Problem z usuwaniem pustych folderów


(Lukaszs 1985) #1

Witam!

Mam mały a zarazem bardzo kłopotliwy i uciążliwy problem!

Chodzi o usuwanie pustych folderów!

Wyjaśnię krok po kroku dokładny mechanizm problemu!

Tworzę nowy folder, tworzę w nim nowe pliki (np. puste pliki notatnika), następnie w tym nowym folderze zaznaczam wszystkie (CTRL+A), wycinam (CTRL+X) i wklejam w inne obojętnie jakie miejsce na dysku. I tego pustego folderu skąd wyciąłem pliki nie mogę usunąć, bo wyskakuje błąd że jest używany przez inną osobę lub program! Nie rozumiem o co tu chodzi! Dzieje się tak z wszystkimi folderami jak wytnę z nich pliki!

Proszę o porady! !!


(janekpogwad) #2

U mnie się tak nie dzieje :stuck_out_tongue: :smiley:


(Dmirecki) #3

Hmm...

Prawdopodobnie te pliki są jeszcze w "pamięci" i "trzymają" ten folder. Aby folder usunąć użyj program Unlocker.


(pasquali) #4

Ten wpis został oflagowany przez społeczność i został tymczasowo ukryty.


(Lukaszs 1985) #5

Rozumiem Wasze odpowiedzi! Użyje Unlockera, odkurzacza! ALE!! Normalnie w Windowsie się tak nie dzieje, a ja szukam przyczyny dlaczego tak jest i rozwiązania jak zrobić i co zrobić żeby było "normalnie"!! :?:


(Spectatorx) #6

Wybadaj działające w tle procesy (alt+ctrl+del/procesy) i wyłącz uruchamianie ich przy starcie systemu, lub w usługach za pomocą systemowego narzędzia msconfig (klawisz windows+r/msconfig/enter).


(Lukaszs 1985) #7

Już tego próbowałem!

Dodam że w trybie awaryjnym i na koncie administratora dzieje się tak samo!!

Explorer.exe blokuje usunięcie folderów.

Dlaczego?

Przywracałem explorera z płytki windowsa przez konsole odzyskiwania!

i nic!!


(Lukaszs 1985) #8

Widzę że koledzy stracili pomysły?!?!?!


(Dmirecki) #9

:stuck_out_tongue:

Widzisz, jaki ten Windows to szajs :stuck_out_tongue:

Daj log z HiJackThis


(Lukaszs 1985) #10

Oto log z HiJackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:05:48, on 2008-02-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\avguard.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

D:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Gigabyte\ET5\GUI.exe

C:\Program Files\COMODO\Firewall\cfp.exe

C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\avgnt.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\sched.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\avesvc.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\avmailc.exe

C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox 3 Beta 2\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

D:\PROGRAM FILES\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\GUARDGUI.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = w3cache.icm.edu.pl:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: PDFCreator Toolbar Helper - {C451C08A-EC37-45DF-AAAD-18B51AB5E837} - C:\Program Files\PDFCreator Toolbar\v3.0.0.0\PDFCreator_Toolbar.dll

O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - D:\PROGRA~1\FREEDO~1\iefdmcks.dll

O3 - Toolbar: PDFCreator Toolbar - {31CF9EBE-5755-4A1D-AC25-2834D952D9B4} - C:\Program Files\PDFCreator Toolbar\v3.0.0.0\PDFCreator_Toolbar.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM..\Run: [unlockerAssistant] "D:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [EasyTuneV] C:\Program Files\Gigabyte\ET5\GUI.exe

O4 - HKLM..\Run: [COMODO Firewall Pro] "C:\Program Files\COMODO\Firewall\cfp.exe" -s

O4 - HKLM..\Run: [bootSkin Startup Jobs] "C:\Program Files\Stardock\WinCustomize\BootSkin\BootSkin.exe" /StartupJobs

O4 - HKLM..\Run: [AWMON] "C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe"

O4 - HKLM..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz w Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystkie pliki w Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczone w Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virus ... nicode.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan ... asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{02785D45-CA7D-4F95-8077-4F232AFF362C}: NameServer = 192.168.0.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{02785D45-CA7D-4F95-8077-4F232AFF362C}: NameServer = 192.168.0.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{02785D45-CA7D-4F95-8077-4F232AFF362C}: NameServer = 192.168.0.1

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium MailGuard (AntiVirMailService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\avmailc.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\avguard.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium MailGuard helper service (AVEService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Premium\avesvc.exe

O23 - Service: COMODO Firewall Pro Helper Service (cmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

--

End of file - 7990 bytes


(12bolo6) #11

Po prostu użyłeś tego pliku, stąd blokada eksplorera, już Ci poradzili, unlocker i wywalić, przeinstalowywanie eksplorera nic nie daje. W logu poza badziewiarstwem raczej nic nie siedzi (badziewiarstwo, to wszelkiego typu updatery, całkowicie niepotrzebne, warto zostawić tylko update antywira i ewentualnie aktualizacje automatyczne).


(Dmirecki) #12

Log czysty.

Usuń plik spod Linuksa - to jest mój ostatni pomysł :stuck_out_tongue:


(Lukaszs 1985) #13

Jaki plik mam usunąć?????????????? Spod jakiego Linuxa??????????????????

Proszę przeczytać pierwszy mój opis problemu! !!


(12bolo6) #14

A czytasz co piszemy. Jeżeli jesteś na swoim koncie zawsze są jakieś pliki zablokowane, nie ma wyjścia. Jest jeszcze jeden sposób, zaloguj sie na inne konto, wtedy je usuniesz, blokowane są tylko pliki aktualnie zalogowanego. Wszelkiego rodzaju pliki z rozrzeszeniem dat, głównie indeksy, z nich system korzysta, stąd blokada. Eksplorer blokuje prawie wszystko czego sie używało w danej chwili, głównie na potrzeby systemu, ale i nie tylko. Zdaża się, że unlocker pokazuje blokadę jednego pliku przez kilka programów. Podsumowując: trza sie nauczyć z tym żyć.


(Lukaszs 1985) #15

O jakie pliki Ci chodzi bolo6????? Proszę przeczytać na samej górze dokładnie opis problemu , pomyśleć i pisać !!