Problem z VX2


(Frycu7) #1

Witam

Mam najprowdopodobniej problem z wirusem VX2.Próbuje ten syf usuwać ale powraca.Wyskakuja mi okienka,Na C:\ tworzą sie pliki typu instaler i deskbar.Wywalam to programem LookMeDestroy ale to nic nie daje.O to logi z Hijacka oraz L2mfix

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:30:57, on 2006-10-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Winamp3.0\winampa.exe

C:\nwnmff_e25.exe

C:\dfndrff_e25.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Frycu81\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.312\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: DeskbarBHO - {A8B28872-3324-4CD2-8AA3-7D555C872D96} - C:\Program Files\Deskbar\deskbar.dll

O2 - BHO: DeskbarBHO - {A8B28872-3324-4CD2-8AA3-7D555C872D96} - C:\Program Files\Deskbar\deskbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp3.0\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [newname] C:\\nwnmff_e25.exe

O4 - HKLM\..\Run: [defender] C:\\dfndrff_e25.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A09BBC95-6238-49BE-961F-9C7F0389A506}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

L2

MFIX find log 051206

These are the registry keys present

**********************************************************************************

Winlogon/notify:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\crypt32chain]

"Asynchronous"=dword:00000000

"Impersonate"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,\

 6c,00,00,00

"Logoff"="ChainWlxLogoffEvent"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cryptnet]

"Asynchronous"=dword:00000000

"Impersonate"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,6e,00,65,00,74,00,2e,00,64,00,\

 6c,00,6c,00,00,00

"Logoff"="CryptnetWlxLogoffEvent"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cscdll]

"DLLName"="cscdll.dll"

"Logon"="WinlogonLogonEvent"

"Logoff"="WinlogonLogoffEvent"

"ScreenSaver"="WinlogonScreenSaverEvent"

"Startup"="WinlogonStartupEvent"

"Shutdown"="WinlogonShutdownEvent"

"StartShell"="WinlogonStartShellEvent"

"Impersonate"=dword:00000000

"Asynchronous"=dword:00000001


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ScCertProp]

"DLLName"="wlnotify.dll"

"Logon"="SCardStartCertProp"

"Logoff"="SCardStopCertProp"

"Lock"="SCardSuspendCertProp"

"Unlock"="SCardResumeCertProp"

"Enabled"=dword:00000001

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000001


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Schedule]

"Asynchronous"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

 6c,00,6c,00,00,00

"Impersonate"=dword:00000000

"StartShell"="SchedStartShell"

"Logoff"="SchedEventLogOff"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\sclgntfy]

"Logoff"="WLEventLogoff"

"Impersonate"=dword:00000000

"Asynchronous"=dword:00000001

"DllName"=hex(2):73,00,63,00,6c,00,67,00,6e,00,74,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

 6c,00,6c,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SensLogn]

"DLLName"="WlNotify.dll"

"Lock"="SensLockEvent"

"Logon"="SensLogonEvent"

"Logoff"="SensLogoffEvent"

"Safe"=dword:00000001

"MaxWait"=dword:00000258

"StartScreenSaver"="SensStartScreenSaverEvent"

"StopScreenSaver"="SensStopScreenSaverEvent"

"Startup"="SensStartupEvent"

"Shutdown"="SensShutdownEvent"

"StartShell"="SensStartShellEvent"

"PostShell"="SensPostShellEvent"

"Disconnect"="SensDisconnectEvent"

"Reconnect"="SensReconnectEvent"

"Unlock"="SensUnlockEvent"

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000001


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\termsrv]

"Asynchronous"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

 6c,00,6c,00,00,00

"Impersonate"=dword:00000000

"Logoff"="TSEventLogoff"

"Logon"="TSEventLogon"

"PostShell"="TSEventPostShell"

"Shutdown"="TSEventShutdown"

"StartShell"="TSEventStartShell"

"Startup"="TSEventStartup"

"MaxWait"=dword:00000258

"Reconnect"="TSEventReconnect"

"Disconnect"="TSEventDisconnect"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\wlballoon]

"DLLName"="wlnotify.dll"

"Logon"="RegisterTicketExpiredNotificationEvent"

"Logoff"="UnregisterTicketExpiredNotificationEvent"

"Impersonate"=dword:00000001


**********************************************************************************

useragent:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform]

"sv1"=""


**********************************************************************************

Shell Extension key:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]

"{00022613-0000-0000-C000-000000000046}"="Karta waciwoci pliku multimedialnego"

"{176d6597-26d3-11d1-b350-080036a75b03}"="ZarzĄdzanie skanerem ICM"

"{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C}"="Strona zabezpieczeä NTFS"

"{3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32}"="Strona waciwoci OLE Docfile"

"{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w"

"{41E300E0-78B6-11ce-849B-444553540000}"="PlusPack CPL Extension"

"{42071712-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL karty graficznej"

"{42071713-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL monitora wywietlania"

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL kadrowania wywietlania"

"{4E40F770-369C-11d0-8922-00A024AB2DBB}"="Strona zabezpieczeä usugi DS"

"{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"="Strona zgodnoci"

"{56117100-C0CD-101B-81E2-00AA004AE837}"="Program obsugi danych wycinkowych powoki"

"{59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590}"="Rozszerzenie Disc Copy"

"{59be4990-f85c-11ce-aff7-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla obiekt˘w Microsoft Windows Network"

"{5DB2625A-54DF-11D0-B6C4-0800091AA605}"="ZarzĄdzanie monitorem ICM"

"{675F097E-4C4D-11D0-B6C1-0800091AA605}"="ZarzĄdzanie drukarkĄ ICM"

"{764BF0E1-F219-11ce-972D-00AA00A14F56}"="Rozszerzenia powoki dla kompresji plik˘w"

"{77597368-7b15-11d0-a0c2-080036af3f03}"="Rozszerzenie powoki drukarek sieci Web"

"{7988B573-EC89-11cf-9C00-00AA00A14F56}"="Disk Quota UI"

"{853FE2B1-B769-11d0-9C4E-00C04FB6C6FA}"="Menu kontekstowe szyfrowania"

"{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}"="Akt˘wka"

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}"="Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

"{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}"="Fonts"

"{DBCE2480-C732-101B-BE72-BA78E9AD5B27}"="Profil ICC"

"{F37C5810-4D3F-11d0-B4BF-00AA00BBB723}"="Strona zabezpieczeä drukarek"

"{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w"

"{f92e8c40-3d33-11d2-b1aa-080036a75b03}"="Display TroubleShoot CPL Extension"

"{7444C717-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Rozszerzenie Crypto PKO"

"{7444C719-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Rozszerzenie Crypto Sign"

"{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}"="PoĄczenia sieciowe"

"{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}"="PoĄczenia sieciowe"

"{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{FB0C9C8A-6C50-11D1-9F1D-0000F8757FCD}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{905667aa-acd6-11d2-8080-00805f6596d2}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{3F953603-1008-4f6e-A73A-04AAC7A992F1}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{83bbcbf3-b28a-4919-a5aa-73027445d672}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{F0152790-D56E-4445-850E-4F3117DB740C}"="Remote Sessions CPL Extension"

"{60254CA5-953B-11CF-8C96-00AA00B8708C}"="Rozszerzenia powoki dla hosta skrypt˘w systemu Windows"

"{2206CDB2-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829}"="Microsoft Data Link"

"{DD2110F0-9EEF-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Icon Handler"

"{797F1E90-9EDD-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Shell Extension"

"{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}"="Zaplanowane zadania"

"{2559a1f7-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Set Program Access and Defaults"

"{5F327514-6C5E-4d60-8F16-D07FA08A78ED}"="Auto Update Property Sheet Extension"

"{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}"="Pasek zadaä i menu Start"

"{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Wyszukaj"

"{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Pomoc i obsuga techniczna"

"{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Pomoc i obsuga techniczna"

"{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Uruchom..."

"{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Internet"

"{2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="E-mail"

"{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}"="Czcionki"

"{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}"="Narz©dzia administracyjne"

"{596AB062-B4D2-4215-9F74-E9109B0A8153}"="Strona waciwoci Poprzednie wersje"

"{9DB7A13C-F208-4981-8353-73CC61AE2783}"="Poprzednie wersje"

"{875CB1A1-0F29-45de-A1AE-CFB4950D0B78}"="Audio Media Properties Handler"

"{40C3D757-D6E4-4b49-BB41-0E5BBEA28817}"="Video Media Properties Handler"

"{E4B29F9D-D390-480b-92FD-7DDB47101D71}"="Wav Properties Handler"

"{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}"="Avi Properties Handler"

"{A6FD9E45-6E44-43f9-8644-08598F5A74D9}"="Midi Properties Handler"

"{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}"="Video Thumbnail Extractor"

"{5E6AB780-7743-11CF-A12B-00AA004AE837}"="Pasek narz©dzi programu Microsoft Internet"

"{22BF0C20-6DA7-11D0-B373-00A0C9034938}"="Stan pobierania"

"{91EA3F8B-C99B-11d0-9815-00C04FD91972}"="Folder powoki zwi©kszonej"

"{6413BA2C-B461-11d1-A18A-080036B11A03}"="Folder powoki zwi©kszonej 2"

"{F61FFEC1-754F-11d0-80CA-00AA005B4383}"="BandProxy"

"{7BA4C742-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}"="Pasek przeglĄdarki Microsoft"

"{30D02401-6A81-11d0-8274-00C04FD5AE38}"="Pasek wyszukiwania"

"{169A0691-8DF9-11d1-A1C4-00C04FD75D13}"="Wyszukiwanie w okienku"

"{07798131-AF23-11d1-9111-00A0C98BA67D}"="Wyszukiwanie w sieci Web"

"{AF4F6510-F982-11d0-8595-00AA004CD6D8}"="Narz©dzie opcji drzewa rejestru"

"{01E04581-4EEE-11d0-BFE9-00AA005B4383}"="&Adres"

"{A08C11D2-A228-11d0-825B-00AA005B4383}"="Pole edycji adresu"

"{00BB2763-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Autouzupenianie Microsoft"

"{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="Wyodr©bnianie obraz˘w Trident"

"{6756A641-DE71-11d0-831B-00AA005B4383}"="Lista autouzupeniania MRU"

"{6935DB93-21E8-4ccc-BEB9-9FE3C77A297A}"="Niestandardowa lista autouzupeniania MRU"

"{7e653215-fa25-46bd-a339-34a2790f3cb7}"="Dost©pny"

"{acf35015-526e-4230-9596-becbe19f0ac9}"="Pasek podr©czny ledzenia"

"{00BB2764-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Lista autouzupeniania historii Microsoft"

"{03C036F1-A186-11D0-824A-00AA005B4383}"="Lista autouzupeniania folderu powoki Microsoft"

"{00BB2765-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Kontener wielu list autouzupeniania Microsoft"

"{ECD4FC4E-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Menu witryny paska powoki"

"{3CCF8A41-5C85-11d0-9796-00AA00B90ADF}"="Shell DeskBarApp"

"{ECD4FC4C-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Pasek pulpitu powoki"

"{ECD4FC4D-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Shell Rebar BandSite"

"{DD313E04-FEFF-11d1-8ECD-0000F87A470C}"="Pomoc dla uľytkownika"

"{EF8AD2D1-AE36-11D1-B2D2-006097DF8C11}"="Globalne ustawienia folder˘w"

"{EFA24E61-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Favorites Band"

"{0A89A860-D7B1-11CE-8350-444553540000}"="Shell Automation Inproc Service"

"{E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837}"="Shell DocObject Viewer"

"{A5E46E3A-8849-11D1-9D8C-00C04FC99D61}"="Microsoft Browser Architecture"

"{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}"="InternetShortcut"

"{3C374A40-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE}"="Microsoft Url History Service"

"{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}"="Historia"

"{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Tymczasowe pliki internetowe"

"{7BD29E01-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Tymczasowe pliki internetowe"

"{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}"="Microsoft Url Search Hook"

"{A2B0DD40-CC59-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="Ekran powitalny pakietu IE4"

"{67EA19A0-CCEF-11d0-8024-00C04FD75D13}"="CDF Extension Copy Hook"

"{131A6951-7F78-11D0-A979-00C04FD705A2}"="ISFBand OC"

"{9461b922-3c5a-11d2-bf8b-00c04fb93661}"="Search Assistant OC"

"{3DC7A020-0ACD-11CF-A9BB-00AA004AE837}"="Internet"

"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"="Internet Name Space"

"{EFA24E64-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Pasek eksploratora"

"{9E56BE60-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"

"{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"

"{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000}"="Folder pami©ci podr©cznej ActiveX"

"{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheck"

"{ABBE31D0-6DAE-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="Subscription Mgr"

"{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}"="Folder subskrypcji"

"{08165EA0-E946-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheckWebCrawler"

"{E3A8BDE6-ABCE-11d0-BC4B-00C04FD929DB}"="WebCheckChannelAgent"

"{E8BB6DC0-6B4E-11d0-92DB-00A0C90C2BD7}"="TrayAgent"

"{7D559C10-9FE9-11d0-93F7-00AA0059CE02}"="Code Download Agent"

"{E6CC6978-6B6E-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="ConnectionAgent"

"{D8BD2030-6FC9-11D0-864F-00AA006809D9}"="PostAgent"

"{7FC0B86E-5FA7-11d1-BC7C-00C04FD929DB}"="WebCheck SyncMgr Handler"

"{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}"="Menedľer aplikacji powoki"

"{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}"="Wyliczanie zainstalowanych aplikacji"

"{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"="Publikator aplikacji Darwin"

"{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}"="Shell Image Verbs"

"{66e4e4fb-f385-4dd0-8d74-a2efd1bc6178}"="Shell Image Data Factory"

"{00E7B358-F65B-4dcf-83DF-CD026B94BFD4}"="Autoplay for SlideShow"

"{3F30C968-480A-4C6C-862D-EFC0897BB84B}"="GDI+program wyodr©bniajĄcy miniatury plik˘w"

"{9DBD2C50-62AD-11d0-B806-00C04FD706EC}"="Informacje podsumowujĄce obsugi miniatur (DOCFILES)"

"{EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3}"="Wyodr©bnianie miniatur HTML"

"{eb9b1153-3b57-4e68-959a-a3266bc3d7fe}"="Shell Image Property Handler"

"{CC6EEFFB-43F6-46c5-9619-51D571967F7D}"="Kreator publikacji w sieci Web"

"{add36aa8-751a-4579-a266-d66f5202ccbb}"="Zamawianie odbitek w sieci Web"

"{6b33163c-76a5-4b6c-bf21-45de9cd503a1}"="Obiekt powoki kreatora publikacji"

"{58f1f272-9240-4f51-b6d4-fd63d1618591}"="Kreator uzyskiwania profilu usugi Passport"

"{7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153}"="Konta uľytkownik˘w"

"{BD472F60-27FA-11cf-B8B4-444553540000}"="Compressed (zipped) Folder Right Drag Handler"

"{888DCA60-FC0A-11CF-8F0F-00C04FD7D062}"="Compressed (zipped) Folder SendTo Target"

"{f39a0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64433}"="Plik kanau"

"{f3aa0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64434}"="Skr˘t kanau"

"{f3ba0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64435}"="Obiekt obsugi kanau"

"{f3da0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64437}"="Channel Menu"

"{f3ea0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64438}"="Channel Properties"

"{692F0339-CBAA-47e6-B5B5-3B84DB604E87}"="Extensions Manager Folder"

"{63da6ec0-2e98-11cf-8d82-444553540000}"="FTP Folders Webview"

"{883373C3-BF89-11D1-BE35-080036B11A03}"="Microsoft DocProp Shell Ext"

"{A9CF0EAE-901A-4739-A481-E35B73E47F6D}"="Microsoft DocProp Inplace Edit Box Control"

"{8EE97210-FD1F-4B19-91DA-67914005F020}"="Microsoft DocProp Inplace ML Edit Box Control"

"{0EEA25CC-4362-4A12-850B-86EE61B0D3EB}"="Microsoft DocProp Inplace Droplist Combo Control"

"{6A205B57-2567-4A2C-B881-F787FAB579A3}"="Microsoft DocProp Inplace Calendar Control"

"{28F8A4AC-BBB3-4D9B-B177-82BFC914FA33}"="Microsoft DocProp Inplace Time Control"

"{8A23E65E-31C2-11d0-891C-00A024AB2DBB}"="Directory Query UI"

"{9E51E0D0-6E0F-11d2-9601-00C04FA31A86}"="Shell properties for a DS object"

"{163FDC20-2ABC-11d0-88F0-00A024AB2DBB}"="Directory Object Find"

"{F020E586-5264-11d1-A532-0000F8757D7E}"="Directory Start/Search Find"

"{0D45D530-764B-11d0-A1CA-00AA00C16E65}"="Directory Property UI"

"{62AE1F9A-126A-11D0-A14B-0800361B1103}"="Directory Context Menu Verbs"

"{ECF03A33-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Copy Hook"

"{ECF03A32-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Drop Target"

"{4a7ded0a-ad25-11d0-98a8-0800361b1103}"="MyDocs Properties"

"{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}"="Offline Files Menu"

"{10CFC467-4392-11d2-8DB4-00C04FA31A66}"="Offline Files Folder Options"

"{AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E}"="Folder plik˘w trybu offline"

"{143A62C8-C33B-11D1-84FE-00C04FA34A14}"="Microsoft Agent Character Property Sheet Handler"

"{ECCDF543-45CC-11CE-B9BF-0080C87CDBA6}"="DfsShell"

"{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}"="%DESC_PublishDropTarget%"

"{7A80E4A8-8005-11D2-BCF8-00C04F72C717}"="MMC Icon Handler"

"{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}"=".CAB file viewer"

"{32714800-2E5F-11d0-8B85-00AA0044F941}"="&Do os˘b..."

"{8DD448E6-C188-4aed-AF92-44956194EB1F}"="Windows Media Player Play as Playlist Context Menu Handler"

"{CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9-D9F1B4073E6C}"="Windows Media Player Burn Audio CD Context Menu Handler"

"{F1B9284F-E9DC-4e68-9D7E-42362A59F0FD}"="Windows Media Player Add to Playlist Context Menu Handler"

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"="WinRAR shell extension"

"{BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}"="Foldery w sieci Web"

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}"="Microsoft Office HTML Icon Handler"


**********************************************************************************

HKEY ROOT CLASSIDS:

**********************************************************************************

Files Found are not all bad files:


C:\WINDOWS\SYSTEM32\

  imagr5.dll Wed 2006-08-23 3:02:56 ..... 507 904 496,00 K

  imagx5.dll Wed 2006-08-23 3:02:56 ..... 532 480 520,00 K

  imagxpr5.dll Wed 2006-08-23 3:02:56 ..... 275 312 268,86 K

  multisz.dll Wed 2006-08-23 3:03:06 ..... 49 152 48,00 K

  picn20.dll Wed 2006-08-23 3:02:56 ..... 35 328 34,50 K

  skaner~1.dll Tue 2006-07-25 10:40:44 A.... 677 888 662,00 K

  twnlib20.dll Wed 2006-08-23 3:02:56 ..... 106 496 104,00 K


7 items found: 7 files, 0 directories.

  Total of file sizes: 2 184 560 bytes 2,08 M

Locate .tmp files:

(Jarek694) #2

heh nawet chyba wiem co i z kad próbowales sciagnac mam te same 2 syfy i tez szukam na nie lekarstwa wiec jak sie czegos dowiesz poza forum to napisz w poscie ok

z góry dzieki


(Bbieniol) #3

Użyj narzędzia -> SmitFraudFix (w trybie awaryjnym z opcji 2 )

Po zabiegach nowe logi (co do l2mfix, to log jest urwany, więc wklej całego) + log z Silent Runners


(Bbieniol) #4

Użyj narzędzia Look2Me-Destroyer, następnie wrzuć nowy log z programu l2mfix (wybierasz opcje 1)


(Frycu7) #5

NOwy log

L2MFIX find log 051206

(Bbieniol) #6

Otwórz notatnik i wklej w nim to:

Plik -> zapisz jako -> zmień rozszerzenie na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą FIX.REG

Otwórz notatnik i wklej w nim to:

Plik -> zapisz jako -> zmień rozszerzenie na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą FIX.BAT

Odpal pliki FIX.BAT i FIX.REG i restart kompa :slight_smile:

Po zabiegach nowe logi :slight_smile:


(Frycu7) #7

Cyba nic nie dało

Logfile of HijackThis v1.99.1 

Scan saved at 23:59:43, on 2006-10-10 

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) 

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) 


Running processes: 

C:\WINDOWS\System32\smss.exe 

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 

C:\WINDOWS\system32\services.exe 

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe 

C:\WINDOWS\Explorer.EXE 

C:\Program Files\Winamp3.0\winampa.exe 

C:\nwnmff_e26.exe 

C:\dfndrff_e26.exe 

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe 

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe 

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE 

D:\instalki\hijackthis\HijackThis.exe 


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza 

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp3.0\winampa.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray 

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background 

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe 

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm 

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm 

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL 

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab 

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A09BBC95-6238-49BE-961F-9C7F0389A506}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200 

O20 - Winlogon Notify: Syncmgr - C:\WINDOWS\system32\wunfax.dll

Silent Runners.vbs", revision 46, http://www.silentrunners.org/ 

Operating System: Windows XP SP2 

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}" Startup items buried in registry: 

--------------------------------- 


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} 

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu Sp. z oo"] 

"MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS] 


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} 

"WinampAgent" = "C:\Program Files\Winamp3.0\winampa.exe" [null data] 


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\ 

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania" 

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania" 

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found] 

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu" 

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext" 

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."] 

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension" 

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" 

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] 

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler" 

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) 

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS] 

"{861CDE39-56B6-48F0-A1F3-9334311599DB}" = (no title provided) 

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) 

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\wunfax.dll" [null data] 

"{C52ABED7-9090-49ED-8A18-D1A24F77ACE9}" = (no title provided) 

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) 

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\tTpi32.dll" [null data] 


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ 

INFECTION WARNING! Syncmgr\DLLName = "C:\WINDOWS\system32\wunfax.dll" [null data] 


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\ 

INFECTION WARNING! text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}" 

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) 

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS] 


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\ 

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info" 

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension" 

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."] 


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\ 

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" 

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" 

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] 


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\ 

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" 

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" 

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] 


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\ 

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" 

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" 

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] Active Desktop and Wallpaper: 

----------------------------- 


Active Desktop is disabled at this entry: 

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState 


HKCU\Control Panel\Desktop\ 

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Frycu81\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp" Enabled Screen Saver: 

--------------------- 


HKCU\Control Panel\Desktop\ 

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\logon.scr" [MS] Startup items in "Frycu81" & "All Users" startup folders: 

--------------------------------------------------------- 


C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start\Programy\Autostart 

"Adobe Reader Speed Launch" -> shortcut to: "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"] Winsock2 Service Provider DLLs: 

------------------------------- 


Namespace Service Providers 


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++} 

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS] 

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS] 

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS] 


Transport Service Providers 


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++} 

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range: 

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 11 

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05 Toolbars, Explorer Bars, Extensions: 

------------------------------------ 


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons) 


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\ 

{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\ 

"ButtonText" = "Badanie" 


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\ 

"ButtonText" = "Messenger" 

"MenuText" = "Windows Messenger" 

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS] Keyboard Driver Filters: 

------------------------ 


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\ 

"UpperFilters" = INFECTION WARNING! "DumaNT" ["Windows (R) 2000 DDK provider"] Print Monitors: 

--------------- 


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\ 

Canon BJ Language Monitor i320\Driver = "CNMLM47.DLL" ["CANON INC."] 

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS] ---------- 

+ This report excludes default entries except where indicated. 

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds, 

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter. 

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI 

 DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars, 

 use the -supp parameter or answer "No" at the first message box. 

---------- (total run time: 23 seconds, including 5 seconds for message boxes)

(Bbieniol) #8

VX2 nadal siedzi…

Użyj jeszcze raz narzędzia Look2Me-Destroyer, następnie wrzuć nowy log z programu l2mfix (wybierasz opcje 1)


(Frycu7) #9
L2MFIX find log 051206

(Bbieniol) #10

Nadal siedzi…

Używasz tego Look2Me-Destroyer tak, jak jest w opisie?


(Frycu7) #11

Tak używam ale nie działa.tzn niby wywala ale to wraca!!


(Bbieniol) #12

To użyj jeszcze raz i daj nowego loga :slight_smile: Nie restartuj w tym czasie komputera :slight_smile:


(Gutek) #13

Wrzuć nowy log z programu l2mfix po wszystkim jak nie usunie ubijemy ręcznie :slight_smile:


(Frycu7) #14

ok log po użyciu l2mfix,nie restartuje kompa,czekam na pomoc

L2MFIX find log 051206

(Bbieniol) #15

Otwórz notatnik i wklej w nim to:

Plik -> zapisz jako -> zmień rozszerzenie na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą FIX.REG

Odpal plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru

Uruchamiasz narzędzie KillBox, zaznaczasz Delete on reboot i All Files , w polu full path of file wklej ścieżkę:

C:\WINDOWS\system32\kedno1.dll

C:\WINDOWS\system32\uytfs.dll

C:\WINDOWS\system32\hrn8055ue.dll

C:\WINDOWS\system32\kedno1.dll

C:\WINDOWS\system32\dxlayx.dll

C:\WINDOWS\system32\mvad.dll

C:\WINDOWS\system32\gsi32.dll

Klikasz X i restart kompa :slight_smile:

I nowy log :slight_smile:


(Frycu7) #16

OK tylko pytanie.Jak dodać ścieżkę

C:\WINDOWS\system32\kedno1.dll

C:\WINDOWS\system32\uytfs.dll

C:\WINDOWS\system32\hrn8055ue.dll

C:\WINDOWS\system32\kedno1.dll

C:\WINDOWS\system32\dxlayx.dll

C:\WINDOWS\system32\mvad.dll

C:\WINDOWS\system32\gsi32.dll

w kilboxie,bo jak dodaje to mam pierwszy plik mimo że zachaczam all files


(Bbieniol) #17

Zaznaczasz All Files , wklepujesz pierwszą ścieżkę i klikasz X, druga i klikasz X… po usunięciu ostatniej restartujesz komputer :slight_smile:


(Frycu7) #18

Przecież jak klikne mu delete on reboot to po pierwszej pliku zrestartuje mi kompa a ty piszesz że po usunięciu wszystkich dopiero zrestartować :confused:


(Bbieniol) #19

W takim razie zrobimy to inaczej.

Pobieramy narzędzie Gmer

Wchodzimy w zakładkę CMD -> CMD wklejamy:

Wchodzimy w zakładkę CMD -> REGEDIT wklejamy:

W zakładce Procesy wybieramy opcję Zabij wszystko. Następnie wracamy do zakładki CMD i klikamy na Uruchom dla obu podopcji (CMD i REGEDIT)


(Frycu7) #20

Więc tak.Uruchomiłem gmera tak jak mówiłeś,reg dodało bez problemów natomiast w CMD.exe jak kliknęłem na uruchom w oknie na dole pokazało że nie odnaleziono pliku(i raport wszystkich po kolei).Dodam iż przed zabiegiem nie restartowałem kompa.Hmmm daje loga,ale nic się nie porawiło…:frowning:

L2MFIX find log 051206