Problem z usunięciem WebsSearches z Chrome

Przy otwieraniu Chrome przekierowuje mnie na istart.webssearches.com. Malwarebytes poradził sobie z usunięciem tego problemu w firefoxie, jednak nie może sobie poradzić z usunięciem Klucza rejestru PUP.Optional.Softonic.A , oraz dwóch plików PUP.Optional.WebSearchs.A.Dołączam raporty ze skanowania.

 

Malwarebytes Anti-Malware raport: wklej.org/id/1567454/

OTL: wklej.org/id/1567465/

Extras: wklej.org/id/1567468/

FRST: wklej.org/id/1567470/

Addition: wklej.org/id/1567471/

 

Przoszę o pomoc w usunięciu

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] = C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [6463592 2012-02-13] (Realtek Semiconductor)
HKLM-x32\...\Run: [Adobe ARM] = C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [1021128 2014-11-20] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [TkBellExe] = "C:\Program Files (x86)\Real\RealPlayer\update\realsched.exe" -osboot
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] = C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [271744 2014-09-26] (Oracle Corporation)
HKU\S-1-5-21-199424991-902319396-566640174-1000\...\RunOnce: [Adobe Speed Launcher] = 1419585472
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - iexplore.exe
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-199424991-902319396-566640174-1000 - DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL =
FF SelectedSearchEngine: webssearches
FF Extension: Tumblr Savior - C:\Users\Paulina\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\gd3rl7g9.default-1409479527292\Extensions\jid1-W5guVoyeUR0uBg@jetpack.xpi [2014-09-08]
FF Extension: TrueSuite Website Logon - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\distribution\bundles\websitelogon@truesuite.com [2014-12-09]
CHR StartupUrls: Default - "hxxp://istart.webssearches.com/?type=hpts=1419503760from=expuid=HitachiXHTS547550A9E384_J2550050EPBYRGEPBYRGX"
CHR DefaultSearchKeyword: Default - webssearches
CHR Extension: (Website Logon) - C:\Users\Paulina\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jpfgjjhcgfbfkkoelpepohanhmbhdanh [2014-09-16]
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.

Dziękuję za szybką odpowiedź:) Jednak problem został rozwiązany chwilowo. Po pownownym właczeniu komputera i przeglądarki chrome, istart.webssearches.com na nowo pojawił się jako strona startowa, a Malwarebytes nadal wyszukuje 3 poprzednie zagrożenia.

Skasuj folder C:\FRST

Reset Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/3296214?hl=pl

Dziękuję za pomoc, probem WebsSearches został rozwiązany. Czy wiesz może jak naprawić puste foldery programów w menu start??