Problem z ustawieniem tła pulpitu

Mam problem z ustawieniem tapety pulpitu… Wiem, że głupio to brzmi, ale przyczyna nie leży w moim braku umiejętności ustawiania tła :wink: Tak jak zwykle klikam PPM na pulpicie -> Właściwości -> zakładka “Pulpit”, wtedy wybieram obrazek, następnie klikam na “Zastosuj” i nic się nie dzieje, tapeta się nie zmienia… Za to mogę ustawić dowolny kolor deseniu. Nieaktywne też jest menu wyboru położenia. Problem powstał jakiś tydzień temu.

Oto log z HijackThis:

Logfile of HijackThis v1.99.1 

Scan saved at 19:21:42, on 2006-08-03 

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) 

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) 


Running processes: 

C:\WINDOWS\System32\smss.exe 

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 

C:\WINDOWS\system32\services.exe 

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe 

D:\Programy\Avast4\aswUpdSv.exe 

D:\Programy\Avast4\ashServ.exe 

D:\Programy\Sound Blaster Audigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe 

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE 

D:\Programy\Avast4\ashDisp.exe 

C:\Program Files\Common Files\{54407287-07DB-1045-1003-030310230030}\Update.exe 

D:\Programy\Sound Blaster Audigy\MediaSource\Detector\CTDetect.exe 

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE 

D:\Programy\Sound Blaster Audigy\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe 

C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe 

D:\Programy\ATI Tray Tools\atitray.exe 

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE 

D:\Programy\Alcohol 120%\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

D:\Programy\Avast4\ashMaiSv.exe 

D:\Programy\Avast4\ashWebSv.exe 

C:\WINDOWS\explorer.exe 

D:\Programy\Opera\Opera.exe 

D:\Programy\HijackThis\HijackThis.exe 


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/ 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Adobe Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll 

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - D:\Programy\GetRight\xx2gr.dll 

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Programy\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll 

O2 - BHO: (no name) - {A4F94C0C-54A7-4DB1-9AF3-B22E63D00309} - C:\WINDOWS\g20625718.dll 

O2 - BHO: AlxTB BHO - {F1FABE79-25FC-46de-8C5A-2C6DB9D64333} - C:\WINDOWS\System32\AlxTB1.dll (file missing) 

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx 

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] D:\Programy\Sound Blaster Audigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r 

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE 

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\Programy\Avast4\ashDisp.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] D:\Programy\Sound Blaster Audigy\MediaSource\Detector\CTDetect.exe /R 

O4 - HKCU\..\Run: [Creative MediaSource Go] "D:\Programy\Sound Blaster Audigy\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe" /SCB 

O4 - Startup: ATI Tray Tools.lnk = D:\Programy\ATI Tray Tools\atitray.exe 

O4 - Startup: Skrót do CTCMSGo.lnk = D:\Programy\Sound Blaster Audigy\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe 

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - D:\Programy\GetRight\GRdownload.htm 

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\OFFICE~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - D:\Programy\GetRight\GRbrowse.htm 

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Programy\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Programy\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll 

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Programy\OFFICE~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL 

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm 

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll 

O20 - Winlogon Notify: se500mdm - se500mdm.dll (file missing) 

O20 - Winlogon Notify: winwly32 - winwly32.dll (file missing) 

O21 - SSODL: cvFZzs - {54407288-FEEA-D822-8173-039073B63C16} - C:\WINDOWS\System32\jyrt.dll (file missing) 

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Programy\Avast4\aswUpdSv.exe 

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe 

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe 

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Programy\Avast4\ashServ.exe 

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Programy\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing) 

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Programy\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing) 

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE 

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe 

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Programy\Alcohol 120%\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

Po zniknięciu możliwości zmiany tapety przeskanowałem kompa antywirusem (Avastem) i usunąłem gdzieś koło 20 trojanów :wink: Ale to nie pomogło, cały czas nie mogę tła zmienić…

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jezeli któryś z nich bedzie na żółto to go zostaw)

Pliki i foldery na czerwono usuń ręcznie z dysku a wpisy W HijackThis (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Użyj SmitFraudFix po tej czynności daj oba logi Hijacka i Silenta

Usunąłem jedynie plik “g20625718.dll”, bo pozostałych nie było, resztę zrobiłem zgodnie z instrukcją.

Log z HijackThis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:40:02, on 2006-08-03

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Programy\Sound Blaster Audigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Programy\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Common Files\{54407287-07DB-1045-1003-030310230030}\Update.exe

D:\Programy\Sound Blaster Audigy\MediaSource\Detector\CTDetect.exe

D:\Programy\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Programy\Sound Blaster Audigy\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe

D:\Programy\ATI Tray Tools\atitray.exe

D:\Programy\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

D:\Programy\Alcohol 120%\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Programy\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Programy\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Programy\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\System32\WScript.exe

D:\Programy\Konnekt\konnekt.exe

D:\Programy\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Adobe Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - D:\Programy\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Programy\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] D:\Programy\Sound Blaster Audigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\Programy\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] D:\Programy\Sound Blaster Audigy\MediaSource\Detector\CTDetect.exe /R

O4 - HKCU\..\Run: [Creative MediaSource Go] "D:\Programy\Sound Blaster Audigy\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe" /SCB

O4 - Startup: ATI Tray Tools.lnk = D:\Programy\ATI Tray Tools\atitray.exe

O4 - Startup: Skrót do CTCMSGo.lnk = D:\Programy\Sound Blaster Audigy\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - D:\Programy\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\OFFICE~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - D:\Programy\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Programy\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Programy\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Programy\OFFICE~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Programy\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Programy\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Programy\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Programy\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Programy\Alcohol 120%\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

Log z Silenta:

"Silent Runners.vbs", revision 46, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\

"{54407287-07DB-1045-1003-030310230030}" = ""C:\Program Files\Common Files\{54407287-07DB-1045-1003-030310230030}\Update.exe" mc-110-12-0000272" [null data]


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Creative Detector" = "D:\Programy\Sound Blaster Audigy\MediaSource\Detector\CTDetect.exe /R" ["Creative Technology Ltd"]

"Creative MediaSource Go" = ""D:\Programy\Sound Blaster Audigy\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe" /SCB" ["Creative Technology Ltd"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTSysVol" = "D:\Programy\Sound Blaster Audigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r" ["Creative Technology Ltd"]

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"avast!" = "D:\Programy\Avast4\ashDisp.exe" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Adobe Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "bho2gr Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\GetRight\xx2gr.dll" ["Headlight Software, Inc."]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}" = "Portable Media Devices"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\Audiodev.dll" [MS]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\Audiodev.dll" [MS]

"{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}" = "Shell Extensions for RealOne Player"

 -> {HKLM...CLSID} = "RealOne Player Context Menu Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\RealPlayer\rpshell.dll" ["RealNetworks, Inc."]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Office 2003\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

"{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}" = "AlcoholShellEx"

 -> {HKLM...CLSID} = "AlcoholShellEx"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\ALCOHO~1\ALCOHO~1\AXShlEx.dll" ["Alcohol Soft Development Team"]

"{5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000}" = "Catalyst Context Menu extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "SimpleShlExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\atiacmxx.dll" [empty string]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

"{4CCEFB41-18FA-11D3-9EF3-00A0C9E897FD}" = "CorelDRAW Shell Extension Component"

 -> {HKLM...CLSID} = "CorelDRAW Shell Extension Component"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\CorelDraw 10\Draw\CdrViewer\CrlShell100.dll" ["Corel Corporation"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

INFECTION WARNING! text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Adobe Reader\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Daras\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]Startup items in "Daras" & "All Users" startup folders:

-------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\Daras\Menu Start\Programy\Autostart

"ATI Tray Tools" -> shortcut to: "D:\Programy\ATI Tray Tools\atitray.exe" ["Ray Adams"]

"Skrót do CTCMSGo" -> shortcut to: "D:\Programy\Sound Blaster Audigy\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe" ["Creative Technology Ltd"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 12

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{4D5C8C2A-D075-11D0-B416-00C04FB90376}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Pasek poleceń Microsoft"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\browseui.dll" [MS]


Explorer Bars


Dormant Explorer Bars in "View, Explorer Bar" menu


HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Badanie"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\OFFICE~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_06"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Badanie"Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."]

avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""D:\Programy\Avast4\ashServ.exe"" [null data]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""D:\Programy\Avast4\aswUpdSv.exe"" [null data]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""D:\Programy\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""D:\Programy\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

Creative Service for CDROM Access, Creative Service for CDROM Access, "C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE" ["Creative Technology Ltd"]

Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE"" [MS]

Publikowanie za pomocą usługi FTP, MSFtpsvc, "C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe" [MS]

StarWind iSCSI Service, StarWindService, "D:\Programy\Alcohol 120%\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe" ["Rocket Division Software"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 220 seconds.

+ The search for all Registry CLSIDs containing dormant Explorer Bars

 took 323 seconds.

---------- (total run time: 1077 seconds)

A tak poza tym to mogę już zmieniać tapetę w Windozie, wielkie dzięki kuz5! Szkoda, że nie można plusów dawać na tym forum :wink:

Folder na czerwono usuń ręcznie z dysku

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG i uruchom w trybie awaryjnym

Proszę zmienić swój podpis, i zapoznać się z regulaminem