Problem z virusami spyami i innymi prosze o sprawdzenie loga


(Da Bartos) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:39:45, on 2006-03-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\ZGFfYmFydG9z\command.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\system32\g-g.exe

C:\Program Files\Network Monitor\netmon.exe

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\unzipped\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00003.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM..\Run: [siSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"

O4 - HKLM..\Run: [winsync] C:\WINDOWS\system32\ppiaqp.exe reg_run

O4 - HKLM..\Run: [1qaw3edr5] C:\WINDOWS\system32\g-g.exe

O4 - HKLM..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [keyboard] C:\WINDOWS\keyboard6.exe

O4 - HKLM..\Run: [mousepad] C:\windows\mousepad6.exe

O4 - HKLM..\Run: [newname] C:\windows\newname6.exe

O4 - HKLM..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [CU1] C:\Program Files\Common Files\VCClient\VCClient.exe

O4 - HKCU..\Run: [CU2] C:\Program Files\Common Files\VCClient\VCMain.exe

O4 - HKCU..\Run: [1qaw3edr5] C:\WINDOWS\system32\g-g.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU..\Run: [shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00003.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Key] C:\DOCUME~1\DA_BAR~1\USTAWI~1\Temp\9C.tmp

O4 - HKCU..\Run: [WinMedia] "C:\DOCUME~1\DA_BAR~1\USTAWI~1\Temp\96.tmp3584.exe "

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftup ... 9066671952

O20 - Winlogon Notify: Installer - C:\WINDOWS\system32\q4rqle951h.dll

O20 - Winlogon Notify: SensSrv - C:\WINDOWS\SYSTEM32\senssrv.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: SysTray.Exgl - {636821FC-6F5C-2f1b-B164-E67214F678E2} - C:\WINDOWS\system32\mkbcdoda.dll (file missing)

O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\ZGFfYmFydG9z\command.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: Network Monitor - Unknown owner - C:\Program Files\Network Monitor\netmon.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe


(Monczkin) #2

Proszę zapoznać się z tematem na temat prawidłowego wklejania logów na forum i poprawić posta - inaczej temat zostanie usunięty


(Gblade) #3

Zastosuj się do tego co napisał Monczkin, edytuj posta.

Przechodzisz do trybu awaryjnego, wyłanczasz przywracanie systemu, kasujesz wpisy w hijackthis i pogrubione pliki/foldery:

Masz VX2 & Trojan Qoologic