

"updateMgr"="E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" [2006-03-30 17:45 313472]

"AlcoholAutomount"="E:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\axcmd.exe" [2008-02-22 13:22 216520]

"Odkurzacz-MCD"="E:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe" [2008-03-03 15:44 266240]

"Gadu-Gadu"="E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2007-11-14 12:54 2131392]

"Skype"="E:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2008-02-06 19:21 21898024]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SynTPEnh"="E:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-05-25 14:02 786521]

"Wireless Console 2"="E:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe" [2007-07-05 17:53 1040384]

"ACU"="E:\Program Files\Atheros\ACU.exe" [2006-11-17 12:00 348249]

"Power_Gear"="E:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe" [2006-07-26 19:01 90112]

"SMSERIAL"="E:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe" [2006-11-22 11:31 630784]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-11-14 11:21 16270848 E:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]

"SkyTel"="SkyTel.EXE" [2006-05-16 12:04 2879488 E:\WINDOWS\SkyTel.exe]

"ATKMEDIA"="E:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE" [2006-06-08 21:33 53248]

"ACMON"="E:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe" [2007-01-16 15:11 843776]

"PowerForPhone"="E:\Program Files\PowerForPhone\PowerForPhone.exe" [2007-01-15 16:17 778240]

"ATKHOTKEY"="E:\Program Files\ATK Hotkey\Hcontrol.exe" [2007-06-29 16:44 225280]

"NeroFilterCheck"="E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2007-03-01 16:57 153136]

"HP Software Update"="E:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2006-12-10 22:52 49152]

"avast!"="E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2008-03-29 19:37 79224]

"WinampAgent"="E:\Program Files\Winamp\winampa.exe" []

"OODefragTray"="E:\WINDOWS\system32\oodtray.exe" [2007-05-11 03:08 2512392]

"SunJavaUpdateSched"="E:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" [2008-02-22 05:25 144784]

"ZoneAlarm Client"="E:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" [2008-03-13 23:11 919016]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="E:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 01:44 15360]

E:\Documents and Settings\pawel9156\Menu Start\Programy\Autostart\

CCC.lnk - E:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe [2006-09-29 11:57:36 49152]

Stardock ObjectDock.lnk - E:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe [2008-03-20 23:57:26 3450608]

E:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

Adobe Reader Speed Launch.lnk - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-09-23 23:05:26 29696]

Bluetooth Manager.lnk - E:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng1.exe [2006-05-24 15:16:14 49152]

HP Digital Imaging Monitor.lnk - E:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2007-01-02 22:40:10 210520]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"VIDC.YV12"= yv12vfw.dll

"msacm.ac3acm"= ac3acm.acm

"msacm.lameacm"= lameACM.acm

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001

"UpdatesDisableNotify"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\ZoneLabsFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"=

"E:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"=

R1 aswSP;avast! Self Protection;E:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2008-03-29 19:31]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;E:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aswFsBlk.sys [2008-03-29 19:35]

R3 ASNDIS5;ASNDIS5 Protocol Driver;E:\PROGRA~1\ATKHOT~1\ASNDIS5.SYS [2004-05-27 19:13]

R3 RTSTOR;USB Mass Stroage Device;E:\WINDOWS\system32\drivers\RTSTOR.SYS [2007-01-15 15:37]

R3 SynMini;USB2.0 1.3M WebCam;E:\WINDOWS\system32\Drivers\SynMini.sys [2006-08-09 08:15]

R3 SynScan;USB2.0 1.3M WebCam Still Image;E:\WINDOWS\system32\Drivers\SynScan.sys [2006-08-09 08:15]

R3 WSIMD;wsimd Service;E:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wsimd.sys [2006-07-20 08:00]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{e2b27b23-f9d6-11dc-a915-001e8c614938}]

\Shell\AutoRun\command - G:\ntdelect.com

\Shell\explore\Command - G:\ntdelect.com

\Shell\open\Command - G:\ntdelect.com

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components{10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F}]

"E:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSRunOnce.exe"

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1351 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-04-08 17:22:11

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

--------------------- DLLs Loaded Under Running Processes ---------------------

PROCESS: E:\WINDOWS\explorer.exe

  • E:\Program Files\Stardock\ObjectDock\DockShellHook.dll

.

Completion time: 2008-04-08 17:23:24

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-04-08 15:23:15

Pre-Run: 41,303,883,776 bajtów wolnych

Post-Run: 41,281,552,384 bajtów wolnych

.

2008-03-27 14:16:10 --- E O F ---

Ten program jest dla mnie straszną magią ale człowiek ze mnie pojemny tak więc jestem otwarty na współpracę w celu szukania tego dziadostwa które to męczy mi kompa.

Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.


(Pawel9156) #4

Problem do tej pory nie został usunięty. Szkoda że nikt nie może mi pomóc. No nic będę musiał spróbować gdzie indziej... jeszcze poczekam... może jakaś mała podpowiedź...

Szkoda...


(Pawel9156) #5

Trochę pokombinowałem z aplikacjami startującymi z systemem i po odinstalowaniu Odkurzacza wydaje się wszystko być ok!

Nie zapeszam... zobaczę :slight_smile:

Swoją drogą jakim teraz programem będę czyścił dysk??


(huber2t) #6

Dobrym programem jest Ccleaner


(Pawel9156) #7

Dzięki, już pracuje na moim śmietniku i chyba zagości tutaj na stałe :slight_smile:

Co do mojego problemu... jak na razie cisza, mam nadzieję że to właśnie ten Odkurzacz tak mieszał, swoją drogą wcześniej pracowałem na Win2000 i nigdny z nim nie miałem problemów a kolesie którzy mają Xp ciągle kwękali, nawet jednemu usuwał Fife 07 :))