Problem z utworzneniem folderu


(Mrzwiru) #1

witam, mam problem.. chce utworzyć nowy folder ... klikam prawym i nie ma New.. wie ktoś może jak spowrotem to przywrócić ??


(Nswmo) #2

Proszę spróbować naprawić klucz rejestru, aby polecenie Nowy było aktywne w menu kontekstowym.

Otóż, należy kliknąć przycisk Start na pasku zadań i w pole Rozpocznij wyszukiwanie trzeba wpisać: regedit

Gdy uruchomi się Edytor rejestru, trzeba przejść poprzez rozwijanie gałęzi przez HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers

Potem, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ContextMenuHandlers i wybrać polecenie Nowy > Klucz

W nazwie nowego klucza trzeba wpisać: New

Klikając na klucz New zobaczysz po prawej stronie okna ikonkę z nazwą (Domyślna)

Klikasz na nią dwa razy myszką i w nowym oknie w pole dane wartości wpisz: {D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}

Zatwierdź okna i wyjdź z rejestru. W miarę potrzeby uruchom ponownie komputer.


(Mrzwiru) #3

ok wszystko działa. Dzięki